icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

Mikotoksyny są toksycznymi metabolitami pleśni. Dostają się do łańcucha żywieniowego człowieka przez kontaminację żywności pochodzenia roślinnego. Ziarna, nasiona roślin oleistych, orzechy są szczególnie narażone na skażenie mikotoksynami. Duży wpływ na tego rodzaju zanieczyszczenie mają warunki klimatyczne w obszarze upraw. Gatunki pleśni toksycznych rozprzestrzeniają się szczególnie łatwo w wilgotnych regionach. Niekorzystne warunki zbiorów i magazynowania prowadzą do zwiększenia ryzyka powstawania mikotoksyn.

Mikotoksyny mogą powodować zatrucia zarówno chroniczne jak i ostre. Na przykład Aflatoksyna B1 wykazuje najwyższą toksyczność spośród znanych aflatoksyn. Wykazuje silne działanie genotoksyczne i kancerogenne, szczególnie wobec wątroby co powoduje, że jest szczególnie niebezpieczna.
Charakterystykę różnych rodzajów mikotoksyn podaje Tabela 1.

 

Tabela 1* Mikotoksyny o znaczeniu toksykologicznym i ekonomicznym w skali światowej

 

Nazwy mikotoksyn – tworzące je grzyby

Objawy mikotoksykozy

Przykładowe dawki toksyczne LD 50

Pierwotne zanieczyszczenie

Występowanie

Aflatoksyna B1 oraz mniej toksyczne pochodne:

B2, G1, G2, M1

 Aspergillus flavus

A. parasiticus

Uszkodzenia i nowotwory wątroby.

Zarodki jaj kurzych 0,025 mg/zarodek, indyki, kurczęta, kaczęta  0,25mg/kg paszy powodują śmiertelność.

arachidy, śruta arachidowa, ziarno kukurydzy w strefie klimatu subtropikalnego.

Orzeszki arachidowe, mączki arachidowe, ziarno kukurydzy, mleko krowie.

Ochratoksyna A

Aspergillus ochraceus,

Pen. Verrucosum

Asp.carbonarius

Nefropatia  uszkodzenia funkcji nerek u trzody.

Uszkodzenia nerek trzody po kilku dniach, przy zawartości w paszy 4mg/kg.

Ziarno wszystkich gatunków zbóż przy niewłaściwym przechowywaniu. Winogrona i produkty z winogron.

Ziarno zbóż, przetwory zbożowe pasze, krew trzody, podroby, winogrona, wino, wytłoki winogron.

Deoksyniwalenol  -DON (womitoksyna) i niwalenol

Fusarium graminearum,

F. culmorum

Utrata łaknienia, wymioty.

 >2mg/kg paszy zmniejszenie łaknienia, 20mg/kg paszy wymioty u trzody

Ziarno wszystkich gatunków zbóż.

Pszenica i pszenżyto, przetwory zbożowe (mąka, pieczywo), ziarno kukurydzy i przetwory.

Zearalenon

Fusarium graminearum,

F. culmorum

Hyperestrogenizm trzody (syndrom estrogeniczny) – działanie hormonalne, zaburzenia płodności.

Uszkodzenia organów rozrodczych u osobników żeńskich i męskich przy zawartości w paszy >1mg/kg

Głównie ziarno kukurydzy porażone przez patogeny kolb, w mniejszym stopniu ziarniaki pszenicy.

Ziarno kukurydzy, kiszonki zawierające całe kolby kukurydzy, pasze na bazie kukurydzy.

Fumonizyna B1,

jej pochodne: B2 i B3 mniej toksyczne

F. verticillioides

(=moniliforme),

F. proliferatum,

Obrzęki płuc trzody, hepato-toksyczność, nowotwory wątroby trzody.

Neurotoksyna–uszkodzenia mózgu u koni, prowadzące do upadków.

Fumonizyna uszkadza szlak biosyntezy sfingozyny – składnika mózgu.

Ziarno kukurydzy z kolb porażonych przez patogeny, powodujące fuzariozę ziarniaków.

Ziarno kukurydzy, przetwory z ziarna kukurydzy.

T2-HT2

Szczepy Fusarium

u  drobiu  obniża  przyrosty  wagowe  broilerów, uszkodzenia dzioba, utrata upierzenia, utrudnienia w funkcjonowaniu organizmu oraz wzrost podatności na zakażenie Salmonellą spp. Toksyna T-2  atakuje świnie, bydło mleczne, drób, psy i konie.

Aleukia (zanik czerwonych krwinek) w przewodzie pok. człowieka.

Osłabia proces syntezy białka.

 

Ziarno, pasze.

Źródła*: Mikotoksyny i grzyby toksynotwórcze, jako istotny wskaźnik jakości żywności i pasz. J.Chełkowski, Instytut Genetyki Roślin, Polska Akademia Nauk w Poznaniu oraz dane firmowe Tecnalab.

W wielu krajach, wprowadzone są regulacje prawne, które określają limity zawartości mikotoksyn w produktach żywnościowych i paszach.
Produkty żywnościowe oraz pasze powinny być badane w kierunku poniżej wymienionych mikotoksyn:

  • Aflatoksyna (szczególnie B1)
  • Ochratoksyna
  • Deoksyniwalenol –DON
  • Zearalenon- ZON
  • Fumonizyna B1
  • T2-HT2 (szczepy Fusarium)

 

Wykrywanie obecności oraz określenie ilości poszczególnych mikotoksyn w próbkach żywności i paszach może być wykonywane jakościowo jak i ilościowo za pomocą testów w technice ELISA.
W ofercie Argenta znajdują się testy znanego na rynku producenta tego rodzaju testów – włoskiej firmy Tecna®. Tecna PNG
Dostępne są 3 linie testów ELISA do mikotoksyn, różniące się między sobą granicą wykrywalności LOD, granicą oznaczalności LOQ, zakresem oznaczalności oraz co za tym idzie pracochłonnością wykonania. Im większa czułość testu tym więcej czasu wymaga jego wykonanie.

Tecna w następujący sposób pozycjonuje wytwarzane przez siebie testy ELISA:

 

I’screen®
- Najwyższa liczba standardów
- Walidowany w dwóch powtórzeniach
- Wykonanie od 1 do 1,30 godziny
- Najwyższa czułość
- Doskonały do próbek żywności


Celer®
- Mniejsza liczba standardów
- Walidowany w jednym powtórzeniu
- Wykonanie maximum 20 minut
- Szeroki zakres oznaczalności
- Proste przygotowanie próbki (dla ziarna, pasz i mleka)
- Bardziej przydatny do badania pasz, mleka surowego.

 

B ZERO®
- Jeden standard
- Walidowany w jednym powtórzeniu
- Wykonanie maksimum 15-20 minut
- Szeroki zakres oznaczalności
- Proste przygotowanie próbki (dla ziarna i pasz), surowe mleko bez dodatkowej obróbki
- Idealny do wykonywania niewielkiej liczby próbek w jednej serii.

 

Wszystkie testy dostępne są w wielkości opakowania 96 studzienek, a niektóre z nich również w formacie płytek z 48 studzienkami.

 

Zebrane parametry pracy poszczególnych testów znajdują się w Tabeli 2.

Nazwa testu

Analit

LOD- granica wykrywalności

Format płytki

Czas analizy

Krzywa standardowa

AFLATOKSYNY

l’Screen AFLA

Aflatoksyny ogółem

0,5 ppb lub 1,25 ppb

48 lub 96 studzienek

50 minut

TAK

Celer AFLA

Aflatoksyny ogółem

2 ppb

48 lub 96 studzienek

15 minut

TAK

Celer AFLA B1

Aflatoksyna B1

1 ppb

96 studzienek

15 minut

TAK

B Zero Afla B1

Aflatoksyna B1

1 ppb

48 lub 96 studzienek

15 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

l’Screen AFLA M1 MILK

Aflatoksyna M1 w mleku i proszku mlecznym

zgodna z normą ISO 14675:2003 mleko:0,005ppb proszek;0,05 ppb

48 lub 96 studzienek

75 minut

TAK

l’Screen AFLA M1

Aflatoksyna M1 w mleku, jogurcie, serze

 zgodna z normą ISO 14675:2003

ser: 0,037ppb,

jogurt: 0,025ppb

mleko; 0,005ppb

proszek 0,05ppb

96 studzienek

75 minut

TAK

Celer AFLA M1 500

Aflatoksyna M1 w mleku i produktach mlecznych

Zgodna z Codex Alimentarius (FDA action limit)

mleko:025ppb

proszek 0,25ppb 

96 studzienek

20 minut

TAK

B Zero Afla M1 500

Aflatoksyna M1 w mleku i proszku mlecznym

mleko:025ppb

proszek : 0,25ppb 

96 studzienek

20 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

B Zero Afla M1

Aflatoksyna M1 w mleku surowym

Mleko surowe: 0,01ppb

48 lub 96 studzienek

30 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

DEOKSYNIWALENOL

Celer DON V3

DON

40ppb, 120ppb dla pszenicy durum

48 lub 96 studzienek

20 minut

TAK

B Zero DON V2

DON

40ppb dla maki i pasz, 120ppb dla pszenicy durum

48 lub 96 studzienek

20 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

Fumonizyny

I’Screen FUMO

Fumonizyny B1 i B2

25 ppb

48 lub 96 studzienek

60 minut

TAK

Celer FUMO

Fumonizyny B1 i B2

0,75 ppm

48 lub 96 studzienek

20 minut

TAK

Ochratoksyna A

I’Screen OCHRA

Ochratoksyna A

1ppb pasze, ziarno, kakao

0,1ppb winogrona, 0,2ppb kawa

48 lub 96 studzienek

40 minut

TAK

Toksyny T-2 i HT-2

Celer T2

Toksyny T-2 i HT-2

0,025 ppm

48 lub 96 studzienek

20 minut

TAK

ZEARALENON

Celer ZON V3

Zearalenon

25 ppb

48 lub 96 studzienek

15 minut

TAK

B Zero ZON

Zearalenon

25 ppb

48 studzienek

15 minut

NIE-dostarczona krzywa master-curve

Wiadomości

Wydarzenia