Ampułka ze sporami 1ml sterylizacjia parą wodą log5 G. stearothermophilus 7953, op. 50 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id SA 1-50-05E
Excelsior Scientific

Fiolkowy wskaźnik sterylizacji parą wodą (SCBI) log6 G.stearothermophilus  7953, op. 50 szt
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id SCS-06E
Excelsior Scientific

Paski ze sporami 7x38mm log5, sterylizacja parą wodną , op. 100 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id STS-05E
Excelsior Scientific

Pasek do sterylizacji parowej. Integrator klasy 6 3,5 min/134°C 250 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id TST-6SE
Excelsior Scientific

Nalepki ze wskaźnikiem do metkownic, sterylizacja radiacyjna, op. = 1000 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja radiacyjna

id CPI-R2E
Excelsior Scientific

Ampułka ze sporami 1ml sterylizacjia parą wodą log6 G. stearothermophilus 7953, op. 15 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id SA1-15-06E
Excelsior Scientific

Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu (IBI) do monitorowania procesów parowych, log5 G. stearothermophilus 7953, op. 25 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id ISCS-05E
Excelsior Scientific

Nalepka o średnicy 12,7 mm do sterylizacji radiacyjnej. Napis Red is exposed. 5000 nalepek w rolce
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja radiacyjna

id CPI-R03E
Excelsior Scientific

Ampułka ze sporami 10ml  sterylizacjia parą wodą log6  G. stearothermophilus  7953, op. 1 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id SUS-06E
Excelsior Scientific

Mini paski ze sporami 2x10mm log6 sterylizacja parą wodną (pakowane zbiorczo) , op. 100 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id STS-062BE
Excelsior Scientific

Nalepka o średnicy 12,7 mm do sterylizacja radiacyjnej. 5000 nalepek w rolce
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja radiacyjna

id CPI-R01E
Excelsior Scientific

10 h Fiolkowy wskaźnik sterylizacji parą wodą (RSCBI) log5 G.stearothermophilus  7953, op. 100 szt
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id RSCS-05E
Excelsior Scientific

Mini wskaźnik fiolkowy sterylizacji parą wodą (MSCBI) log5 G.stearothermophilus  7953, op. 100 szt
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id MSCS-05E
Excelsior Scientific

Ampułka ze sporami 1ml sterylizacjia parą wodą log6 G. stearothermophilus 7953, op. 50 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id SA 1-50-06E
Excelsior Scientific

Ampułka ze sporami 1ml sterylizacjia parą wodą log5 G. stearothermophilus 7953, op. 15 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id SA1-15-05E
Excelsior Scientific

Mini Paski ze sporami 2x10mm log6 sterylizacja parą wodną (szklana koperta) , op. 100 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id STS-062E
Excelsior Scientific

Pasek do sterylizacji parowej. Integrator klasy 5 3,5 min/134°C lub 16,5 min/121 °C 250 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id TST-5SE
Excelsior Scientific

Wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu (IBI) do monitorowania procesów parowych, log6 G. stearothermophilus 7953, op. 25 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id ISCS-06E
Excelsior Scientific

Taśma do sterylizacji parowej. 18mm x 55m. 12 rolek
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id TAP-SCS-E
Excelsior Scientific

Pasek do sterylizacji parowej. Integrator klasy 4 3,5 min/134°C lub 15 min/121 °C. 250 szt.
Testy kontroli sterylizacji \ Sterylizacja parowa

id TST-4SAE
Excelsior Scientific

Testy do kontroli sterylizacji

Sterylizacja jest niezwykle istotnym procesem, którego przeprowadzanie w placówkach medycznych i laboratoryjnych decyduje o wynikach badań czy zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Zakażenie drobnoustrojami chorobotwórczymi może prowadzić między innymi do rozwoju tak groźnych schorzeń jak sepsa. Dlatego proces sterylizacji nie tylko wynika z rozsądku, ale też jest uwarunkowany odpowiednimi przepisami prawa.

Sterylizacja w ujęciu ogólnym polega na całkowitym wyeliminowaniu bakterii chorobotwórczych i ich przetrwalników za pomocą dostępnych metod. W praktyce stosuje się ich wiele, począwszy od sterylizacji parą i gorącym powietrzem, przez kilka typów promieniowania, po sterylizację plazmą i różnymi gazami. Skuteczność procesu zależy od wielu czynników, w tym od sprawności sprzętu i ustawionych parametrów. Znaczenie może mieć nawet skład wody, z której jest tworzona para w autoklawie. Aby zyskać gwarancję, że igły, strzykawki czy narzędzia chirurgiczne rzeczywiści są sterylnie czyste, obowiązkowo po każdym procesie przeprowadza się testy kontroli sterylizacji.

Na czym polega kontrola sterylizacji?

Podstawowym zadaniem, jakie mają spełniać testy do kontroli sterylizacji, jest potwierdzenie skuteczności przeprowadzonego procesu. Ponieważ jest on wykonywany w celu wyeliminowania bakterii, kontrola skuteczności sprowadza się do sprawdzenia, czy osiągnięto wymagane normy. Sterylizacja nie oznacza bowiem całkowitego wyeliminowania organizmów, ale usunięcie ich w proporcji 1: 1000000. Przeprowadzenie testu oraz uzyskane wskaźniki sterylizacji zawsze muszą być odnotowane w dokumentacji.

Kontrola sterylizacji jest też zalecana profilaktycznie, w celu sprawdzenia poprawności działania urządzenia. Istotne jest to, że rodzaj wybieranych testów oraz ich skuteczność i szczegółowość są uzależnione od typu wsadu do autoklawu. Najsurowsze reguły obowiązują w przypadku sterylizacji implantów umieszczanych w ciele pacjenta. Od ich jałowości zależy, czy nie dojdzie do powikłań pooperacyjnych.

Rodzaje testów sterylizacji

Testy sterylizacji przyjmują różną formę, począwszy od fizycznego sprawdzenia ustawień parametrów procesu, po wykrywanie, czy w komorze autoklawu pozostały jeszcze jakieś bakterie. To, które parametry muszą być sprawdzane, nie jest kwestią przypadku, lecz zaleceniem umieszczonym w wytycznych dla podmiotów, w których prowadzona jest sterylizacja. W odniesieniu do pracy urządzeń przeprowadza się między innymi test próżni (Vacuum test), test Bowie-Dick (test przenikalności pary w materiałach porowatych) oraz test Helix (test penetracji pary we wnętrzu autoklawu klasy B).

Testy niezależne dzieli się na dwie grupy ogólne:

  • testy biologiczne – zazwyczaj zawierające spory termofilnej bakterii Geobacillusstearothermophilus, którą umieszcza się wraz ze wsadem w autoklawie. Po zakończeniu procesu spory przenosi się na pożywkę i przeprowadza próbę ich inkubacji; 
  • testy chemiczne – zazwyczaj są to paski pokryte substancjami chemicznymi reagującymi np. na wzrost ciśnienia czy temperatury. Paski umieszcza się w autoklawie w różnych miejscach, dzięki czemu można sprawdzić, czy gorąca para lub inny czynnik dociera do każdego miejsca w komorze.

Testy chemiczne różnią się zakresem działania. Pod tym względem dzieli się je na sześć typów:

  • typ 1, kat. e1 – informują o przeprowadzeniu procesu sterylizacji, zazwyczaj mają formę taśm umieszczanych na opakowaniach;
  • typ 2, kat e2 – wskaźniki sterylizacji przeznaczone do specjalnych procedur;
  • typ 3, kat. i3 – wskazujące błąd w parametrach tylko jednego czynnika (np. temperatury);
  • typ 4, kat. i4 – wieloparametrowe, dostarczają informacji o kilku zmiennych, ale nie są wyczerpujące;
  • typ 5, kat. i5 - zintegrowane wskaźniki sterylizacji wykazujące, czy zostały osiągnięte wszystkie niezbędne wartości krytyczne;
  • typ 6, kat. i6 – reagujące na wszystkie możliwe zmienne i najbardziej rygorystyczne.

Testy kontroli sterylizacji w ofercie Argenty

Kontrola sterylizacji jest standardową i obowiązkową procedurą w każdej placówce służby zdrowia, dlatego takie podmioty potrzebują odpowiednich testów. Argenta przygotowała ich bogatą ofertę z przeznaczeniem do kontroli sterylizacji każdego możliwego typu. Są to nalepki do sterylizacji radiacyjnej, paski i fiolki ze sporami, taśmy do sterylizacji parowej, wskaźniki biologiczne szybkiego odczytu (IBI) i wiele innych.

Katalog produktów