Kontrola jakości w laboratoriach wymaga zastosowania odpowiednich materiałów jak np. szczepy wzorcowe, testy immunologiczne czy zawiesiny na pasożyty. Dzięki sprawdzaniu jakości oraz potwierdzeniu właściwości pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych zapewniona jest wiarygodność i powtarzalność procesów. Wysoka jakość pożywek skorelowana jest bezpośrednio z możliwością wzrostu i identyfikacji drobnoustrojów, a także odpowiednią oceną ich lekowrażliwości. Jeśli chodzi o badanie na pasożyty, to wyróżnia się kilka metod, jak serologiczne, immunologiczne, molekularne. Znane pasożyty występujące w Polsce to te odpowiedzialne za lambiozę, toksoplazmozę, wośnicę, bąblowice, wągrzycę, kryptosporydiozę, malarię.

Necator americanus Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP10
Microbiologics
Giardia lamblia Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP01
Microbiologics
Endolimax nana Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP12
Microbiologics
Strongyloides stercoralis Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP06
Microbiologics
Trichuris trichiura Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP08
Microbiologics
Taenia species Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP04
Microbiologics
Diphyllobothruim latum Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP03
Microbiologics
Blood Parasite Control Slide; 1 x 10
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id SL90-10
Microbiologics
Cryptosporidium species Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP02
Microbiologics
Hymenolepis nana Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP11
Microbiologics
Iodamoeba butschlii Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP09
Microbiologics
Ascaris lumbricoides Parasite Suspension; 1 ml
Kontrola jakości \ Zawiesiny pasożytów
id FP05
Microbiologics
Wykrywanie pasożytów: metody

Kontrola jakości w laboratoriach

Wykrywanie pasożytów odbywa się za pomocą różnego rodzaju badań. Podstawowe to badania mikroskopowe próbki kału, za pomocą którego można zidentyfikować cysty, jaja i larwy pasożytów. Specjalne systemy do badania pozwalają na wykorzystanie sprzętu jednorazowego do tego by wstępnie przygotować badany materiał. Jeśli badanie mikroskopowe nie przyniesie rezultatów, wybiera się badanie serologiczne, czyli badanie krwi. Bardzo czułe badania serologiczne pozwalają na wykrycie obecności przeciwciał przeciwko konkretnemu pasożytowi. W medycynie stosuje się je do sprawdzenia, czy rozwinęła się choroba wywołana pasożytami, a także czy jest w czynnej postaci. Badanie serologiczne stosowane jest do wykrywania np. bąblowicy, włośnicy, tasiemczycy, przywry. Jeszcze bardziej zaawansowane są badania molekularne, wykrywające DNA pasożytów w badanym materialne, np. próbce krwi, kału, płynu mózgowo-rdzeniowego. Jej przewagą jest to, że pozwala na wykrywanie pasożytów zanim organizm wytworzy przeciwciała. Badania molekularne wykorzystują metodę PCR, czyli reakcji łańcuchowej polimerazy, lub RT-PCR, czyli PCR w czasie rzeczywistym. Z kolei testy immunoenzymatyczne, czyli metody pośrednie, opierają się na wykrywaniu swoistych patogenów w kale, ale wykazują mniejsze znaczenie niż badania mikroskopowe, stanowiąc raczej uzupełnienie diagnostyki.

Badanie na pasożyty jest jedną z metod stosowanych w kontroli jakości laboratoriów. Sprawdzanie jakości pożywek dzięki zawiesiną pasożytów umożliwia potwierdzenie niezmiennej jakości badań oraz ich wiarygodności, a także przydatności pożywek w badaniach mikrobiologicznych.

Wiodący dystrybutor zawiesiny pasożytów

Argenta oferuje produkty do kontroli jakości w laboratoriach, w tym zawiesiny pasożytów. To wiodący na rynku dostawca wysokiej klasy produktów, sprzętu, wyposażenia, systemów, analizatorów, odczynników, materiałów zużywalnych i szkła z zakresu mikrobiologii, chemii, diagnostyki molekularnej, weterynaryjnej etc. do laboratoriów, ośrodków badawczych, inspektoratów sanitarnych.

Czemu warto wybrać Argentę?

Argenta jest obecna na rynku od ponad 30 lat. Współpracuje z renomowanymi producentami oferującymi wysokiej klasy, innowacyjne, spełniające normy branżowe rozwiązania mikrobiologiczne.

Katalog produktów