icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

brillance

 

Pożywki chromogenne obecne są w diagnostyce próbek pochodzących z łańcucha żywnościowego już od wielu lat. Pierwszą pożywką chromogenną wprowadzoną do metody znormalizowanej była pożywka TBX do oznaczania liczby glukuranidazo-dodatnich E.coli. Inną pożywką chromogenną stosowaną od lat w metodzie znormalizowanej jest ALOA agar, zarówno do wykrywania jak i do określania liczby Listeria sp. i Listeria monocytogenes.


Firma Oxoid ma w swojej ofercie całą gamę pożywek chromogennych należących do rodziny BRILLANCE™ - o unikalnej formule zapewniającej oprócz dobrego różnicowania również udoskonaloną selektywność.

 

Przegląd pożywek z rodziny BRILLANCE do badania próbek łańcucha żywnościowego:

 

 

1. Brilliance™ E.coli/coliform Selective.

 

Beznazwy-1

 

To pożywka przeznaczona do wykrywania i oznaczania liczby zarówno E.coli jak i wszystkich bakterii z grupy coli. Zasada działania podłoża Brilliance™ E.coli/coliform Selective polega na wykazaniu aktywności dwóch charakterystycznych enzymów: β-glukuronidazy i β-galaktozydazy. Szczepy E.coli posiadają oba te enzymy, podczas gdy pozostałe bakterie z grupy coli wykazują aktywność tylko enzymu β-galaktozydazy. W pożywce zawarty jest substrat dla β-galaktozydazy w postaci związku chromogennego Rose-Gal (różowe zabarwienie po enzymatycznym rozkładzie), a dla β-glukuronidazy Glu-chromogenu (zielone zabarwienie). Mieszanina tych chromogenów absorbowana jest przez komórki E. coli i bakterie z grupy coli, a następnie rozkładana przez enzymy obecne w komórkach, na barwne produkty dające fioletowe zabarwienie komórkom E.coli (1) oraz różowe (2) innym bakteriom z grupy coli. Pozostałe drobnoustroje które mogą wyrosnąć na pożywce tworzą bezbarwne kolonie, ponieważ nie wytwarzają żadnego z potrzebnych enzymów (3). Pożywka zawiera również siarczan sodowo-laurylowy hamujący wzrost organizmów gram-dodatnich. Wchodzący w skład pożywki pepton, pozwala na wykonanie testu na indol bezpośrednio na kolonii wyrosłej na płytce. Odczynnik Kovacs’a naniesiony wprost na fioletowe kolonie podejrzanych E. coli daje charakterystyczne wiśniowe zabarwienie. Pozwala to na szybkie i łatwe policzenie potwierdzonych bezpośrednio na płytce kolonii E.coli.

 

                                                                                       (1)Beznazwy-2  (2) Beznazwy-3 (3) Beznazwy-4

 

 

2. Brilliance™ Salmonella Agar.

 

Beznazwy-5

 

Jest wyjątkową, pierwszą pożywką nowej generacji stosującą nowatorską technologię Inhibigen™. Inhibigen™ jest nową klasą odczynników selektywnych wynalezionych przez firmę OXOID, cechującą się zwiększoną specyficznością i skutecznością działania. Dzięki temu na pożywce Brilliance™ Salmonella znacznie zredukowany jest wzrost mikroflory towarzyszącej, a wysoko-selektywne chromogeny dają możliwość łatwego różnicowania wyrosłej mikroflory i uniknięcia fałszywie dodatnich wyników. Inhibigen™ to związek selektywny składający się z dwóch składników, połączonych ze sobą wiązaniem ulęgającym rozkładowi tylko przez specyficzne enzymy. Związane składniki Inhibigen™ są nietoksyczne i występując w podłożu w tej postaci nie hamują wzrostu mikroorganizmów. Kiedy wchłaniane są do komórki, w przypadku obecności odpowiedniego enzymu w jej wnętrzu, wiązanie łączące ulega rozerwaniu. Po rozerwaniu wiązania, uwolnione cząsteczki inhibitora stają się aktywne, powodując przerwanie syntezy ściany komórkowej i śmierć mikroorganizmu. Po śmierci i lizie komórki, wolny składnik inhibitujący nie jest już wchłaniany przez inne komórki. W ten sposób uzyskuje się wysoką specyficzność zastosowanego związku selektywnego. Inhibigen™ jest aktywny w stosunku do Escherichia coli. Zasadę działania Inhibigenu™ pokazuje rys 1.

 

rys. 1

rys. 1

Nowobiocyna i cefsulodin obecne w pożywce, hamują wzrost innej mikroflory towarzyszącej, takiej jak Proteus i Pseudomonas. Różnicowanie Salmonella od innych drobnoustrojów, które mogą ewentualnie wyrosnąć na pożywce uzyskuje się za pomocą dwóch związków chromogennych: 5-bromo-6chloro-3 indolyl kaprylatu (Magenta-caprylate) oraz 5-bromo-4-chloro-3 indolyl β-D galaktopyranozydu (X-gal). Esteraza kaprylatu, enzym obecny we wszystkich Salmonellae i niektórych szczepach Klebsiella, Enterobacter i Proteus, rozkłada chromogen Magenta-caprylate uwalniając fioletowy chromofor wewnątrz komórki, co powoduje fioletowe zabarwienie kolonii. Niektóre Enterobacteriaceae w tym właśnie Klebsiella i Enterobacter (bez Salmonella) posiadają enzym β-glukozydazę, co oznacza, że rozkładają również drugi z chromogenów zabarwiając komórki na niebiesko lub ciemno-niebiesko (1). Dzięki temu można je łatwo odróżnić od fioletowych kolonii Salmonella (2). Pozostałe drobnoustroje są albo całkowice zahamowane (E.coli) lub tworzą bezbarwne kolonie (3). Pożywka Brilliance™ Salmonella Agar jest również elementem szybkiej metody alternatywnej Precise™ do wykrywania Salmonella w szerokim zakresie próbek żywności w ciągu 3 dni, przy użyciu jednej pożywki namnażającej, jednej płytki selektywnej i jednego testu potwierdzającego, zwalidowanej przez AFNOR.

 

                                                                                     (1)Beznazwy-11 (2) Agar-3 (3) Agar-4

 

 

3. Brilliance™ Staph 24.

 

 Staph24

 

Jest selektywną, chromogenną pożywką do izolacji i oznaczenia liczby koagulazo-dodatnich gronkowców w żywności w ciągu 24 godzin. Koagulazo-dodatnie gronkowce (Coagulase-positive staphylococci-CPS) rosną w postaci ciemno niebieskich kolonii na przejrzystym tle, co bardzo ułatwia obserwację i liczenie kolonii w porównaniu z tradycyjną pożywką, taką jak Baird-Parker Agar. Wyniki uzyskuje się już w ciągu 24 godzin, co jest znacznie szybsze niż 48 godzin wymagane dla badania z pomocą Baird-Parker z emulsją jajeczną i tellurynem potasu. Staranny dobór czynników selektywnych hamuje wzrost Gram-ujemnych i innych niż gronkowce Gram-dodatnich drobnoustrojów. Pirogronian sodu poprawia odzysk zestresowanych komórek, a unikalny zestaw różnego pochodzenia peptonów i czynników wzrostowych zapewnia szybki wzrost gronkowców. Gronkowce koagulazo-ujemne nie rozkładają chromogenu zawartego w pożywce i tworzą niezabarwione kolonie. Metodę oznaczania liczby CPS z zastosowaniem pożywki Brilliance Staph24 przedstawia poniższy schemat postępowania:

 staph24 rys.1

 

4. Brilliance Campy Count™

 

CampyCount-1

 

Wysoko selektywna pożywka chromogenna, zaprojektowana specjalnie do oznaczania liczby C. jejuni i C. coli w drobiu. Campylobacter tworzy ciemno-czerwone kolonie na przejrzystym tle (zdjęcia poniżej). Potwierdzoną  liczbę  uzyskuje się już w mniej niż 72 godzin. Pożywka zawiera kombinację soli (zastępujących węgiel lub krew stosowaną w tradycyjnych pożywkach), czynników wzrostowych oraz aminokwasów i buforów wspomagających wzrost  C. jejuni oraz C. coli. Pożywka zawiera również bezbarwny wskaźnik metabolizowany przez Campylobacter do nierozpuszczalnego, czerwonego precypitatu , zabarwiając kolonie na ciemno-czerwony kolor. Campylobacter nie jest drobnoustrojem fermentującym cukry, dlatego też pożywka zawiera aminokwasy a nie cukry, jako źródło energii do wzrostu. Taka formuła jest istotnie bardziej selektywna w stosunku do organizmów Gram-dodatnich i Gram ujemnych jak i dla pleśni i drożdży. Współdziałanie różnych soli w pożywce powoduje wytworzenie specjalnego środowiska wzrostowego, ze znaczną redukcją metabolizmu tlenowego, który jest toksyczny dla  Campylobacter. Dlatego też w CampyCount Agar wyeliminowano węgiel drzewny lub krew obecne w pożywkach tradycyjnych dla mikroaerofili, a pożywka jest przejrzysta i doskonale nadaje się do liczenia kolonii w metodzie ilościowej. Pożywka jest elementem alternatywnej metody hodowlanej do określania liczby Campylobacter. Metoda zwalidowana jest przez AFNOR względem ISO-TS 10272-2:2006. Walidacja obejmuje metodę liczenia kolonii C. jejuni oraz C. coli w drobiu i produktach pokrewnych.

 

                                                                                                     (1) CampyCount-2 (2) CampyCount-3

 

5. Brilliance™ Bacillus Cereus Agar

 

Cereus Agar1

 

Brilliance™ Bacillus cereus Agar zawiera chromogen 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-β-glukopiranozyd, który jest substratem dla enzymu β-glukozydazy, obecnego w komórkach Bacillus cereus. W wyniku reakcji enzymatycznej wyrosłe na pożywce kolonie B. cereus zabarwione są na kolor niebiesko-zielony (1). Zawarta w pożywce Polimyksyna B hamuje wzrost bakterii Gram-ujemnych i niektórych Gram-dodatnich, włącznie z Bacillus innymi niż B. cereus. Trimetoprim blokuje syntezę kwasu foliowego niezbędnego do produkcji DNA będąc aktywnym wobec wielu Gram-dodatnich bakterii w tym Staphylococcus aureus, Enterococcus sp. i niektórych gatunków Bacillus. Połączenie tych dwóch antybiotyków daje dużo lepsze efekty niż zastosowanie samej polimyksyny. Bacillus thuringiensis jest biochemicznie identyczny z Bacillus cereus i dlatego wyrasta na tej pożywce również na zielono-niebiesko. Bacillus thuringiensis jest przede wszystkim znany jako patogen insektów, ale również może powodować zatrucia u ludzi.

 

                                                                                                          (1)Cereus Agar

 

Wiadomości

Wydarzenia