icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

W opublikowanej w tym roku nowej wersji normy PN EN ISO 11290, dedykowanej wykrywaniu i oznaczaniu liczby Listeria monocytogenes oraz Listeria spp. zredukowano ilość i liczbę niezbędnych testów potwierdzających. Obecnie do potwierdzeń Listeria spp. obligatoryjnie należy wykonać barwienie Grama oraz test na obecność katalazy, opcjonalne stają się: test VP oraz obserwacja ruchu. Dla Listeria monocytogenes obowiązkowymi badaniami potwierdzającymi pozostają barwienie Grama dla pożywek innych niż ALOA, określenie β-hemolizy oraz sprawdzenie fermentacji ramnozy i ksylozy. Testami pomocniczymi stają się: określenie aktywności katalazy, obserwacja ruchu i test CAMP.


Dopuszczone zostają alternatywne metody wymienione w ISO 7218 do stosowania w procesie potwierdzeń izolatów Listeria monocytogenes , pod warunkiem, że ich przydatność została sprawdzona. Tak więc, jak wskazuje norma 7218, do identyfikacji gatunku Listeria monocytogenes możliwe jest użycie komercyjnych testów biochemicznych, odpowiednich do zastosowania.


W ofercie naszej firmy dostępny jest kompletny test biochemiczny do identyfikacji gatunków Listeria, w tym Listerii monocytogenes : Oxoid™ Microbact™ Listeria 12L Kit nr kat. MB1128A.


Każdy pasek testowy zawiera 12 substratów do mikroreakcji biochemicznych : 11 reakcji z użyciem węglowodanów oraz test na mikrohemolizę. Każdy zestaw składa się z 20 testów paskowych ze studzienkami o pojemności 3ml, odczynnika do sprawdzania hemolizy oraz tacki. Odczyt wyników odbywa się za pomocą książki kodów lub programu komputerowego.

 

ZALETY OXOID™MICROBACT™ Listeria 12L
Szybkość- możliwość identyfikacji nawet w 4 godziny
Prostota wykonania badania- wszystkie ważne cechy w jednym pasku.
Łatwy odczyt wyników i ich interpretacja- wizualny odczyt na podstawie wyraźnej zmiany koloru i interpretacja w program identyfikacyjnym Microbat.
Wiarygodne wyniki- oparte na międzynarodowych metodach znormalizowanych wg ISO FDA i BAM.
Szerokie spectrum odczytu- Listeria spp., Listeria monocytogenes i Listeria innocua
Elastyczność stosowania- zarówno do stosowania z podłożem chromogennym jak i selektywnym w laboratoriach przemysłowych.

 

Prosimy o kontakt z Przedstawicielem Handlowym odpowiedzialnym za Państwa teren, aby uzyskać więcej informacji o produkcie.

 

Wiadomości

Wydarzenia