icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

Nowa forma certyfikatów preparatów szczepów Microbiologics®

Nowa forma certyfikatów preparatów szczepów Microbiologics®.

W ostatnim czasie firma Microbiologics® wprowadziła do swojego systemu kontroli jakości zasadniczą zmianę. Tożsamość preparatów szczepów w postaci Kwik StikTM jak i Lyfo DiscTM potwierdzana jest obecnie za pomocą metody opartej na spektrometrii mas z użyciem spektrometru MALDI-TOF firmy Bruker. Spektromertia mas jest aktualnie wiodącą metodą stosowaną do identyfikacji gatunkowej drobnoustrojów. W związku z tym w Certyfikatach Jakości preparatów jakościowych jak i ilościowych pojawił się nowy zapis w rubryce ID System: MALDI-TOF. See attached ID System results document, a wyniki procesu potwierdzenia tożsamości preparatu umieszczone są teraz na osobnej stronie.

 

Na czym polega technologia MALDI-TOF?

To szybka i super dokładna identyfikacja mikroorganizmów za pomocą spektrometrii mas, wykorzystującej ich unikalny profil białkowy. W analizie wystarcza jedna kolonia pobrana bezpośrednio z pożywki selektywnej. Analizowane są białka rybosomalne drobnoustroju. W wyniku analizy uzyskuje się widmo rozkładu mas, które jest charakterystyczne dla każdego drobnoustroju jak odcisk palca. Poprzez porównanie zebranego widma z widmami zgromadzonymi w bibliotece otrzymuje się identyfikację drobnoustroju. Metoda jonizacji przez desorpcję laserem przy udziale matrycy (MALDI) zmieniła zasadę wielu badań w naukach przyrodniczych. W 2002 roku K. Tanaka za opracowanie metody MALDI otrzymał nagrodę Nobla z Chemii. Technologię MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight) zaprojektowano w latach osiemdziesiątych. Pozwoliła ona na zastosowanie spektrometrii mas dla dużych biocząstek w tym białek występujących w mikroorganizmach.
W ciągu ostatnich kilku lat technologia MALDI-TOF stała się bardzo popularna w mikrobiologii komercyjnej do identyfikacji mikroorganizmów głównie dzięki szybkości, prostocie i dokładności uzyskanych wyników. Spektrometria mas jest jedną z niewielu nowości, której pojawienie się tak znacząco zmieniło laboratorium mikrobiologiczne XXI wieku.

 

Jak interpretuje się wyniki uzyskane w metodzie MALDI-TOF?

Poprawność identyfikacji, a więc jakość uzyskanego spektrum i dopasowanie widma, wyrażona jest za pomocą wartości Score liczbowo, w postaci symbolu (+) oraz kolorem.

 

tabelka rasta

Kolorem zielonym oraz (+++) oznaczona jest identyfikacja do gatunku o najwyższym prawdopodobieństwie. Kolor zielony oraz (++) to prawdopodobna identyfikacja do gatunku i bezpieczna identyfikacja do rodzaju. Kolor żółty oraz (+) to prawdopodobna identyfikacja do rodzaju. Kolor czerwony to brak wiarygodnej identyfikacji.

Wskaźniki Procesu Sterylizacji

Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą:

 

Wskaźniki Procesu Sterylizacji - oferta do pobrania.

 

W celu uzyskania szerszych informacji, prosimy o kontakt z działającym na Państwa terenie Przedstawicielem Regionalnym firmy Argenta lub Biurem Handlowym w Poznaniu.

Ralstonia picketti - nowe zagrożenie mikrobiologiczne

Ostatnie doniesienia wskazują, że bakteria Ralstonia picketti powoduje skażenia wody wykorzystywanej do procesów produkcyjnych jako woda oczyszczona lub wysoko oczyszczona. Z tego też powodu drobnoustrój ten powinien być wykorzystywany do kontroli mikrobiologicznej czystości wody. Bakteria ta stanowi szczególne zagrożenie dla producentów leków sterylnych, ponieważ ma zdolność przechodzenia przez filtry o średnicy porów 0,2 µm. Ponadto patogen ten coraz cześciej izolowany jest w środowisku szpitalnym, szczególnie u osób z obniżoną odpornością.

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji o tym patogenie:

 

Czytaj więcej...

NOWOŚĆ! Badania biegłości suplementów diety.

Szawnoni Państwo,

Miło nam poinformować, że firma Argenta została dystrybutorem brytyjskiej firmy Public Health England - PHE w zakresie badań biegłości.

Public Health England jest agencją wykonawczą Ministerstwa Zdrowia w Wielkiej Brytanii i pełni funkcje uprzednio sprawowane m.in. przez HPA (Health Protection Agency).

Testy biegłości oferowane przez firmą PHE obejmują m.in. Mikrobiologiczne Badanie Żywności.

Z uwagi na to, że badania mikrobiologiczne suplementów diety podlegają wymogom badań mikrobiologicznych żywności, proponujemy Państwu w wybranych programach biegłości.

PHE-logoPHE dostarcza i prowadzi badania biegłości w różnych schematach w ponad 1000 laboratoriach w 67 krajach. Zaprojektowane próbki służą  sprawdzaniu zadań wynikających z problemów mających wpływ na zdrowie ludzi. Co bardzo istotne, do projektowania próbek używane są tzw. szczepy dzikie, nie pochodzące z kolekcji ATCC lub NCTC, w pełni scharakteryzowane, zapewniające rzeczywiste warunki do rutynowego badania. 


Dlaczego warto uczestniczyć w badaniach biegłości PHE?

 • wszystkie schematy są akredytowane,
 • próbki są stabline i homogenne,
 • wszystkie próbki są opracowywane, przygotowane i sprawdzane przez mikrobiologów z PHE,
 • testy kontroli jakości odzwierciedlają powszechnie stosowane metody,
 • mikroflora reprezentuje rzeczywiste zanieszyszczenie próbek,
 • duża liczba uczestników (od 50 do 350 w schemacie) dająca dużo danych do analizy,
 • bezpieczny serwis dostarczający próbki,
 • łatwe do prześledzenia systemy statystyczne i systemy wartościujące (scoring system),
 • terminowe raporty zawierające informacje i wskazówki,
 • całkowita poufność wyników,
 • wsparcie merytoryczne mikrobiologów,
 • strony internetowe i narzędzia on-line,
 • zazwyczaj 2 do 6 rund w roku zależnie od schematu,
 • każda runda ma swój osobny numer - każda runda zawiera 2 lub 3 próbki z osobnym numerem próbki.

Poniżej znajdą Państwo szczgółowe informacje:

KALENDARIUM

SCHEMATY

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

Microbiologics Lab-Elite (CRM) - oferta poszerzona

Firma Argenta z przyjemnością informuję o poszerzeniu oferty na Certyfikowane Materiały Odniesienia Lab-EliteTM (CRM).

Aktualnie możemy Państwu zaproponować ponad 30 różnych Lab-EliteTM (CRM) pochodzących z kolekcji ATCC®*! Każdy w cenie 398,00 netto**!

Czytaj więcej...

BIG 6 STEC

Szczepy STEC po raz pierwszy dostępne w prostym do użycia formacie KWIK-STIKTM i LYFO-DISK® .

Microbiologics jako jedyny akredytowany dostawca oferuje szczepy STEC w łatwym do użycia formacie, gwarantując zgodność z regulacjami USDA/FSIS, ograniczenie niebezpieczeństwa, łatwe stosowanie, oszczędność czasu, pracy i pieniędzy.

Czytaj więcej...

EZ-Accu Shot Select - ilościowe preparaty liofilizowanych mikroorganizmów

Z przyjemnością przedstawiamy naszym Klientom najnowszy produkt firmy Microbiologics EZ-Accu ShotTM Select - 5 różnych szczepów EZ-Accu ShotTM w jednym zestawie.

EZ-Accu ShotTM Select to ilościowe preparaty liofilizowanych mikroorganizmów polecane do kontroli żyzności pożywek mikrobiologicznych. Produkt pozwala uzyskać zawiesinę kultury szczepu odniesienia o gęstości poniżej 100 jtk w 0,1 ml. Zawiesina pozostaje stabilna 8 godzin od sporządzenia. Produkt jest szybki w użyciu i łatwy w przechowywaniu. Certyfikaty dostępne są online. Szczepy referencyjne pochodzą z kolekcji ATCC®*.

Czytaj więcej...

Wiadomości

Wydarzenia