icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

 

1. NOWI KLIENCI

Ze względu na specyfikę oferowanych produktów, zakupów w firmie Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokonywać mogą wyłącznie firmy i instytucje.

Nie ma możliwości sprzedaży dla Klientów Indywidualnych.

Każdy nowo zarejestrowany klient otrzymuje swój indywidualny numer klienta , na który prosimy powoływać się przy zamówieniu.

Przed złożeniem pierwszego zamówienia prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

 • Zamówienie (przesłane pocztą, faxem lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 • kopia nadania numeru NIP
 • kopia zaświadczenia nadania numeru REGON
 • kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego

Przed realizacją pierwszego zamówienia zastrzegamy sobie prawo do pobrania przedpłaty w wysokości 100% wartości zamówienia.

2. PŁATNOŚCI

Forma i termin płatności ustalane są indywidualnie.

W przypadku niedotrzymania terminu płatności ,za każdy dzień opóźnienia naliczone zostaną ustawowe odsetki a także wstrzymana zostanie realizacja zamówień.

Informacje o nieuregulowanych zobowiązaniach, zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010r. (Dz.U. Nr 81, poz.530), będą przekazywane do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.

3.TRANSPORT

Koszty transportu ustalane są dla każdego klienta indywidualnie.

Standardowo dla zamówień o wartości poniżej 500PLN netto opłata za transport wynosi 30PLN. Koszt dostawy odczynników dla zamówień o wartości przewyższającej wartość 500PLN ponosi Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

4.REKLAMACJE I ZWROTY

Kupujący ma obowiązek sprawdzenia przesyłki bezpośrednio po jej otrzymaniu. Ewentualne braki, niezgodności bądź uszkodzenia należy zgłosić nie później niż w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki.

W przypadku przesyłek kurierskich reklamacje będą przyjmowane jedynie na podstawie protokołu stwierdzającego uszkodzenie przesyłki, sporządzonego w obecności kierowcy przewoźnika i przez niego potwierdzonego podpisem.

Zgłoszenie reklamacji ilościowej lub jakościowej tylko w formie pisemnej.

Towary dostarczone niewłaściwie na skutek błędu w zamówieniu klienta mogą podlegać zwrotowi po uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Towary zwracane bez uzgodnienia nie będą przyjęte.

5. OGRANICZENIA W SPRZEDAŻY

Sprzedaż substancji sklasyfikowanych jako trucizny (T+), substancji żrących oznaczonych symbolem R:35 , substancji zubożających warstwę ozonową (SZWO) oraz znajdujących się na liście prekursorów narkotykowych kategorii 1 i 2, podlega pewnym ograniczeniom:

6. ZWROT OPAKOWAŃ I KAUCJE

Uprzejmie informujemy, że nasza firma, działając na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2013r. poz. 888), jest zobowiązana jedynie do przyjmowania opakowań po substancjach i preparatach chemicznych tokstycznych, bardzo tokstycznych, mutagennych, rakotwórczych i szkodliwych dla środowiska, pod warunkiem, że zostały one dostarczone Państwu przez naszą firmę. Nie ma natomiast obowiązku pobierania kaucji za opakowanie. 

Zasady zwrotu opakowań:

 • Przyjmowane będą opakowania wyłącznie po produktach zakupionych bezpośrednio w Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • Wypełnioną kartę zwrotu opakowań należy przesłać faxem lub pocztą e-mail na adres naszego biura
 • Opakowania mogą być zwracane tylko po otrzymaniu akceptacji karty zwrotu przez pracownika Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
 • Koszty przesłania opakowań ponosi nadawca – ostateczny użytkownik

Wszystkie zwracane opakowania muszą być:

 • Puste i czyste na zewnątrz,
 • Zamknięte oryginalnymi zamknięciami, posiadają oryginalne i czytelne etykiety. Zapakowane są w zbiorczy karton z numerem UN (oryginalne kartony z wypełnieniem),
 • Zgodne co do ilości i jakości z wypełnionym formularzem.

Niespełnienie w/w warunków powoduje odesłanie/ nie przyjęcie przesyłki

*WYKAZ OPAKOWAŃ (formularz do pobrania - DOC / PDF )

*KARTA ZWROTU OPAKOWAŃ (formularz do pobrania - DOC / PDF)

 

7. FORMULARZE DO POBRANIA:

8. PRZYDATNE LINKI

Wyszukiwarka produktów Acros Organics

Certyfikaty Acros

Wiadomości

Wydarzenia

Nasi partnerzy

Thermo-Scientific Fisher-Chemical Fisher-BioReagents Acros-Organics Maybridge