7 cze
2024

Automatyzacja badań ELISA z wykorzystaniem analizatora BOLT™

Tydzień Bezpieczeństwa Żywności!

Współczesne laboratoria diagnostyczne stawiają przed sobą wyzwania związane ze zwiększeniem efektywności, zmniejszeniem ilości odpadów oraz zapewnieniem wysokiej dokładności i powtarzalności badań. W odpowiedzi na te potrzeby, analizator BOLT™ oferuje innowacyjne rozwiązania automatyzujące przeprowadzanie testów ELISA oraz chemiluminescencyjnych (CLIA), stając się nieodzownym narzędziem w nowoczesnych laboratoriach.

Zintegrowana technologia w analizatorze BOLT™

Analizator BOLT™ charakteryzuje się w pełni zautomatyzowanym systemem, który umożliwia przeprowadzenie jednocześnie analizy 96 próbek, co stanowi istotne ułatwienie w pracy laboratoriów o dużym natężeniu badań. Urządzenie to może analizować do 4 różnych parametrów podczas jednej sesji, co jest kluczowe przy testowaniu różnych rodzajów alergenów. Modułowa budowa i jednopłytkowa konstrukcja zapewniają konfigurację dostosowaną do indywidualnych potrzeb każdego laboratorium, zwiększając tym samym jego efektywność operacyjną.

Zalety ekologiczne i ekonomiczne

Jednym z najważniejszych aspektów analizatora BOLT™ jest jego zdolność do pracy bez zużywania końcówek do pipet, co przyczynia się do obniżenia kosztów eksploatacji oraz redukcji plastikowych odpadów. Taki model działania wpisuje się w trend zrównoważonego rozwoju i stanowi odpowiedź na rosnące wymagania ekologiczne w sektorze diagnostycznym.

Wysoka precyzja i powtarzalność wyników

Automatyzacja wszystkich etapów analizy ELISA przez analizator BOLT™ minimalizuje ryzyko błędów ludzkich, co jest kluczowe dla zachowania wysokiej precyzji i powtarzalności wyników. Dzięki temu laboranci mogą skupić się na bardziej złożonych aspektach pracy diagnostycznej, co przekłada się na podnoszenie standardów jakości badań. Integracja funkcji takich jak spektrofotometr, automatyczna myjka do płytek ELISA oraz inkubator, oszczędza przestrzeń i czas potrzebny na przygotowanie oraz wykonanie analiz.

Zmniejszenie ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych

Analizator BOLT™ efektywnie radzi sobie z problemami związanymi z pipetowaniem, takimi jak nieprawidłowe dozowanie i zanieczyszczenia krzyżowe. Automatyzacja procesu pipetowania, dzięki precyzyjnemu dozowaniu reagentów i próbek, zapewnia wiarygodność wyników badań. Dodatkowo, wykorzystanie zautomatyzowanych systemów dozowania minimalizuje ryzyko kontaminacji krzyżowej, co jest szczególnie istotne przy pracy z wysoko czułymi próbkami biologicznymi.

Kompatybilność i użyteczność

Wyposażony w interaktywne, intuicyjne oprogramowanie, analizator BOLT™ ułatwia obsługę urządzenia, czyniąc doświadczenie laboratoryjne bardziej przystępnym. Urządzenie jest kompatybilne z systemami LIMS (Laboratory Information Management Systems), co umożliwia efektywne zarządzanie danymi i automatyzację całego procesu analizy od mieszania próbek po ostateczne przetwarzanie danych.

Podsumowując, automatyzacja metod ELISA za pomocą analizatora BOLT™ wprowadza znaczące ulepszenia w kontekście przeprowadzania badań diagnostycznych, odzwierciedlając potrzeby nowoczesnych laboratoriów, które dążą do zwiększenia wydajności, zmniejszenia odpadów i zapewnienia najwyższych standardów jakościowych.

 

Autor:

Marta Koziel
Kierownik Produktu/ Dział Przemysł

Literatura:

  • Shah K, Maghsoudlou P. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA): the basics. Br J Hosp Med (Lond). 2016 Jul;77(7):C98-101. doi: 10.12968/hmed.2016.77.7.C98. PMID: 27388394.
  • Hosseini, Samira, et al. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA): from A to Z. Singapore:: Springer, 2018.
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004