icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Acros-Organics-logoZwiązki nieorganiczne wysokiej czystości.

Związki nieorganiczne wysokiej czystości z ultra niską zawartością zanieczyszczeń metalowych posiadają wiele ważnych zastosowań w dziesiejszych technologiach. Acros Organics propnuje linię ultra czystych związków nieorganicznych z zawartością metali poniżej 100 ppm do nawet 1 ppm.

 

Zastosowanie ultra czystych związków nieorganicznych:

 • kataliza,
 • technologia wzrostu kryształów,
 • materiały fotowoltaiczne,
 • światłowody,
 • lasery.

 

KATALIZA:

Stosowanie ultra czystych związków nieorganicznych jako katalizatorów lub odczynników w syntezie organicznej oferuje możliwość zmniejszenia lub usunięcia niepożądanych zanieczyszczeń z sekwencji syntetycznej.

 

Produkty Acros Organics stosowane w procesie katalizy:

 • proszek palladu, czystość 99.99 %
 • tlenek palladu (II), czystość 99.99 %
 • proszek platynowy, czystość 99,999 %
 • heksachloroplatynian (IV) wodoru, hydrat, czystość 99,999 %
 • tetrachlorozłocian wodoru, hydrat, czystość 99,999 %
 • chlorek rodu (III), czystość 99,99 %

 

TECHNOLOGIA WZROSTU KRYSZTAŁÓW

Technologia wzorstu kryształów znalazła zastosowanie w mikro-elektornice, technologiach komunikacyjnych, technologii kosmicznej i aparaturze medycznej. Nowoczesne techniki wymagają użycia materiałów o wysokiej czystości, aby uniknąć wad formowania się kryształów. 

 

Produkty Acors Organics stosowane w technologii wzrostu kryształów:

 • tlenek telluru (VI), czystość 99,9995 %
 • tlenek neodymu, czystość 99,999 %
 • tlenek itru, czystość 99,999 %

 

MATERIAŁY FOTOWOLTAICZNE

 

Produkty Acros Organics stosowane w aplikacjach fotowoltaicznych:

 • chlorek indu (III), czystość 99,995 %
 • tlenek telluru (IV), czystość  99,9995 %
 • gal, czystość 99,9999 %
 • tlenek selenu (IV), czystość 99,999 %

 

ŚWIATŁOWODY

Związki nieorganiczne wysokiej czystości mogą być stosowane jako domieszki do włókien optycznych w celu zmniejszania tłumienia przez zmianę współczynnika załamania światła. Mogą być również wykorzystane do wzmocnienia sygnału optycznego lub laserów. 

 

Produkty Acors Organics stosowane w technologii światłowodów:

 • dwutlentek germanu, czystość 99,999 %
 • chlorek iterbu, heksahydrat, czystość 99,999 %
 • tlenek europu (III), czystość 99,99 %

 

LASERY

 

Produkty Acros Organics stosowane w technologii laserów:

 • tlenek itru (III), czystość 99,999 %
 • tlenek iterbu, czystość 99,99 %
 • tlenek skandu, czystość 99,999 %
 • tlenek neodymu (III), czystość 99,999 %

 

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PEŁNĄ OFERTĄ ZWIĄZKÓW NIEORGANICZNYCH WYSOKIEJ CZYSTOŚCI - kliknij tutaj. 

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia

Nasi partnerzy

Thermo-Scientific Fisher-Chemical Fisher-BioReagents Acros-Organics Maybridge