icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Nowa forma certyfikatów preparatów szczepów Microbiologics®.

W ostatnim czasie firma Microbiologics® wprowadziła do swojego systemu kontroli jakości zasadniczą zmianę. Tożsamość preparatów szczepów w postaci Kwik StikTM jak i Lyfo DiscTM potwierdzana jest obecnie za pomocą metody opartej na spektrometrii mas z użyciem spektrometru MALDI-TOF firmy Bruker. Spektromertia mas jest aktualnie wiodącą metodą stosowaną do identyfikacji gatunkowej drobnoustrojów. W związku z tym w Certyfikatach Jakości preparatów jakościowych jak i ilościowych pojawił się nowy zapis w rubryce ID System: MALDI-TOF. See attached ID System results document, a wyniki procesu potwierdzenia tożsamości preparatu umieszczone są teraz na osobnej stronie.

 

Na czym polega technologia MALDI-TOF?

To szybka i super dokładna identyfikacja mikroorganizmów za pomocą spektrometrii mas, wykorzystującej ich unikalny profil białkowy. W analizie wystarcza jedna kolonia pobrana bezpośrednio z pożywki selektywnej. Analizowane są białka rybosomalne drobnoustroju. W wyniku analizy uzyskuje się widmo rozkładu mas, które jest charakterystyczne dla każdego drobnoustroju jak odcisk palca. Poprzez porównanie zebranego widma z widmami zgromadzonymi w bibliotece otrzymuje się identyfikację drobnoustroju. Metoda jonizacji przez desorpcję laserem przy udziale matrycy (MALDI) zmieniła zasadę wielu badań w naukach przyrodniczych. W 2002 roku K. Tanaka za opracowanie metody MALDI otrzymał nagrodę Nobla z Chemii. Technologię MALDI-TOF (matrix assisted laser desorption ionization-time of flight) zaprojektowano w latach osiemdziesiątych. Pozwoliła ona na zastosowanie spektrometrii mas dla dużych biocząstek w tym białek występujących w mikroorganizmach.
W ciągu ostatnich kilku lat technologia MALDI-TOF stała się bardzo popularna w mikrobiologii komercyjnej do identyfikacji mikroorganizmów głównie dzięki szybkości, prostocie i dokładności uzyskanych wyników. Spektrometria mas jest jedną z niewielu nowości, której pojawienie się tak znacząco zmieniło laboratorium mikrobiologiczne XXI wieku.

 

Jak interpretuje się wyniki uzyskane w metodzie MALDI-TOF?

Poprawność identyfikacji, a więc jakość uzyskanego spektrum i dopasowanie widma, wyrażona jest za pomocą wartości Score liczbowo, w postaci symbolu (+) oraz kolorem.

 

tabelka rasta

Kolorem zielonym oraz (+++) oznaczona jest identyfikacja do gatunku o najwyższym prawdopodobieństwie. Kolor zielony oraz (++) to prawdopodobna identyfikacja do gatunku i bezpieczna identyfikacja do rodzaju. Kolor żółty oraz (+) to prawdopodobna identyfikacja do rodzaju. Kolor czerwony to brak wiarygodnej identyfikacji.

Wiadomości

Wydarzenia