icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

Nowa  norma PN NE ISO 9308-1:2015 wprowadza pożywkę chromogenną do wykrywania i oznaczania liczby E.coli i grupy coli w wodzie czystej o niewielkiej liczbie mikroflory towarzyszącej.
Zasada działania pożywki chromogennej  polega na wykazaniu aktywności dwóch charakterystycznych enzymów: b-glukuronidazy  i b-galaktozydazy .
Szczepy E.coli posiadają oba te enzymy , podczas gdy pozostałe bakterie z grupy coli wykazują aktywność tylko enzymu b-galaktozydazy.

Substratem w podłożu dla b-galaktozydazy i dla b-glukuronidazy jest mieszanina chromogenów o składzie:

 6-Chloro-3-indoxyl-fl-D-galactopyronoside  0.2 
 5-Bromo-4-chloro-3-indoxyl-G-D-glucoronic acid  0.1
 Isopropyl-ft-D-thiogalactopyranoside (IPTG)  0.1

 

Mieszanina chromogenna zawarta w podłożu absorbowana jest przez komórki E. coli i bakterie z grupy coli i rozkładana przez enzymy obecne w komórkach, na barwne substraty dające ciemno-niebieską do fioletowej barwę komórkom E.coli i różową do czerwonej  innym bakteriom z grupy coli.
Badaniem potwierdzającym typowe kolonie jest test na oksydazę.
Metoda dedykowana jest wodzie czystej o niewielkiej liczbie mikroflory ( najlepiej nie więcej niż 80jtk/100ml), i nie powinna być stosowana do wód powierzchniowych i płytkich studni.

 

W ofercie dostępne są gotowe płytki Petriego 90mm z pożywką:

Nazwa pożywki

Nr katalogowy

Wielkość opakowania

Okres ważności

Chromogenic Coliform Agar

P05317A

10 płytek 90 mm

8 tygodni od daty produkcji

 

Pożywka sprawdzana jest zgodnie z normą PN ISO 1133 oraz PN-EN ISO 9308-1:2015.

 

 

Wiadomości

Wydarzenia