icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

Biologia molekularna - kliniczna

Wraz z początkiem 2015 roku rozszerzyliśmy swoją działalność o innowacyjną branżę

DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ.

Podążając za ogólnoświatowymi trendami, wprowadziliśmy na polski rynek międzynarodowe marki, specjalizujące się w dostarczaniu zaawansowanych technologii w diagnostyce klinicznej.

Prezentując pionierskie rozwiązania molekularne, chcemy przyczyniać się do zwiększania jakości usług diagnostycznych w Polsce.

Oferta

Nasz zespół specjalistów pracuje nad ciągłym rozwojem oferty, abyśmy spełniali wymagania i standardy polskich laboratoriów klinicznych. W naszym portfolio znaleźć można zarówno jedno- jak i wieloparametrowe panele oznaczeń do tzw. otwartych systemów PCR, a także zautomatyzowane systemy zamknięte, w dużym stopniu ułatwiające pracę diagnosty laboratoryjnego.

Kierunki badań

Oferujemy szeroki wybór kierunków badań – choroby dróg oddechowych, choroby przenoszone drogą płciową, panele bakteriologiczne, transplantologiczne, infekcje grzybiczne.

 

MARKI

 

quidel logo

***

 

LABSYSTEMS speaking your language 

***

 

GS logo

***

 

logo

***

 

 

logo-2014jpeg

 ***

Diagnostyka mechanizmów oporności metodami biologii molekularnej

Systematycznie rosnąca liczba szczepów bakterii klinicznych opornych na antybiotyki stwarza coraz większy problem zarówno dla lekarzy zajmujących się antybiotykoterapią jak i dla diagnostów laboratoryjnych wykrywających te mechanizmy. Obecne metody wykrywania mechanizmów oporności są długotrwałe i pracochłonne. Rekomendowana metoda dyfuzyjno-krążkowa jak i test CARBA zależne są od wyizolowania podejrzanego szczep z próbki klinicznej pacjenta, co wydłuża diagnostykę o ten czas, jak i późniejsze posianie i nałożenie odpowiednich krążków na podłoże mikrobiologiczne MH. Dział Klinicznej Biologii Molekularnej firmy Argenta chciałby przedstawić wykaz rozwiązań diagnostycznych opierających się o metody molekularne. Rozwiązania te cechują się niezwykle wysoka czułością i specyficznością metody oraz często dają możliwość wykrycia mechanizmów oporności bezpośrednio z próbki od pacjenta w krótkim czasie.

 

  1. System zamknięty eazyplex, metoda (LAMP) amplifikacji kwasów nukleinowych w warunkach izotermalnych w 63°C w czasie rzeczywistym Real Time firmy Amplex. Jedyny na rynku szybki system posiadają tak szeroka ofertę testów do szybkiego, bezpośrednio z materiału od pacjenta, monitorowania mechanizmów oporności w próbkach klinicznych.

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

7600

eazyplex® SuperBug CRE - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, OXA-181, CTX-M-1, CTX-M-9) - potwierdzenie z hodowli w 15 minut, pozostałe matryce: próbka moczu, posiew krwi, wymaz z odbytu

24

7603

eazyplex® SuperBug basic - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, OXA-181)

24

7601

eazyplex® SuperBug complete A - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, grupa OXA-23, grupa OXA-40, grupa OXA-58) - bezpośredni skrinning z wymazówki w 30 minut lub potwierdzenie hodowli w 20 minut

24

7602

eazyplex® SuperBug complete B   - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących karbapemenazy (KPC, VIM, NDM, OXA-48, grupa OXA-23, grupa OXA-40, grupa OXA-181) - bezpośredni skrinning z wymazówki w 30 minut lub potwierdzenie hodowli w 20 minut

24

7610

eazyplex® MRSA - molekularny test do wykrywania MRSA (mecA, mecC) - skrinning MRSA bezpośrednio z wymazu w 30 minut

24

7620

eazyplex® VRE - oporność VanA o VanB bez ekstrakcji DNA w 20 minut

24

7604

eazyplex® mcr-1 - molekularny test do wykrywania genu mcr-1
- oporności na kolistynę w 15 minut

 

7606

eazyplex® SuperBug AmpC - molekularny test do wykrywania bakterii produkujących AmpC- beta-laktamazy  (ACC, CMY-II, DHA, MOX/CMY-I) ) - potwierdzenie z hodowli w 15 minut

24


System składa się z analizatora Geni II i suchego bloku grzewczego, opcjonalnie drukarka wyników, skaner kodów kreskowych. Aparat waży niespełna 2 kg, daje możliwość przebadania 2 próbek w 15-30 minut. Próbki nie wymagają ekstrakcji DNA/RNA, a przygotowanie próbki to maksymalnie 5 minut.
Testy są w postaci pasków z liofilizowanymi odczynnikami, przechowywanymi w temperaturze pokojowej i konfekcjonowanymi po 24 testy. Kontrola wewnętrzna IC przy każdym oznaczeniu.

WWW-1

Amplifikacja szukanego genu oporności widoczna jest na dotykowym wyświetlaczu w czasie rzeczywistym. Każdy szukany gen amplifikowani i wykrywany jest w oddzielnej probówce z próbką na pasku testowym. Wyniki zapisywane są w pamięci urządzenia i możliwy jest wydruk w postaci samoprzylepnej etykiety, bądź w postaci PDF-u na każdej drukarce komputerowej.

WWW-2

 Proponujemy możliwość zakupu, dzierżawy, sprzedaży ratalnej bądź leasingu powyższego systemu molekularnego.

2. Macierze DNA firmy Master Diagnostica - wykonanie testu oparte jest na amplifikacji wybranych fragmentów DNA oraz następującej po amplifikacji hybrydyzacji DNA na membranie nitrocelulozowej do sond specyficznych dla szukanej sekwencji. Czas otrzymania wyniku do 4Do interpretacji wyników służy dołączone oprogramowanie, które automatycznie określa wynik bez konieczności ręcznej interpretacji. Oprogramowanie pozwala również na autoryzację wyników przez diagnostę oraz pozwala na automatyczne przesyłanie wyników do LIS. W skład instrumentu wchodzi termocykler PCR (opcjonalnie), aparat do hybrydyzacji, komputer oraz oprogramowanie. Oznaczenia charakteryzują się czułością i specyficznością charakterystyczną dla metod molekularnych, tj. w granicach 96-99%. Każde oznaczenie zawiera w sobie potrójną kontrolę procesu (w tym pozytywną), jedną dla każdego etapu: określającą dostępność DNA w próbce, poprawność wykonania amplifikacji oraz poprawność wykonania hybrydyzacji DNA. Dodatkowo każdy wynik jest oznaczony dwukrotnie; pełen wynik diagnostyczny charakteryzuje się obecnością wszystkich w/w czynników na membranie. Cechą charakterystyczną tej technologii jest innowacyjne zastosowanie hybrydyzacji przepływowej DNA, która w odróżnieniu od tradycyjnych metod charakteryzuje się krótszym czasem inkubacji przy wyższych wartościach sygnału detekcji, wyższej specyficzności oraz czułości testu. Ponadto radykalnie skraca się czas do otrzymania wyniku. Hybrydyzacja zachodzi aktywnie w matriksowym, trójwymiarowym środowisku membrany, a nie tylko na jej powierzchni.

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

MAD-003930MU-HS12-24

AMR Direct Flow Chip do hybriSpot 12 – wykrywanie 20 mechanizmów oporności z 1 próbki klinicznej

24

 

6

Hybrydyzacja odbywa się na pełnym automacie hybriSpot24 lub pół-manualnej wersji hybriSpot12.
Odczyt przy pomocy kamery i oprogramowania komputerowego.

WWW-3

 

 8

Proponujemy możliwość zakupu, dzierżawy, sprzedaży ratalnej bądź leasingu powyższego systemu molekularnego.

 9

 

3. PANA RealTyper™Technology innowacyjnej firmy PANAGENE- zestaw multipleksowy Real Time PCR, detekcja 9 mechanizmów oporności opierająca się na krzywych topnienia.

 

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

PNAM-4001

PANA RealTyper CRE kit – wykrywanie 9 typów mechanizmów oporności (VIM, IMP, NDM, KPC, GES, OXA-23, OXA-48, OXA-58, ISAba1-OXA-51)

48

10


4. Testy Real Time PCR firmy Liferiver walidowane na większość termocyklerów obecnych na polskim rynku miedzy innymi: ABI Prism®7000/7300/7500/7900/Step One Plus; iCycler iQ™4/iQ™5; SmartCycler II;Bio-Rad CFX 96;Rotor Gene™6000; Mx3000P/3005P;MJ-Option2/Chromo4; LightCycler®480. Możliwość w każdym z poniższych testów oznaczenia ilościowego, poprzez rozcieńczenie kontroli pozytywnej i stworzenie czterech standardów ilościowych. Kontrola pozytywna i IC w zestawie.

WWW-4

Nr kat.

Nazwa testu

Ilość oznaczeń

QD-0227-02

KPC Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

RD-0218-02

New Delhi Metallo-Beta-Lactamase 1(NDM-1) Real Time PCR Kit

25

QD-0277-02

OXA-48 Producing Bacteria Real Time PCR Kit U

25

QD-0225-02

Extended Spectrum Beta-Lactamases (ESBLs) Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

DD-0096-02

Methicillin-resistant Staphylococcus Aureus (MRSA) Real Time PCR Kit

25

DD-0125-02

Vancomycin-resistant Staphylococcus Aureus (VRSA) Real Time PCR Kit

25

QD-0276-02

VIM Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

QD-0275-02

IMP Producing Bacteria Real Time PCR Kit

25

 12

 

13

 

Dystrybutorem testów na terenie Polski jest

Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.
ul. Polska 114
60-401 Poznań
NIP 781-10-11-656
KRS nr 0000436487

40-lecie działalności Meridian Bioscience, Inc.

argenta-n
      

Miło nam poinformować, że nasz partner firma Meridian Bioscience, Inc. obchodzi w tym roku 40-lecie działalności. Firma została założona przez Williama J. Motto w 1977 roku w Stanach Zjednoczonych. Meridian Bioscience to firma z branży life science, która produkuje, sprzedaje i dystrybuuje szeroką gamę innowacyjnych zestawów diagnostycznych, jest pionierem w diagnostyce enteropatogenów, jako jedna z pierwszych wynalazła i opatentowała testy immumoenzymatyczne do diagnostyki zakażeń Clostridium Difficile. W swojej ofercie mają szerokie portfolio testów do diagnostyki zakażeń dróg oddechowych, urogenitalnych, chorób odżywnościowych czy parazytologicznych. Jest twórcą molekularnej platformy illumiGene opartej o innowacyjną technologie amplifikacji kwasów nukleinowych w warunkach izotermalnych.

metoda-LAMP

Powyższa metoda LAMP jest doskonałą alternatywa dla tradycyjnych metod molekularnych PCR, nie wymaga wysokich nakładów pieniężnych na termocykler, nie wymaga specjalnych warunków lokalowych, a cechują ją wysokie parametry czułości, specyficzności i wartości predykcyjnych powyżej 90 procent. Niezmiernie ważnym atutem jest wykrywania patogenu bezpośrednio z próbki od pacjenta w niespełna godzinę.

Firma Argenta od sześciu lat promuje i wyposaża placówki medyczne w Polsce tą innowacyjną technologię. Platforma posiada pozytywną opinie Prof. dr hab. n. med. Gayane Martirosian z Śląskiego Uniwersytetu Medycznego odnośnie diagnostyki toksynotwórczych szczepów C. difficile. Tą metodą w Polsce diagnozowane są zakażenia Mycoplasma pneumoniae czy Bordetella pertussis. Wykrywane są zakażenia przenoszone droga płciową powodowane przez Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae czy wirusy HSV. Dostępne są także testy molekularne na do wykrywania gronkowców grupy B czyli GBS-a oraz test do diagnostyki Malarii. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą testów firmy Meridian Bioscience i kontakt ze specjalistami działu Klinicznej Biologii Molekularnej.

Naszemu Partnerowi życzymy wszystkiego co najlepsze w prężnym rozwoju firmy i wielu sukcesów! We wish Meridian Bioscience, Inc. all the best in company's growth and success!

 

 

2-2

 

argenta-biologia-molekularna

HG SWIFT - Biologia molekularna w każdym laboratorium mikrobiologicznym

Firma ARGENTA idąc za myślą przewodnią „Biologia molekularna w każdym laboratorium mikrobiologicznym” w współpracy z firmą Hibergene ma zaszczyt przedstawić najmniejszy analizator molekularny na rynku diagnostyki mikrobiologicznej. Nosi on nazwę HG Swift i waży zaledwie 1.75 kg, a jego niewielkie wymiary to 25/16,5/8 centymetrów. Jest to system molekularny oparty o innowacyjną metodę LAMP monitorującą przebieg procesu amplifikacji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym za pomocą dwóch kanałów fluorescencji. Metoda Real Time LAMP w niespełna 40 minut daje nam wynik jakościowy o obecności szukanego patogenu bezpośrednio w próbce klinicznej od pacjenta. Metodę tą cechuje niezmiernie wysoka czułość i specyficzność oraz duża odporność na czynniki inhibitujące. Aparat jest prosty w obsłudze, przenośny, wyposażony w Bluetooth 2.0 i  Wi-Fi umożliwiający szybki przekaz danych. 

 

 hg swifthg swift 2

 

Analizator HG Swift dedykowany jest do laboratoriów mikrobiologicznych bądź pracowni molekularnych, nie wymagane są tu specjalne wymogi odnośnie badań genetycznych, proponowane testy wpisują się w najnowocześniejszą i wiarygodną diagnostykę mikrobiologiczną metodami biologii molekularnej. Firma Hibergene w chwili obecnej dysponuje czteroma szybkimi testami molekularnymi:

 

hghghg

 

 

 

Niezmiernie ważne wydają się tu testy na meningokoki i GBS-a, gdzie w krótkim czasie jesteśmy w stanie zdiagnozować młodego pacjenta w przypadku niecierpiącym zwłoki, gdzie każda minuta liczy się w walce o zdrowie i życie dziecka. Test HG oferuje nowy paradygmat w testach meningokokowych z możliwością przetestowania bezpośrednio wymazów gardła oprócz tradycyjnych typów próbek inwazyjnych. W przypadku trudności z pobraniem i niewielkiej ilości próbki płynu mózgowo-rdzeniowgo możliwość wykrycia serogrup A, B, C, 29E, W135, X, Y, Z Neisseri meningitidis z wymazu z gardła staje się ogromnym plusem i atutem diagnostycznym. Odnośnie streptokoka grupy B który jest jedną z głównych przyczyn poważnych zakażeń u noworodków. Jest z nimi związana wysoką 20% zachorowalnością i 10% śmiertelność oraz kolonizacja kobiet w ciąży wynosi 20-30% i istnieje duże ryzyko przeniesienia infekcji na dziecko. Możliwa jest sytuacja po porodowa, gdy istnieje przypuszczenie infekcji noworodka Streptococcus agalactiae oraz standardowe metody diagnozowania GBS mogły dać fałszywie ujemny wynik, szybki, bezpośredni test molekularny HG jest również niezawodnym rozwiązaniem diagnostycznym. Test HG przeciw Mycoplasma pneumoniae doskonale zdiagnozuje w krótkim czasie atypowe zapalenie płuc u dziecka. Szczególnie, że można wykryć ten czynnik chorobowy w pierwszym tygodniu od zakażenia, już przy pierwszych objawach wiedząc, iż okres wylęgania choroby wynosi od 2 do 3 tygodni.

Firma Hibergene ma w 2017 roku wypuścić testy molekularne HG na wirusa grypy A/B oraz wirusa RSV.

 

 

Powyższe testy diagnostyczne konfekcjonowane są po 30 oznaczeń w opakowaniu w postaci liofilizatów z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. Wynik badania zapisywany jest w pamięci analizatora, a podczas badania widoczny jest na dotykowym wyświetlaczu.

 

hg wykres 1hg wykres 2

 

Zachęcamy wszystkie laboratoria mikrobiologiczne do rozwijania i inwestowania w diagnostykę molekularną, której początkiem może stać się najmniejszy, a zarazem niezawodny analizator molekularny HG Swift. W kwestii szczegółów prosimy o kontakt z specjalistami Działu Klinicznej Biologii Molekularnej.

 

 

 

Podkategorie

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia