icon320x320        argenta-logo-jakosc

 łosoś tecnahistamine

 

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu producentów ryb i produktów rybnych, chcielibyśmy poinformować o naszej ofercie na szybkie testy kasetkowe do wykrywania obecności histaminy w żywności.

 

Histamina należy do amin biogennych wytwarzanych w znacznych ilościach w rybach i produktach rybnych zanieczyszczonych bakteriami. Szczególnie dotyczy to ryb z rodzin Makrelowatych i Śledziowatych. Powstaje wskutek dekarboksylacji histydyny przy udziale dekarboksylaz takich bakterii jak: Morganella morgani, Klebsiella pneumonice, Enterobacter aerogenes, Vibrio spp. czy Phatobacterium spp. Jest substancją odporną na wysoką temperaturę i nie ulega rozkładowi podczas obróbki termicznej produktu.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1441/2007 z 05.12.2007 roku w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych jej zawartość w żywności nie może przekroczyć 200 mg/g. Histamina w stężeniu > 200mg/g wykazuje działanie toksyczne dla człowieka, a dawka 1000 mg/g powoduje śmierć. Objawy zatrucia to przede wszystkim: zaczerwienie twarzy, szyi, pleców, ostry i piekący smak w ustach,nudności, biegunka, spadek ciśnienia krwi, przyspieszone tętno, ból głowy, zaburzenia oddychania, ogólne osłabienie i złe samopoczucie, astma, gorączka (za ROCZN.PZH 2011,62, Nr4, 365-369).

 

histamina 2

Do monitoringu poziomu histaminy w żywności proponujemy test półilościowy przepływu bocznego:
Histamine Card v2 nr kat. CI015:

  • Test paskowy immunochromatograficzny
  • Odczynniki dostarczone w zestawie
  • Odczyt wyników wizualny
  • Czas wykonania badania 5 minut
  • Granica wykrywalności 50 ppm


W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami regionalnymi: KLIKNIJ TUTAJ

 

Wiadomości