icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

 • 1
 • 2

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

 

Acros Organics PNG

 

Wysokosprawna Chromatografia Cieczowa HPLC (high-performance liquid chromatography) jest metodą analityczną  znajdującą coraz większe zastosowanie w badaniu czystości oraz identyfikacji związków chemicznych.

Metoda ta ma niestety szereg ograniczeń. Jednym z nich jest rozdział podstawowych związków zawierających w swojej budowie azot (biogenne aminy). Podczas analizy takich związków wykorzystuje się bufory o wysokim pH (>8) w fazie ruchomej, co ma jednak niekorzystny wpływ na kolumnę. W takim przypadku odpowiednim rozwiązaniem jest stosowanie Metody Par Jonowych.

Obecnie Metoda Par Jonowych znalazła szerokie zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym przy analizie leków i identyfikacji substancji biologicznego pochodzenia, ze względu na jonową naturę tych substancji,

Metoda Par Jonowych zakłada stosowanie dodatku do eluentu – związku o długim łańcuchu alkilowym (C3 do C16)  oraz grupy jonowej, która może odwracalnie adsorbować się do łańcuchów alkilowych (C8 lub C18) fazy odwróconej, tworząc wymieniacz jonowy, w którym związki mogą być rozdzielane. Układ taki nie wymaga stosowania wysokich wartości pH.

Powszechnie stosowanymi odczynnikami w Chromatografii Par Jonowych są anionowe sulfoniany alkilowe, które dodaje się w niewielkim stężeniu do fazy ruchomej. 

 

Zalety odczynników do Chromatografii Par Jonowych ACROS ORGANICS:

 

 • Niska wartość absorbancji nawet przy wysokich stężeniach (tabela poniżej)

 

Produkt

Nr kat.

Stężenie (M)

Absorbancja UV max λ (nm)

Sodu 1-propanosulfonian

39666

0,5

210

220

260

230

Sodu 1-butanosulfonaian

39664

0,5

0,1

0,06

0,04

0,02

Sodu 1-pentanosulfonian

39665

0,5

0,1

0,06

0,04

0,02

Sodu 1-heksanosulfonian

39667

0,5

0,1

0,06

0,04

0,02

Sodu 1-heptasulfonian

39668

0,5

0,1

0,06

0,04

0,02

Sodu 1-oktasulfonian

39669

0,4

0,1

0,06

0,04

0,02

Sodu 1-nonanosulfonain

39670

0,2

0,5

0,03

0,02

0,02

Sodu 1-dekanosulfonian

39671

0,2 (40oC)

0,5

0,03

0,02

0,02

Sodu 1-dodekasulfonian

39672

0,18 (gorąca woda)

0,5

0,03

0,02

 

 

 • Wolne od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń
 • Ustabilizowana linia bazowa
 • Wszystkie odczynniki ICP są bezwodne
 • Szeroki wybór wielkości opakowań

 

Odczynniki do Chromatografii Par Jonowych firmy ACROS ORGANICS

 

Produkt

Nr kat.

Wielkość opakowania

Sodu 1-propanosulfonian, bezwodny 99%+ Chromatografia Par Jonowych

396660250

25 g

396661000

100g

Sodu 1-butanosulfonian, bezwodny, 99%+ Chromatografia Par Jonowych

396640250

25 g

396641000

100 g

Sodu 1-pentanosulfonian, bezwodny, 99+

Chromatografia Par Jonowych

396650250

25 g

396651000

100 g

Sodu 1-heksanosulfonian, bezwodny, 99+

Chromatografia Par Jonowych

396670250

25 g

396671000

100 g

Sodu 1-heptanosulfonian, bezwodny, 99+

Chromatografia Par Jonowych

396680250

25 g

396681000

100 g

Sodu 1-oktanosulfonian, bezwodny, 99% Chromatografia Par Jonowych

396690250

25 g

396691000

100 g

Sodu 1-nonanosulfonian, bezwodny, 99% Chromatografia Par Jonowych

396700050

5 g

396700250

25 g

Sodu 1-dekanosulfonian, bezwodny, 99+ Chromatografia Par Jonowych

396710250

25 g

396711000

100 g

Sodu 1-dodekanosulfonian, bezwodny, 99+ Chromatografia Par Jonowych

396720050

5 g

396720250

25 g

Wiadomości

Wydarzenia

Promocje

 • Default
 • Title
 • Date
 • Random

Nasi partnerzy

Thermo-Oxoid-Remel-logo-greyDuPont-logo-greyMicrobiologics-logo-greyMeridian-logo-greyOxford-logo-greyAlere-logo-greyHygiena-logo-greyLiofilchem-logo-grey

Alliance Bio EpertsSodibox-logo-grey PHE-logo-grey NalvonMinden-logoSSI-logo-greyMWE-logo-greyInterscience-logo-grey

PBI-logo-grey