icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

W dniu 12 marca, odbyła się w Poznaniu IV edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Pod mikroskopem” pt. „Drobnoustroje codziennym wyzwaniem dla mikrobiologa”.

Mieliśmy zaszczyt po raz kolejny współuczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu naukowym zorganizowanym pod Honorowym Patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Swój udział z wykładami mieli m.in. Prof. dr hab. Eugenia Gospodarek-Komkowska, Katedra i Zakład Mikrobiologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy, Dr Alicja Kuch - Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego, Narodowy Instytut Leków w Warszawie, Dr Dorota Żabicka Krajowy Ośrodek Referencyjny ds. Lekowrażliwości Drobnoustrojów, Narodowy Instytut Leków w Warszawie oraz osoby związane z poznańskim środowiskiem mikrobiologów i diagnostów.

20180312 101138   20180312 134650

Firmę Argenta reprezentowała kierownik produktu Ewa Kaniuk z wykładem pt. „Jakość systemów transportowych jako ważny element badań mikrobiologicznych”.

Na naszym stoisku można było zapoznać się z pełna ofertą produktów do diagnostyki mikrobiologicznej stosowanej w laboratoriach klinicznych – zarówno tej klasycznej, jak i rozwiązań, jakie proponuje biologia molekularna.

20180312 134738  20180312 140248

Serdecznie dziękujemy Katedrze i Zakładowi Genetyki i Mikrobiologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego za zaproszenie we współorganizowaniu wydarzenia, które za każdym razem przyciąga setki zainteresowanych uczestników z całego kraju.

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia