icon320x320        argenta-logo-jakosc

Oferujemy Państwu kompletną ofertę do badań czystości mikrobiologicznej suplementów diety zgodną z normami ISO.

Nasza oferta obejmuje pożywki w formie sypkiej i gotowej w butelkach i na płytkach oraz testy i odczynniki potwierdzające. Proponujemy Państwu także alternatywne metody wykrywania patogenów zwalidowane wg Normy PN-EN ISO 16140:2004.


Dodatkowo, nasza kompleksowa oferta obejmuje również jednorazowe materiały zużywalne, szczepy testowe uznanych kolekcji (m.in. ATCC®), sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. O szczegóły prosimy pytać naszych Przedstawicieli Regionalnych.

3    2a   1a

Nasza oferta jest zgodna z normami ISO:

 1. PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności
 2. PN-EN ISO 1129-2:2000/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby
 3. PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 4. PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
 5. PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
 6. PN-EN ISO 6888-3:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL
 7. PN-ISO 4831:2007  Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 8. PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa
 9. PN-ISO 215828-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
 10. PN-ISO 21528-2:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa
 11. PN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem membran i 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
 12. PN-EN ISO 7932:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C 
 13. PN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 14. PN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Oferta do suplementów diety.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wiadomości