icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi produktami firmy Microbiologics: EpowerTM CRM, zawiesiny pasożytów i preparaty na szkiełkach.

szczepy-Epower CRM

Certyfikowany materiał referencyjny EpowerTM zawiera liofilizowane, standaryzowane ilościowo preparaty mikroorganizmów, które mogą być wykorzystywane w profesjonalnych laboratoriach do celów związanych z kontrolą jakości. Możliwe jest wykorzystywanie pojedynczego mikroorganizmu z EpowerTM CRM jako indywidualny mikroorganizm testowy. Można również łączyć różne mikroorganizmy EpowerTM CRM i wykorzystywać je w charakterze populacji mieszanych w badaniach. Preparaty mikroorganizmów pochodzą z amerykańskiej kolekcji szczepów referencyjnych ATCC®*.

EpowerTM CRM dostępny jest w postaci gotowych do użycia zestawów. Każdy zestaw składa się z:
- jednej fiolki zawierającej 10 liofilizowanych tabletek danego szczepu,
- szczegółowej instrukcji użytkowania,
- świadectwa analizy.

Certyfikowany materiał referencyjny EpowerTM dostępny jest w różnych stężeniach przeznaczonych do róznych celów badawczych.

Parasite Suspensions

Oferowane przez firmę Microbiologics zawiesiny pasożytów i preparaty na szkiełkach to proste i wiarygodne testy kontrolne, przeznaczone do programów zapewnienia jakości tam, gdzie do przeprowadzenia kontroli jakości wykorzystuje się specyficzne populacje pasożytów o znanych właściwościach. Takie próbki stanowią uzupełnienie formalnych programów zapewnienia jakości, ponieważ umożliwiają weryfikację umiejętności personelu w zakresie prawidłowego wykonywania procedur badawczych oraz interpretacji wyników badań mikroskopowych. Zawiesiny pasożytów marki Microbiologics mogą być również wykorzystywane do celów edukacyjnych.

Zawiesiny pasożytów pakowane są w fiolki zawierające 1ml określonego gatunku: Giardia lamblia, Cryptosporidium species, Diphyllobothrium latum, Taenia species, Ascaris lumbricoides lub Strongyloides stercoralis. Dla wygody każda zawiesina pasożytów dostarczana jest z certyfikatem badania, który zawiera szczegółowe informacje o preparacie.

 

Microbiology QC-SlidesPreparaty na szkiełkach dostępne są w postaci Microbiology QC Slides - szkiełka do mikrobiologicznej kontroli jakości zawierają jedną lub dwie krople wysuszonego i utrwalonego metanolem organizmu lub rozmaz z wybranym organizmem. Na życzenie dostępny jest szczegółowy certyfikat badania.

 

 

 

 

atcc-licensed-derivative

 

* The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark and ATCC catalog marks are trademarks of ATCC. Microbiologics Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures.

Wiadomości

Wydarzenia