Bovine/Porcine One Isolate MIC Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC izolatów od bydła/świń; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id BOPO6F
Trek Diagnostics Systems Ltd

Avian One Isolate MIC Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC jednego izolatu z ptaków; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id AVIAN 1F
Trek Diagnostics Systems Ltd

0.5 McFarland Standard, Wzorzec 0,5 McFarlanda; op.= 1x5ml
Mikrobiologia \ Sensititre

id E1041
Trek Diagnostics Systems Ltd

Anaerobe MIC Plate, Płytka do oznaczania MIC beztlenowców; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id AN02B
Trek Diagnostics Systems Ltd

Pipette Troughs, Rynienki o objętości 50 ml (pakowane po 5szt.); op.= 200 szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id E1032
Trek Diagnostics Systems Ltd

Campylobacter MIC Plate, Płytka do oznaczania MIC Campylobacter; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id CAMPY
Trek Diagnostics Systems Ltd

Urinary Two Isolate Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC dwóch izolatów z moczu; op.= 10 szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id CMV1BURF
Trek Diagnostics Systems Ltd

NARMS Gram-Positive plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC organizmów Gram dodatnich; op.= 10 szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id CMV3AGPF
Trek Diagnostics Systems Ltd

Sensititre Companion Animal MIC Plate with cephalothin, Płytka do oznaczania MIC zwierząt towarzyszących z cefalotyną, op. 10szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id COMPAN2F
Trek Diagnostics Systems Ltd

Companion Animal MIC Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC zwierząt towarzyszących; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id COMPAN1F
Trek Diagnostics Systems Ltd

Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth + Lysed Horse Blood, Bulion Mueller-Hintona z dodatkiem kationów + lizowana krew końska (do odczytu automatycznego); op.= 10x11ml
Mikrobiologia \ Sensititre

id CP114-10
Trek Diagnostics Systems Ltd

Cation Adjusted Mueller-Hinton Broth + Lysed Horse Blood, Bulion Mueller-Hintona z dodatkiem kationów + lizowana krew końska (do odczytu manualnego); op.= 10x11ml
Mikrobiologia \ Sensititre

id CP112-10
Trek Diagnostics Systems Ltd

NARMS Gram-Negative Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC organizmów Gram ujemnych; op.= 10szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id CMV3AGNF
Trek Diagnostics Systems Ltd

Mastitis Two Isolate MIC Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC dwóch izolatów mastitis; op.= 10 szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id CMV1AMAF
Trek Diagnostics Systems Ltd

Sensititre™ Gram Positive EUSTAPF AST Plate, Płytka do oznaczania MIC niewymagających Staphylococcus spp.; op. 10szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id EUSTAPF
Trek Diagnostics Systems Ltd

Streptococcus pnuemoniae MIC Plate (SIW), Płytka do oznaczania MIC Streptococcus pneumoniae; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id STP6F
Trek Diagnostics Systems Ltd

Sensititre SWIN Software System
Mikrobiologia \ Sensititre

id SW4000
Trek Diagnostics Systems Ltd

Nephelometer, Nefelometr; 1 szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id V3011
Trek Diagnostics Systems Ltd

Gram Positive MIC Plates (SIW), Płytka do oznaczania MIC organizmów Gram dodatnich; op.= 1x10
Mikrobiologia \ Sensititre

id GPN3F
Trek Diagnostics Systems Ltd

Pippette tips, Tipsy do pipety - 96 szt. na statyw; op.= 10x96 szt.
Mikrobiologia \ Sensititre

id E4109
Trek Diagnostics Systems Ltd

Mikrobiologia weterynaryjna

Mikrobiologia jest obszerną dziedziną nauki poświęconą poznawaniem organizmów odpowiedzialnych za wywoływanie chorób. Głównym przedmiotem jej zainteresowania są bakterie, ale skupia też uwagę na niektórych gatunkach grzybów i na wirusach. Jest ważną częścią diagnostyki zarówno w tradycyjnej medycynie, jak i w weterynarii, w której jest znana jako mikrobiologia weterynaryjna.

Weterynaryjne badania mikrobiologiczne nad bakteriami i innymi organizmami chorobotwórczymi obejmują ich aktywność w zwierzęcym ustroju. Dzięki temu możliwe jest poznanie miejsc występowania i namnażania się mikroorganizmów, ich cech morfologicznych oraz wpływu na poszczególne tkanki czy układy organizmu zwierzęcego. Mikrobiologia weterynaryjna bada również priony. Są to przekształcone cząsteczki nieszkodliwych białek, które w nowej formie mają właściwości zakaźne. Jedną z bardziej znanych chorób prionowych jest encefalopatia gąbczasta bydła (ang. Bovine Spongiform Encephalopathy, BSE) powszechnie znana jako choroba szalonych krów.

Rodzaje badań w mikrobiologii weterynaryjnej

Badania mikrobiologiczne są obecnie powszechnie wykorzystywane w diagnostyce chorób. Pozwalają one bowiem wykrywać patogeny, których obecność stanowi potwierdzenie rozwoju infekcji w konkretnej postaci. W przeważającej części są to badania laboratoryjne takie jak:

 • ocena próbki pod mikroskopem,
 • posiew mikrobiologiczny,
 • badanie serologiczne,
 • antybiogram.

Każde z tych badań wymaga często przeprowadzenia długich i czasochłonnych prób. Przykładowo posiew jest metodą hodowli czystej kultury bakterii w celu przeprowadzania na niej dodatkowych testów. Antybiogram dostarcza informacji, na jakie typy leków reagują dane bakterie w badaniach in vitro. Wymaga on inkubacji kolonii bakterii i obserwowania ich rozwoju w sąsiedztwie różnych środków antybakteryjnych.

Mikrobiologiczne badania serologiczne w weterynarii

Jedną z ważniejszych grup badań mikrobiologicznych są badania serologiczne. Dostarczają one informacji o tym, na jakie patogeny i w jakim stopniu jest odporny organizm zwierzęcia. Wskaźnikiem jest obecność przeciwciał matczynych oraz ich zagęszczenie. Przeciwciała są cząsteczkami zdolnymi do rozpoznawania konkretnych patogenów (antygeny). Ich występowanie we krwi oznacza, że organizm zwierzęcia ma lub miał styczność z danym patogenem, w efekcie czego układ immunologiczny wytworzył tarczę obronną. Materiałem do takich badań jest surowica lub osocze. Testy na przeciwciała wykonuje się też na płynie mózgowo-rdzeniowym.

Przeciwciała nie stanowią jednolitej grupy cząsteczek, lecz są swoiste. Dlatego do ich wykrywania potrzebne są różne metody badawczej. W mikrobiologii weterynaryjnej stosuje się następujące metody:

 • test immunoenzymatyczny ELISA (ang. enzyme-linked immunosorbent assay),
 • test aglutynacji płytkowej,
 • test precypitacji w żelu agarowym AGP (AGID, OPŻ),
 • test hamowania hemaglutynacji (HI).

Najwięcej chorób można wykryć za pomocą atestu ELISA. Diagnostyka obejmuje między innymi różne odmiany białaczki, zakaźne zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego, śmiertelny pomór drobiu, zakażenie retrowirusami czy Salmonella Enteritidis. Natomiast test precypitacji w żelu agarowym AGP potwierdza wystąpienie groźnej i nieuleczalnej choroby Mareka.

Wyposażenie do badań mikrobiologicznych w weterynarii

Badania mikrobiologiczne w dużej mierze polegają na zachowaniu czystości środowiska, precyzyjnym dozowaniu oraz operowaniu materiałem o mikroskopijnych rozmiarach. Dlatego w większości przypadków niezbędne są precyzyjne przyrządy umożliwiające pobieranie pojedynczych kropel zawiesin czy roztworów. W asortymencie firmy Argenta znajduje się wiele przyrządów laboratoryjnych przydatnych w przypadku badań mikrobiologicznych.

Proponujemy między innymi:

 • płytki do oznaczania MIC różnego typu (organizmów Gram-dodatnich, Gram-ujemnych, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus, Salmonella i E. coli, zwierząt towarzyszących z cefalotyną, dwóch izolatów mastitis i kilka innych),
 • bulion Mueller-Hintona z dodatkiem kationów
 • wzorzec 0,5 McFarlanda,
 • test lateksowy,
 • przybory i akcesoria takie jak pipeta wielokanałowa, tipsy do pipety na statyw, rynienki itp.,
 • aparaturę i zestawy komputerowe,
 • surowice,
 • szczep referencyjny E. coli i Pneumococcus,
 • polisacharyd w wielu odmianach
 • i wiele innych produktów.

Od pipety po komputer z Argenty

Argenta od wielu lat zaopatruje laboratoria badawcze w sprzęt i środki chemiczne niezbędne do prowadzenia testów badawczych i diagnostycznych. Dlatego zarówno surowice, test lateksowy, jak i pipeta wielokanałowa są produktami wysokiej jakości, które spełniają surowe normy laboratoriów badawczych. Na uwagę zasługuje szeroka rozpiętość asortymentu, w którym znajdują się zarówno drobne detale, plastikowe zatyczki, końcówki czy pojemniczki, jak i złożone, zaawansowane technologicznie urządzenia. Wśród tych ostatnich weterynarii proponujemy nefelometr do pomiaru rozproszenia światła w zawiesinie, czytniki elektroniczne, ładowarki automatyczne, rzutniki i urządzenia do odczytu manualnego oraz wiele innych przydatnych urządzeń.

Katalog produktów