Argenta oferuje bogaty asortyment szybkich testów diagnostycznych, w tym czułych testów na wykrycie narkotyków różnego rodzaju. Można znaleźć testy na narkotyki wykonywane na próbce ze śliny, potu, moczu, czy skóry. Wykrywają one obecność środków psychoaktywnych takich jak amfetamina, kokaina, konopia, THC, morfina, metaamfetamina i liczne odmiany dopalaczy. Narkotesty mają charakter zanurzeniowy lub kasetkowy. Szybkie testy narkotykowe są funkcjonalne, precyzyjne oraz możliwe do wykorzystania na dużą skalę. Prostota obsługi pozwala wykonywać testy osobom nawet o braku specjalistycznej wiedzy czy na domowy użytek. Argenta dostarcza testy na narkotyki do ośrodków badawczych czy diagnostycznych.

Alcohol-Screen (test ze śliny); op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 360006
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania trójcyklicznych antydepresantów cut off 1000 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101013
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania barbituratów cut off 300 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101002
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 6R; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103167
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania MDA cut off 500 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101015
Nal von Minden

Pojedynczy test kasetkowy do wykrywania ekstazy cut off 500 ng/ml; op. 30 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 102008
Nal von Minden

Pojedynczy test kasetkowy do wykrywania propoksyfenu cut off 300 ng/ml; op. 30 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 102014
Nal von Minden

Pojedynczy test kasetkowy do wykrywania kotyniny cut off 200 ng/ml; op. 30 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 102019
Nal von Minden

Pojedynczy test kasetkowy do wykrywania opiatów/morfiny cut off 300 ng/ml; op. 30 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 102009
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania metadonu cut off 300 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101006
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 5A; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103052
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania kanabinoidów cut off 25 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101017
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 8J; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103088
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania amfetaminy cut off 500 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101022
Nal von Minden

Pojedynczy test zanurzeniowy do wykrywania kokainy cut off 100 ng/ml; op.= 50 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 101026
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 3R; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103134
Nal von Minden

Pojedynczy test kasetkowy do wykrywania ketaminy cut off 1000 ng/ml; op. 30 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 102024
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 10Y; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103113
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 6O; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103164
Nal von Minden

Test zanurzeniowy Multi - 3L; op. 25 szt.
Szybkie testy \ Testy narkotykowe

id 103130
Nal von Minden
Rodzaje testów narkotykowych
Zalety stosowania szybkich testów na narkotyki

Testy na wykrycie narkotyków mogą być zarówno rodzaju immunologiczne – to mało skomplikowane testy, jak i bardziej złożone, wymagające procedury analitycznej. Powszechnie stosuje się szybkie testy immunologiczne, np. testy na narkotyki z krwi, typu kasetkowego, lub testy na narkotyki z moczu, tzw. zanurzeniowe. Testy paskowe czy kasetkowe pozwalają wykryć m.in. kokainę, morfinę, amfetaminę, marihuanę w próbce krwi. Multitesty pozwalają wykryć kilka środków psychoaktywnych jednocześnie. Dostępne są też testy na narkotyki w próbce śliny – bardzo wygodne, proste w obsłudze i szybkie. Testy zanurzeniowe stosowane są do badania próbek moczu pod kątem obecności np. barbituranów czy benzodiazepinów. Przy doborze rodzaju testów do badania trzeba brać pod uwagę czas utrzymywania się danych substancji w moczu, krwi lub ślinie na poziomie wykrywalnym, a także takie czynniki wpływające na możliwość wykrycia środków psychoaktywnych jak częstotliwość stosowania narkotyków, ilość zażytego narkotyku, szybkość przemiany materii oraz wydalania, wiek, waga ciała, dieta i aktywność użytkownika.

Szybkie testy immunologiczne na narkotyki mają tę przewagę, że przy dużej czułości dostarczają wyniki nawet w kilka minut. Dlatego wykorzystywane są jako testy przesiewowe do wykrywania wielu środków uzależniających i narkotyków. Polecane są także do wykrywania obecności wielu narkotyków jednocześnie. Ponadto, do takich testów łatwy dostęp może mieć każdy użytkownik. Są one proste w obsłudze i ich użycie nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Powtarzalność wyników na wielu testach np. kasetkowych umożliwia badanie masowe z zachowaniem tej samej czułości. Odczytanie wielu wyników na raz umożliwia oszczędność środków i czasu przy badaniach przesiewowych.

Rodzaje testów diagnostycznych

Testy narkotykowe to tylko jeden z typów szybkich testów stosowanych we współczesnej diagnostyce na dużą skalę. Dostępne w ofercie Argenty są również testy immunologiczne, na obecność przeciwciał, testy ATP, testy do wykrywania drobnoustrojów, testy na obecność alergenów oraz mykotoksyn oraz, nowe w ofercie, testy do diagnostyki SARS-Cov-2, w tym serologiczne i antygenowe.

Oferta Argenty

Oferta Argenty zawiera niezbędne materiały, preparaty, testy, sprzęt, wyposażenie i szkło do laboratoriów mikrobiologicznych, diagnostycznych, weterynaryjnych, ośrodków badawczych, zakładów higieny weterynarii, inspektoratów sanitarnych, ośrodków badania żywności.

Czemu warto wybrać Argentę?

Istniejąca od ponad 30 lat firma Argenta zapracowała sobie na status wiodącego dostawcy materiałów do diagnostyki i mikrobiologii. Współpracuje z najlepszymi producentami w branży na świecie, oferujący jedynie wysokiej klasy produkty spełniające wyśrubowane standardy diagnostyczne. Klienci mogą liczyć na fachową pomoc i doradztwo na każdym etapie sprzedaży od wykwalifikowanych specjalistów Argenty.


Testy narkotykowe – dlaczego warto?

Zażywanie narkotyków to ogromny problem społeczny. Substancje psychoaktywne wpływają nie tylko na życie i zdrowie tych, którzy je przyjmują, ale są także realnym zagrożeniem dla innych. Ci, którzy są pod wpływem narkotyków, bywają groźni dla otoczenia – np. wtedy kiedy decydują się prowadzić pojazd.

Z tego powodu tak ważna jest diagnostyka i możliwość szybkiego sprawdzenia, czy dana osoba zażywała substancje psychoaktywne. Służą do tego testy na obecność narkotyków, w tym takie, które znajdują się w ofercie firmy Argenta.

Z pomocą produktów oferowanych przez nasz sklep można wykonać m.in.:

 • test na obecność amfetaminy;

 • test na obecność kokainy;

 • narkotest na obecność THC;

 • test na obecność metaamfetaminy;

 • test wykrywający morfinę w organizmie.

Testy na obecność narkotyków pozwalają także zweryfikować, czy dana osoba jest pod wpływem łatwo dostępnych dopalaczy. Ponadto mogą być one używane przez niemal każdego – aby je wykonać, nie trzeba mieć specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Wykrywanie amfetaminy, kokainy, THC czy innej substancji psychoaktywnej wymaga jedynie pobrania materiału od badanej osoby – w zależności od rodzaju testu może być to mocz, krew, a nawet pot czy próbka skóry.

Testy do wykrywania narkotyków reagują na wiele substancji psychoaktywnych – wchodzą z nimi w reakcje, dzięki czemu można szybko odczytać wynik badania. Mają one profesjonalne zastosowanie, ale można również wykonywać je w domu.

Czym wyróżniają się poszczególne rodzaje testów na narkotyki?

Testy różnią się m.in. sposobem przeprowadzania. Jest to bezpośrednio związane z ich formą oraz rodzajem próbki potrzebnej do przeprowadzenia badania. W ofercie Argenta dostępne są:

 • kasetkowe testy na narkotyki – pozwalają zweryfikować obecność w organizmie określonych substancji na podstawie próbki krwi. Substancja, jaką jest nasączona membrana testu reaguje z narkotykami znajdującymi się w danej próbce. Wtedy też w polu testowym pojawia się wynik. W zależności od producenta i egzemplarza testu może to być jeden lub kilka prążków;

 • zanurzeniowe – testy to paski, które zanurza się w określonym materiale badawczym np. w moczu. Po czasie wskazanym przez producenta wynik jest widoczny na pasku pojawiające się prążki informują o braku lub obecności narkotyków w organizmie.

Testy różnią się także substancją psychoaktywną, na którą są czułe. W ofercie firmy Argenta są dostępne produkty czułe m.in. na kokainę, heroinę, amfetaminę THC oraz na:

 • kannabinoidy;

 • metadon;

 • ecstazy;

 • barbituraty;

 • MDA;

 • propoksyfen;

 • trójcykliczne antydepresanty.

Ponadto w ofercie firmy Argenta znajdują się także multitesty, które są czułe na kilka substancji psychoaktywnych w przeciwieństwie właściwości tradycyjnych testów. Narkotyki, które są obecne w pobranej próbce, szybko dają wynik dodatni w polu testowym.

Po jakim czasie od spożycia narkotyku test wskaże dodatni wynik?

W asortymencie Argenta znajdują się czułe wysokiej jakości testy stworzone przez renomowanych producentów. Jednak w zależności od materiału badawczego oraz od rodzaju zażytej substancji psychoaktywnej są wiarygodne w określonych widełkach czasowych.

Test na narkotyki warto wykonać jak najwcześniej – zawsze w przypadku podejrzeń spożycia niedozwolonej substancji psychoaktywnej. Przy ich pomocy można:

 • zweryfikować obecność marihuany w organizmie nawet w ciągu 30 dni od momentu jej spożycia;

 • sprawdzić, czy dana osoba w ciągu ostatnich 3 dni poprzedzających badanie zażywała heroinę, morfinę kokainę, amfetaminę;

 • ocenić, czy doszło do spożycia barbituranów – w ciągu ostatnich 4 dni;

 • zweryfikować obecność benzodiazepiny w organizmie – test będzie dodatni, jeśli w ciągu 4 ostatnich dni dana osoba zażywała leki z tą substancją aktywną.

Testy wykonuje się również po określonym czasie od spożycia narkotyku – zależy w dużej mierze od producenta.

Jakie narkotesty są dostępne w ofercie firmy Argenta?

W ofercie firmy Argenta dostępne są testy immunologiczne. Ich działanie jest bazuje na kooperacji narkotyku, który jest obecny w badanej próbce (np. w moczu lub we krwi) i miejsca wiązania na ograniczonej liczbie przeciwciał osadzonych na membranie.

Oferowane produkty szybko i bezbłędnie wykrywają narkotyki. Testy są dostępne w opakowaniach różnej wielkości i służą do przeprowadzania badań, podczas których próbką jest mocz, krew czy osocze.

Oferowane produkty sprawdzają się podczas badań przesiewowych, umożliwiając szybkie otrzymanie wyniku. Dzięki łatwości przeprowadzania większości dostępnych testów mogą być one wykorzystywane zarówno w specjalistycznych placówkach, jak i w domach. Stanowią sposób na ograniczenie ryzyka związanego z uzależnieniem od spożywania narkotyków i z konsekwencjami zdrowotnymi przyjmowania substancji psychoaktywnych czy leków, które mogą mieć działanie odurzające.

Wybierz testy kasetkowe, zanurzeniowe, przeznaczone do badania krwi, moczu i śliny – z ich pomocą błyskawicznie i bezbłędnie zweryfikujesz, czy w organizmie danej osoby znajdują się środki odurzające, narkotyki i niedozwolone substancje.

Katalog produktów