9 lis
2021

MAGLUMI X8 W pełni automatyczny immunologiczny system chemiluminescencji CLIA

Najszybsze rozwiązanie CLIA

WYJĄTKOWE TECHNOLOGIE SIŁĄ MAGLUMI

Duża wydajność

  • do 600 testów/godz. (pojedynczy moduł)
  • do 2400 testów/godz. (połączone cztery moduły)

Duża ładowność

  • 300 pozycji próbek
  • 42 pozycje odczynników
  • do 2800 testów w jednej partii

Doskonała niezawodność

  • szybka i wydajna separacja mikrocząsteczek magnetycznych
  • znacznik chemiluminescencyjny ABEI
  • inteligentna konstrukcja pola magnetycznego zapewniająca doskonałą separację
  • jednorazowe końcówki zapobiegające przenoszeniu