icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Acros Organics - Ultra czyste związki nieorganiczne.

Acros-Organics-logoZwiązki nieorganiczne wysokiej czystości.

Związki nieorganiczne wysokiej czystości z ultra niską zawartością zanieczyszczeń metalowych posiadają wiele ważnych zastosowań w dziesiejszych technologiach. Acros Organics propnuje linię ultra czystych związków nieorganicznych z zawartością metali poniżej 100 ppm do nawet 1 ppm.

 

Zastosowanie ultra czystych związków nieorganicznych:

 • kataliza,
 • technologia wzrostu kryształów,
 • materiały fotowoltaiczne,
 • światłowody,
 • lasery.

 

KATALIZA:

Stosowanie ultra czystych związków nieorganicznych jako katalizatorów lub odczynników w syntezie organicznej oferuje możliwość zmniejszenia lub usunięcia niepożądanych zanieczyszczeń z sekwencji syntetycznej.

 

Produkty Acros Organics stosowane w procesie katalizy:

 • proszek palladu, czystość 99.99 %
 • tlenek palladu (II), czystość 99.99 %
 • proszek platynowy, czystość 99,999 %
 • heksachloroplatynian (IV) wodoru, hydrat, czystość 99,999 %
 • tetrachlorozłocian wodoru, hydrat, czystość 99,999 %
 • chlorek rodu (III), czystość 99,99 %

 

TECHNOLOGIA WZROSTU KRYSZTAŁÓW

Technologia wzorstu kryształów znalazła zastosowanie w mikro-elektornice, technologiach komunikacyjnych, technologii kosmicznej i aparaturze medycznej. Nowoczesne techniki wymagają użycia materiałów o wysokiej czystości, aby uniknąć wad formowania się kryształów. 

 

Produkty Acors Organics stosowane w technologii wzrostu kryształów:

 • tlenek telluru (VI), czystość 99,9995 %
 • tlenek neodymu, czystość 99,999 %
 • tlenek itru, czystość 99,999 %

 

MATERIAŁY FOTOWOLTAICZNE

 

Produkty Acros Organics stosowane w aplikacjach fotowoltaicznych:

 • chlorek indu (III), czystość 99,995 %
 • tlenek telluru (IV), czystość  99,9995 %
 • gal, czystość 99,9999 %
 • tlenek selenu (IV), czystość 99,999 %

 

ŚWIATŁOWODY

Związki nieorganiczne wysokiej czystości mogą być stosowane jako domieszki do włókien optycznych w celu zmniejszania tłumienia przez zmianę współczynnika załamania światła. Mogą być również wykorzystane do wzmocnienia sygnału optycznego lub laserów. 

 

Produkty Acors Organics stosowane w technologii światłowodów:

 • dwutlentek germanu, czystość 99,999 %
 • chlorek iterbu, heksahydrat, czystość 99,999 %
 • tlenek europu (III), czystość 99,99 %

 

LASERY

 

Produkty Acros Organics stosowane w technologii laserów:

 • tlenek itru (III), czystość 99,999 %
 • tlenek iterbu, czystość 99,99 %
 • tlenek skandu, czystość 99,999 %
 • tlenek neodymu (III), czystość 99,999 %

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WYSOKIEJ CZYSTOŚCI - kliknij tutaj. 

Opakowania AcroSeal® - innowacyjne rozwiązanie dla odczynników wrażliwych na wilgoć oraz zanieczyszczenia powietrza.


Acros-Organics-logoUżywając wrażliwych na wilgoć rozpuszczalników czy odczynników chemicznych ważne jest, aby substancje te pozostały suche podczas przechowywania lub przez cały okres ich użytkowania. Firma Acros proponuje innowacyjne opakowania zapewniające utrzymanie bezwodnych właściwości odczynników. 

 

Czytaj więcej...

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia

Nasi partnerzy

Thermo-Scientific Fisher-Chemical Fisher-BioReagents Acros-Organics Maybridge