icon320x320        argenta-logo-jakosc

Groth Promotion Test – Kontrola jakości podłoży do badania czystości mikrobiologicznej produktów wg wymagań Farmakopea

Microbiologics GIFMicribio 23Micribio 11Micribio 1

Ocena działania podłoży hodowlanych stosowanych w badaniach biologicznych, jest jednym z ważniejszych elementów wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w laboratorium. Pozwala potwierdzić przydatność podłóż stosowanych w metodach do wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów w produktach. Zasady przeprowadzania kontroli żyzności podłoży (GPT) opisane są w Farmakopea w rozdziale 2.6.12. oraz 2.6.13. Badanie powinno być wykonywane dla każdej nowej serii podłoża gotowego, podłoża przygotowywanego z produktu suchego, podłoża komponowanego z pojedynczych składników.

 

Więcej informacji w artykule opublikowanym w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego", WYDANIE 4/2016: kliknij TUTAJ

 

Micribio 24Micro1Micribio 2

Micribio 17MB KwikStik

 

Dokumentacja dotycząca szczepów kontrolnych Microbiologics: TUTAJ 

 

 

Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska produkcji w zakładach przemysłu kosmetycznego

Szanowni Państwo,

 

Przedstawiamy Państwu artykuł autorstwa Piotra Nowaczyka i Doroty Merlak "Badanie czystości mikrobiologicznej środowiska produkcji w zakładach przemysłu kosmetycznego - cz. III. Badanie mikrobiologiczne wody - kryteria oceny i metodyka badań".

 

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

 

Życzymy miłej lektury!

 

Bez tytułu

Czystość mikrobiologiczna środowiska produkcji - część I

Polecamy Państwu kolejny z artykułów Piotra Nowaczyka i Doroty Merlak. Tym razem rozpoczynamy cykl publikacji dotyczący badań czystości mikrobiologicznej środowiska produkcji w zakładach przemysłu kosmetycznego. Pierwszy z serii artykułów dotyczy badań mikrobiologicznych powietrza. 

 

Życzymy miłej lektury.

"Czystość mikrobiologiczna środowiska produkcji" - część I

 

 

SPK-okładka

Zarządzanie szczepami testowymi w laboratorium - cz. I

  

Przedstawiamy Państwu kolejny z serii artykułów autorstwa Piotra Nowaczyka i DOroty Merlak opublikowany w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego". Tym razem przybliżamy temat zarządzania szczepami testowymi w laboratorium mikrobiologicznym badającym kosmetyki.

 

Dzisiaj pierwsza część publikacji. Życzymy miłej lektury!

 

 

"Zarządzanie szczepami testowymi w laboratorium" - cz. I

 

 

Microbiologics-logo

 

     Bez tytułu2

 

 

Neutralizacja właściwości przeciwdrobnoustrojowych kosmetyku w badaniach mikrobiologicznych.

Szanowni Państwo,

Od kilku lat bierzemy aktywny udział w szerzeniu wiedzy i świadomości naszych klientów na temat aktualnych zagadnień związanych z pracą w laboratorium mikrobiologicznym badającym produkty kosmetyczne. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, systematycznie publikujemy artykuły merytoryczne dotyczące mikrobiologii kosmetyków. Od tej pory będziemy prezentować Państwu nasze publikacje.

Proponujemy Państwu pierwszy z serii artykułów opublikowanych w kwartalniku Świat Przemysłu Kosmetycznego: „Neutralizacja właściwości przeciwdrobnoustrojowych kosmetyku w badaniach mikrobiologicznychautorstwa Piotra Nowaczyka i Doroty Merlak.

Życzymy miłej lektury!

Nowa Norma PN-EN ISO 17516:2014

paragraf
Informujemy Państwa, że pod koniec listopada br. ukazała się nowa Norma PN-EN 17516:2014 Kosmetyki - Mikrobiologia - Limity Mikrobiologiczne.

 

O Normie tej pisaliśmy już na początku tego roku w kwartalniku Świat Przemysłu Kosmetycznego:

ŚWIAT PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO

 

 

Celem tej Normy było opracowanie dopuszczalnych limitów mikrobiologicznych jakościowych i ilościowych dla gotowych produktów kosmetycznych:

 

Rodzaj drobnoustrojów

Produkty specjalnego zastosowania dla dzieci poniżej 3 r.ż. , w okolice oczu lub błony śluzowe

Inne produkty

Tlenowe drobnoustroje mezofilne (bakterie + pleśnie i drożdże)

≤ 1 x 102 jtk/g lub ml a)

≤ 1 x 103 jtk/g lub ml b)

Escherichia coli

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Pseudomonas aeruginosa

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Staphylococcus aureus

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Candida albicans

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Nieobecne w 1 g lub 1 ml

Ze względu na powiązaną metodę liczenia kolonii zgodną z USP, Rozdział 61 lub EP Rozdział 2.6.12, interpretacja wyników i limity graniczne są zgodne, jeśli:

a)limit uznaje się przekroczony jeśli > 200jtk/g lub ml

b) limit uznaje się za przekroczony jeśli >2000 jtk/g lub ml

 

Istotną zmianą w zakresie tej Normy jest fakt, że obecnośc Escherichia coli nie była do tej pory objęta Rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia. 


Norma ta ma zastosowanie do wszystkich kosmetyków, z wyłączeniem produktów niskiego ryzyka mikrobiologicznego, o których mówi Norma PN-EN ISO 29621:2011. Norma PN-EN ISO 17516:2014 obejmuje swoim zakresem oznaczanie tlenowych bakterii mezofilnych, drożdży i pleśni, drobnoustrojów specyficznych, Eschericha coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus i Candida albicans

 

 

Kompletna oferta do badań mikrobiologicznych suplementów diety.

Oferujemy Państwu kompletną ofertę do badań czystości mikrobiologicznej suplementów diety zgodną z normami ISO.

Nasza oferta obejmuje pożywki w formie sypkiej i gotowej w butelkach i na płytkach oraz testy i odczynniki potwierdzające. Proponujemy Państwu także alternatywne metody wykrywania patogenów zwalidowane wg Normy PN-EN ISO 16140:2004.


Dodatkowo, nasza kompleksowa oferta obejmuje również jednorazowe materiały zużywalne, szczepy testowe uznanych kolekcji (m.in. ATCC®), sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. O szczegóły prosimy pytać naszych Przedstawicieli Regionalnych.

3    2a   1a

Nasza oferta jest zgodna z normami ISO:

 1. PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności
 2. PN-EN ISO 1129-2:2000/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby
 3. PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 4. PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
 5. PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
 6. PN-EN ISO 6888-3:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL
 7. PN-ISO 4831:2007  Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 8. PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa
 9. PN-ISO 215828-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
 10. PN-ISO 21528-2:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa
 11. PN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem membran i 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
 12. PN-EN ISO 7932:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C 
 13. PN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 14. PN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Oferta do suplementów diety.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Oferta na materiały zużywalne w przemyśle kosmetycznym.

Miło nam poinformować, że firma Argenta poszerzyła swoją ofertę do Mikrobiologii kosmetyków o materiały zużywalne niezbędne w Państwa laboratorium. Nasza oferta obejmuje podstawowe portfolio czołowych producentów materiałów zużywalnych na świecie, gwarantując tym samym najwyższą jakość oferowanych produktów. W swoich zasobach posiadamy dodatkową, bardzo bogatą ofertę materiałó zużywalnych, tym samym jesteśmy bardzo elastyczni na potrzeby naszych klientów, dzięki czemu możemy dostosować produkty do Państwa indywidualnych oczekiwań. 

materialy-zuzywalne-logotypy                                                                       Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące oferty:

                                                                                               OFERTA - MATERIAŁY ZUŻYWALNE

                                                        Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą u Państwa Przedstawicieli Regionalnych. 

Argenta dystrybutorem szczepów testowych firmy Microbiologics.

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, że firma Argenta jest jedynym w Polsce dystrybutorem szczepów testowych firmy Microbiologics®. W swojej ofercie posiadamy szczepy testowe zgodnie z wymogami Norm ISO, pochodzące z uznanych kolekcji zarejestrowanych w Europejskiej Kolekcji Kultur (ECCO) lub Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC), m.in. ATCC® lub NCTC. Szczepy testowe mogą być wykorzystane m.in. w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, do sprawdzenia przydatności (walidacji) metod badawczych wprowadzanych do laboratorium, do rutynowej kontroli tesów diagnostycznych używanych do badań, do wewnętrznej kontroli biegłości laboratoryjnej i szkoleń personelu, w kontrolach międzylaboratoryjnych oraz do testów kontrolowanego zanieczyszczenia mikrobiologicznego kosmetyków. W swojej ofercie posiadamy preparaty jakościowe (o niewystandaryzowanej liczbie komórek) i ilościowe (o określonej liczbie komórek) oraz Certyfikowane Materiały Referencyjne (CRM - Certified Reference Material).

 

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po szczepach testowych w Przemyśle Kosmetycznym

 

Microbiologics-logo
Aktualny wykaz szczepów testowych firmy Microbiologics® jest dostępny na stronie www.microbiologics.com

 

 

PHE-logo
Za pośrednictwem naszej firmy istnieje także możliwość zakupu szczepów testowanych bezpośrednio z kolekcji Public Health England (pasaż "0"). Lista dostępnych produktów znajduje się na stronie www.phe-culturecollections.org.uk 

 

 

Proponujemy także podłoża do ożywania drobnoustrojów testowych oraz systemy do ich przechowywania. O szczegóły prosimy pytać naszych Przedstawicieli Regionalnych. 

 

                                                                     3

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

NOWOŚĆ! Badania biegłości suplementów diety.

Szawnoni Państwo,

 

Miło nam poinformować, że firma Argenta została dystrybutorem brytyjskiej firmy Public Health England - PHE w zakresie badań biegłości.

 

Public Health England jest agencją wykonawczą Ministerstwa Zdrowia w Wielkiej Brytanii i pełni funkcje uprzednio sprawowane m.in. przez HPA (Health Protection Agency).

 

Testy biegłości oferowane przez firmą PHE obejmują m.in. Mikrobiologiczne Badanie Żywności.

Z uwagi na to, że badania mikrobiologiczne suplementów diety podlegają wymogom badań mikrobiologicznych żywności, proponujemy Państwu w wybranych programach biegłości.

 

PHE-logoPHE dostarcza i prowadzi badania biegłości w różnych schematach w ponad 1000 laboratoriach w 67 krajach. Zaprojektowane próbki służą  sprawdzaniu zadań wynikających z problemów mających wpływ na zdrowie ludzi. Co bardzo istotne, do projektowania próbek używane są tzw. szczepy dzikie, nie pochodzące z kolekcji ATCC lub NCTC, w pełni scharakteryzowane, zapewniające rzeczywiste warunki do rutynowego badania. 

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w badaniach biegłości PHE?

 

 • wszystkie schematy są akredytowane,
 • próbki są stabline i homogenne,
 • wszystkie próbki są opracowywane, przygotowane i sprawdzane przez mikrobiologów z PHE,
 • testy kontroli jakości odzwierciedlają powszechnie stosowane metody,
 • mikroflora reprezentuje rzeczywiste zanieszyszczenie próbek,
 • duża liczba uczestników (od 50 do 350 w schemacie) dająca dużo danych do analizy,
 • bezpieczny serwis dostarczający próbki,
 • łatwe do prześledzenia systemy statystyczne i systemy wartościujące (scoring system),
 • terminowe raporty zawierające informacje i wskazówki,
 • całkowita poufność wyników,
 • wsparcie merytoryczne mikrobiologów,
 • strony internetowe i narzędzia on-line,
 • zazwyczaj 2 do 6 rund w roku zależnie od schematu,
 • każda runda ma swój osobny numer - każda runda zawiera 2 lub 3 próbki z osobnym numerem próbki.

 

Poniżej znajdą Państwo szczgółowe informacje:

KALENDARIUM

SCHEMATY

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

 

EZ-PEC nowość w ofercie Argenty.

Microbiologics-logo
Firma Argenta, jako jedyny dystrybutor firmy Microbiologics® w Polsce, poszerzyła ofertę szczepów testowych o najnowszy produkt EZ-PECTM.Są to liofilizowane, ilościowe preparaty mikroorganizmów przeznaczone do użytku w laboratoriach mikrobiologicznych, które można stosować do oceny ilościowej skuteczności bakeriobójczej i wykonywania testów konserwacji kosmetyków.

 


Szczepy pochodzą z kolekcji ATCC® lub innych uznanych kolekcji szczepów. Tradycyjne przygotowywanie zawiesin kultur roboczych jest czasochłonne i pracochłonne - laboratoria zaopatrują się w szczepy, namnażają je, przygotowują rozcieńczenia, oznaczają liczbę kolonii w każdym rozcieńczeniu stosowanym w procedurze badawczej i następnie przygotowują właściwe rozcieńczenia klutur roboczych. Każdy przesiew wymaga badań fenotypowych w celu wykluczenia mutacji lub zmienności szczepów. Preparaty EZ-PECTM są ekonomiczną alternatywą dla pracochłonnej metody opartej na określaniu gęstości sporządzanych rozcieńczeń. Nie wymagają wyposażenia potrzebnego dla metody tradycyjnej, a kontrola ewentualnych mutacji lub zmienności może być prowadzona za pomocą rytunowych badań. 

 

 


Więcej informacji znajdziecie Państwo u Przedstawicieli Regionalnych firmy Argenta. 

Wiadomości