icon320x320        argenta-logo-jakosc

Europejski Komitet ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST) dokonał oceny 16 krążków antybiotykowych pochodzących od 9 producentów. Oceny krążków dokonał na przestrzeni 2014 i 2015 roku oraz zaktualizował ją w 2016 roku. Pierwsza publikacja dokumentu nastąpiła w październiku 2015 roku. W czerwcu 2016 został uaktualniony o kilka rzeczy opisanych w prezentacji (drugi slajd). Ocena dotyczyła następujących krążków:


1. Benzylpenicillin 1 unit
2. Amoxicillin-clavulanic acid 20/10
3. Piperacillin-tazobactam 30/6
4. Oxacillin 1
5. Mecillinam 10
6. Cefotaxime 5
7. Cefoxitin 30
8. Ceftazidime 10
9. Meropenem 10
10. Ciprofloxacin 5
11. Norfloxacin 10
12. Pefloxacin 5
13. Gentamicin 10
14. Tobramycin 10
15. Erythromycin 15
16. Tetracycline 30

 

Lista producentów krążków biorących w ocenie:


1. Bio-Rad
2. Liofilchem
3. Becton Dickinson
4. Abtek
5. SirScan
6. Oxoid
7. HiMedia
8. Bioanalyse
9. Mast

 

Badanie zostało przeprowadzone zgodnie z tabelami kontroli jakości EUCAST dla poszczególnych krążków i szczepów (EUCAST Quality Control Tables v. 6.1) biorąc pod uwagę wyniki uzyskiwane dla zakresów (ranges) i wartości docelowych (targets). Dla każdego czynnika krążki kładziono na pojedynczą płytkę o średnicy 150mm z wyjątkiem meropenemu, który położono na dwie płytki z powodu dużych stref zahamowania wzrostu. Każda kombinacja krążek-szczep nastawiana była w trzech powtórzeniach (3 oddzielnie przygotowane zawiesiny) tego samego dania. Wszystkie oznaczenia wykonano na gotowych podłożach Mueller-Hintona pochodzących od dwóch producentów. Badanie odbyło się w dwóch przedziałach czasowych w 2014 i 2015 roku oraz na prośbę producentów będzie przeprowadzone w 2016 roku, a jego wyniki zostaną zaprezentowane po zakończeniu.

 

Dotychczasowe wyniki badań skategoryzowano w 4 oznaczonych kolorami grupach:

  • średnia wartość w obrębie ± 1 mm wartości docelowej (kolor zielony)
  • średnia wartość > 1 mm, ale w obrębie ± 2 mm wartości docelowej (kolor jasno żółty)
  • średnia wartość > 2 mm, ale ciągle w obrębie zakresu QC (kolor ciemnożółty)
  • średnia wartość poza zakresem QC (kolor czerwony)

 

Dodatkowo średnie wartości > 1 mm zostały dodatkowo oznaczone literami H – powyżej L – poniżej wartości docelowej. Szarym kolorem oznaczono krążki dostarczone w pierwszej ocenie a nie dostarczone w drugiej.

 

Wyniki dostępne są poniżej oraz w tabeli na str. 11 prezentacji i komentarzach na dalszych stronach.

results 1 i 2

 

Zgodnie z wynikami zaprezentowanymi w tabeli wyników, spośród wszystkich producentów krążków antybiotykowych, krążki firmy Oxoid uzyskały najlepsze wyniki.

 

Cały dokument opisujący ocenę krążków dostępny jest na stronie www.eucast.org oraz w linku poniżej w postaci prezentacji.

 

Link do prezentacji EUCAST: http://www.eucast.org/fileadmin/src/media/PDFs/EUCAST_files/Disk_test_documents/Warnings/Summary_Evaluation_of_selected_disks_from_nine_manufacturers_Update_June_2016.pdf

 

Wiadomości

Wydarzenia