icon320x320        argenta-logo-jakosc

Gotowe, komercyjne zestawy PCR oferowane przez wiodących producentów zawierają wbudowaną kontrolę wewnętrzną (IPC - internal positive control). Jest to zoptymalizowana mieszanina specjalnie projektowanych starterów, sond oraz niewielkiej ilości kopii specyficznego DNA. Mieszanina ta zamknięta jest w jednej probówce reakcyjnej z odczynnikami do właściwego testu. Ponieważ ilość kopii DNA dla kontroli wewnętrznej jest niższa niż dla właściwego celu, wydajność reakcji dla poszukiwanego DNA nie jest zaburzona.


Dzięki obecności kontroli wewnętrznej (IPC) możemy uzyskać następujące wyniki reakcji:

 

  • Wynik ujemny dla poszukiwanej sekwencji (np. Salmonella) oraz wynik dodatni dla kontroli wewnętrznej oznacza, że reakcja PCR przebiegła prawidłowo i zachowane zostały parametry procesu, a wynik badania jest ujemny.
  • Jednoczesny wynik ujemny dla poszukiwanej sekwencji (np. Salmonella) oraz dla kontroli wewnętrznej oznacza, że reakcja przebiegła nieprawidłowo. Brak amplifikacji kontroli wewnętrznej wskazuje najczęściej na obecność inhibitorów reakcji PCR w próbce. Może także wskazywać na nieprawidłowe warunki reakcji np. awarię termocyklera, nieprawidłowe przygotowanie testu i inne błędy operatora. W przypadku gdyby producent komercyjnych testów nie umieścił kontroli wewnętrznej w każdym pojedynczym teście, inhibicja, błąd użytkownika, czy jakikolwiek inny powód nieprawidłowego działania testu dawałyby wynik fałszywie ujemny. Skutki zwolnienia partii produktu na podstawie nieprawidłowego wyniku byłyby wysoce kosztowne i wiązały się z wycofaniem danej partii z rynku, czy narażeniem konsumenta na utratę zdrowia.
  • Jednoczesny wynik dodatni dla poszukiwanej sekwencji oraz dla IPC wskazuje że reakcja PCR przebiegła prawidłowo i zachowane zostały parametry procesu, a wynik badania jest dodatni.
  • Wynik dodatni dla poszukiwanej sekwencji, przy jednoczesnym braku amplifikacji kontroli wewnętrznej (IPC) jest wynikiem prawidłowym. Wskazuje to na bardzo wysoką zawartość DNA docelowego (np. Salmonella, a więc ilość kopii DNA specyficznego dla kontroli wewnętrznej jest wielokrotnie mniejsza niż ilość kopii DNA celu, przy jednoczesnej ograniczonej ilości substratów dla reakcji PCR w probówce.

vv2

Jeżeli myślą Państwo o wprowadzeniu szybkiej metody PCR do laboratorium, możemy pomóc z wyborem odpowiednich testów i urządzenia. Każdy z naszych obecnych oraz przyszłych klientów może liczyć na pełne wsparcie aplikacyjne i serwisowe w całym okresie użytkowania sprzętu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi przedstawicielami.

 

 

 

Aktualności

Wiadomości