icon320x320        argenta-logo-jakosc

                                           Tecna PNG  helicabeztla  biotez

 

Szanowni Państwo,

 

Wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu laboratoriów badających żywność oraz wymaganiom jakie stawia producentom żywności Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2006 z dnia 19 grudnia 2006 roku, ustalające najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych, frma Argena ma przyjemność przedstawić Państwu kompleksową ofertę dotyczącą diagnostyki mikotoksyn, takich jak: aflatoksyny B1 i ogółem, aflatoksyny M1, ochratoksyna A, deoksyniwalenol(DON), zearaleon (ZEA), fumonizyna, T2-HT2.

 

Naszą ofertę kierujemy przede wszystkim do jednostek badających żywność w ramach nadzoru, takich jak Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a także do producentów grup żywności szczególnie narażonych na skażenie mikotoksynami, czyli zbóż i przetworów zbożowych, orzechów, suszonych owoców, pasz, mleka, przypraw, kawy itp. W ofercie znajdą Państwi testy i produkty do oznaczania mikotoksyn różnymi metodami:

 

- testy przepływu bocznego(LFD) nie wymagające wyposażenia laboratoryjnego

- testy płytkowe immunoenzymatyczne dla techniki ELISA

- kolumny immunopowinowactwa dla metody HPLC i LC-MS/MS

 

 

ss

 

OFERTA (POBIERZ)

Wiadomości