icon320x320        argenta-logo-jakosc

 

Ostatnie doniesienia wskazują, że bakteria Ralstonia picketti powoduje skażenia wody wykorzystywanej do procesów produkcyjnych jako woda oczyszczona lub wysoko oczyszczona. Z tego też powodu drobnoustrój ten powinien być wykorzystywany do kontroli mikrobiologicznej czystości wody. Bakteria ta stanowi szczególne zagrożenie dla producentów leków sterylnych, ponieważ ma zdolność przechodzenia przez filtry o średnicy porów 0,2 µm. Ponadto patogen ten coraz cześciej izolowany jest w środowisku szpitalnym, szczególnie u osób z obniżoną odpornością.

 

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji o tym patogenie:

 

 

Wygląd kolonii:

 

Gram ujemne pałeczki, ruchliwe, o wymiarach (0,5-0,6 x 1,5-3,0 µm), posiadające wić

 

Warunki wzrostu:


Bakteria rośnie w warunkach tlenowych. Optymalny zakres temperatury dla wzrostu wynosi 30-37°  C, ale może to również rosnąc w temperaturze 41°  C. Ralstonia picketti nie wykazuje wzrostu w temp 5°  C.

 

Morfologia kolonii:


Większość szczepów dobrze rośnie na podłożu TSA i agarze odżywczym tworząc beżowe, wypukłe, gładkie i lśniące kolonie.

 

Miejsce bytowania:

 

gleba i woda

 

Patogenność:

 

Obecność Ralstonia picketti jest związana z zakażeniami szpitalnymi. Może powodować bakteriemie, zapalenie opon mózgowych, zapalenie wsierdzia, zapalenia szpiku kostnego u osłabionych pacjentów i poddanych immunosupresji.

 

Potencjalne skażenie:

 

Ralsonia picketti powoduje skażenie mikrobiologiczne w oczyszcznych systemach wodnych. Jest izolowana z biofilmu w rurociągach ścieków przemysłowych oraz ścieków  przemysłowych o wysokiej czystości. Drobnoustrój ten stwierdzono w lekach dożylnych, soli fizjoloicznej, roztworach do terapii dróg oddechowych i chlorheksydynie jako środku do dezynfekcji skóry. Ralstonia picketti wykazuje zdolność do przenikania przez filtry o średnicy 0,2 µm.

 

Systematyka: 

 

Rodzina: Bulkholderiaceae, rodzaj Bulkholderia sp.. Innym gatunkiem należącym do tego rodzaju jest Ralstonia metallidurans, oporna na działanie metali i wyizolowana ze ścieków w fabryce cynku oraz Ralstonia solanacearum, będąca patogenem roślin, powodującym m.in. więdnięcie pomidorów, ziemniaków, tytoniu i bananów.

 

 

 

ff

Wiadomości