Badanie ATP stosowane jest celem wykrycia obecności mikroorganizmów i pozostałości organicznych na powierzchniach produkcyjnych. Dzięki szybkim testom ATP można łatwo sprawdzić, czy występują pozostałości białka, glutenu i innych substancji w miejscach roboczych uczestniczących w procesie produkcyjnym. Wiele testów nie wymaga użycia luminometru, co jeszcze bardziej usprawnia i upraszcza badanie. Testy białkowe i inne testy ATP są niezbędne w wielu zakładach produkcyjnych, które muszą spełnić odpowiednie normy przy przygotowaniu produktów spożywczych, np. w zakładach mleka, by wykluczyć jego zakażenie lub wcześniej je wykryć i móc wprowadzić odpowiednie procedury naprawcze. Badanie ATP stanowi zatem część procesu monitorowania i kontroli produkcji licznych wyrobów spożywczych.

Aller Snap, szybki test wykrywający pozostałości białek, bez użycia luminometru; 4x25 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id ALS100
Hygiena

Aller Flow™Gluten, szybki test wykrywający pozostałości glutenu na powierzchni, bez użycia luminometru; 25 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id ALF-GL
Hygiena

Aller Snap, szybki test wykrywający pozostałości białek, bez użycia luminometru; 25 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id ALS100/25
Hygiena

Wymazówka namnażająca dla coliform i E.coli ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS1-CEC
Hygiena

MicroSnap E.coli – wymazówka testowa ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS2-ECOLI
Hygiena

MicroSnap Coliform – wymazówka testowa ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS2-COLIFORM
Hygiena

MicroSnap Enterobacteriaceae – wymazówka testowa ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS2-EB
Hygiena

MicroSnap Total Count – wymazówka testowa ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS2-TOTAL
Hygiena

Wymazówka namnażająca dla Enterobacteriaceae ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS1-EB
Hygiena

InSite Salmonella Test, test do wykrywania Salmonella w wymazach z powierzchni bez luminometru.; 2x25 szt
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id ISO50
Hygiena

Wymazówka namnażająca Total Enrichment ( dla ogólnej liczby drobnoustrojów) ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS1-TOTAL
Hygiena

InSite Listeria Test, test do wykrywania Listeria w wymazach z powierzchni bez luminometru; 50 (2x25 szt.)
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id IL050
Hygiena

Medi-Check™ , szybki test do wykrywania pozostałości białek ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MDCK-100
Hygiena

Bulion namnażajacy dla coliform i E.coli ; 100 szt.
Mikrobiologia \ Badanie ATP

id MS1-CEC-BROTH
Hygiena
Zastosowanie testów ATP
Zalety stosowania szybkich testów

Jak wykonuje się test ATP? Badanie krwi nie jest wymagane, bo to testy mikrobiologiczne polegające na pobraniu wymazu na specjalny patyczek z powierzchni roboczych czy produkcyjnych. Należy je wykonać w temperaturze pokojowej stabilnej, a wyniki przechowywać w warunkach chłodniczych przez maksymalnie sześć godzin od chwili pobrania próbki. Testy ATP mają długi termin ważności, a ich użycie nie wymaga żadnych przygotowań. Można je zatem stosować od razu po zakupie do badania różnego rodzaju powierzchni, w tym także trudno dostępnych miejsc w przypadku użycia przedłużaczy patyczków do badania. Testy wymagające luminometru zakładają odczytanie wyniku z próbki przy użyciu tego właśnie przenośnego analizatora.

Szybkie testy białkowe i inne ATP umożliwiające wykrycie pozostałości organicznych w miejscach roboczych czy produkcyjnych mają wiele zalet. Szybkość odczytania wyników, precyzja i prostota obsługi pozwalają stosować je na masową skalę z zapewnieniem powtarzalności wyników. Brak konieczności specjalnego przygotowania do tych wykonania testów, użycia luminometru i specjalistycznej wiedzy osób wykonujących badanie skutkuje oszczędnością czasu i kosztów przy badaniach ATP.

Rodzaje testów diagnostycznych

W ofercie Argenty znajdują się nie tylko testy wykorzystywane w badaniach ATP, ale także szeroką gamą innego rodzaju szybkich testów diagnostycznych, to jest testy immunologiczne, testy narkotykowe, testy na wykrywanie drobnoustrojów, testy na obecność mykotoksyn, testy na alergeny oraz niedawno wprowadzone testy w kierunku diagnostyki SARS-CoV-2 rodzaju antygenowego i serologicznego.

Oferta Argenty

Argenta jest wiodącym na rynku dostawcą innowacyjnych, funkcjonalnych rozwiązań z zakresu mikrobiologii, w tym przede wszystkim odczynników, systemów, analizatorów, wyposażenia, sprzętu i szkła do laboratoriów, pożywek, szczepów, materiałów zużywalnych. Dostarcza niezbędny asortyment do funkcjonowania ośrodków badawczych, inspektoratów sanitarnych, ośrodków badania żywności, zakładów diagnostyki weterynaryjnej czy laboratoriów mikrobiologicznych, biotechnologicznych.v

Czemu warto wybrać Argentę?

Argenta od ponad 30 lat funkcjonuje na rynku diagnostycznym, współpracując z topowymi producentami z całego świata. Zapewnia klientom wsparcie przed i po sprzedaży, dzięki zatrudnianiu wykwalifikowanych ekspertów.


Czym jest badanie ATP?

Badanie ATP jest wykonywanie w celu wykrycia obecności mikroorganizmów i pozostałości organicznych w różnych miejscach, zwłaszcza na powierzchniach produkcyjnych. Z tego powodu testy te są wykorzystywane zwłaszcza w przemyśle spożywczym. Wykrywają pozostałości białka, glutenu i wielu innych substancji w miejscach roboczych. Ich zastosowanie ma związek z koniecznością przestrzegania restrykcyjnych norm. Pozwalają na wykluczenie zakażenia tworzonych produktów spożywczych i pozwalają na wykrycie określonych alergenów.

ATP to adenozynotrójfosforan znajdujący się w komórkach zwierzęcych i roślinnych – niezależnie od tego, czy są one żywe, czy martwe. Testy bazujące na tej substancji nie wskazują typu zanieczyszczeń, a jedynie ich obecność na danej powierzchni. Informują więc o konieczności ponownego przeprowadzenia zabiegów higienizacyjnych. Testy ATP pozwalają na skuteczne wykrywanie białek, glutenu oraz wielu innych substancji pojawiających się na powierzchniach roboczych w zakładach przetwórstwa żywności. Testy ATP są dostępne w opakowaniach zbierających większą liczbę egzemplarzy, pozwalając na testowanie czystości powierzchni na dużą skalę. Są to produkty jednorazowe, wykorzystywane w połączeniu z wymazówkami dostosowanymi do zbierania próbek z konkretnych rodzajów powierzchni.

Jak działa ATP?

Testy białkowe nie wymagają pobierania próbek krwi. Bazują one na wymazach uzyskiwanych z powierzchni roboczych i produkcyjnych. ATP rozkłada się pod wpływem lucyferazy, tworząc efekt bioluminescencji. Niektóre testy wymagają zastosowania luminometru, który pozwala określić, jak dużo mikroorganizmów znajduje się w pobranej próbce. To wygodny sposób na uzyskanie wyniku w zaledwie kilkadziesiąt sekund. Testy ATP są mniej dokładne niż badania mikrobiologiczne, jednak ze względu na szybkość przeprowadzania analizy są one powszechnie stosowane w przemyśle spożywczym.

Enzym zawarty w testach ATP reaguje z próbkami, wytwarzając światło. To jego ilość wskazuje na wynik pomiaru. Aby go odczytać, konieczne jest dysponowanie luminometrem. Obecnie takie urządzenia są dostępne w nowoczesnych wersjach pozwalających na gromadzenie informacji i zapisywanie ich w komputerowych bazach danych.

Skąd można pobierać próbki do badania ATP?

Badanie ATP można przeprowadzić jedynie po pobraniu odpowiednich próbek. Testy tego typu są bardzo uniwersalne, ponieważ pozwalają na zbadanie substancji znajdujących się:

  • na powierzchniach urządzeń,
  • na narzędziach medycznych,
  • w wodzie.

Trzeba jednak pamiętać, że od sposobu pobierania próbki zależy wybrany wariant wymazówki. Podczas takich badań wykorzystuje się typ odpowiedni dla badania powierzchni lub czystości wody. Konieczne jest pobranie próbki z odpowiedniej powierzchni, zgodnie z zaleceniami producenta. W innym przypadku uzyskany wynik może nie być miarodajny. Testy ATP są przeprowadzane głównie w przypadku miejsc trudno dostępnych, w których utrzymanie odpowiedniego poziomu higieny jest bardzo trudne. Pozwalają one na uniknięcie zakażenia całej partii produkowanych wyrobów spożywczych.

Zalety testów ATP

Testy ATP mają wiele zalet, dlatego tak powszechnie stosuje się je w branży spożywczej. Wśród nich można wyróżnić:

  • możliwość uzyskania wyniku w zaledwie kilkadziesiąt sekund,
  • możliwość gromadzenia danych na dyskach komputerowych,
  • możliwość pobierania próbek z trudno dostępnych przestrzeni z wykorzystaniem przedłużanego patyczka,
  • brak konieczności specjalnego przygotowania próbki do testów,
  • wykluczanie przestojów w produkcji ze względu na możliwość uzyskiwania wyników w czasie rzeczywistym,
  • ograniczenie kosztów i czasu związanego z wykonaniem badań.

ATP jest powszechnie wykorzystywane w branży spożywczej zajmującej się przetwórstwem mleka UHT. Testy tego typu pozwalają na wykluczenie zagrożenia dla potencjalnych konsumentów. Badają skuteczność mycia, a w razie wskazania niepoprawnych wyników informują o konieczności ponownego przeprowadzenia zabiegów higienicznych. Dzięki temu produkty spożywcze trafiające do sklepów nie niosą za sobą zagrożenia dla konsumentów.

Różne rodzaje testów i wymazówek

Przeprowadzając testy białkowe, konieczne jest wykorzystanie odpowiedniej wymazówki. Wśród dostępnych produktów można znaleźć m.in. produkty służące do wykrywania bakterii E.coli, pozostałości glutenu na powierzchni, ujemnych bakterii jelitowych, białek i wielu innych mikroorganizmów, które mogą gromadzić się na sprzęcie wykorzystywanym w zakładach przetwórstwa żywności. Wymazówki są jednorazowe, a ich budowa jest dostosowana do powierzchni, z których pobiera się próbki.

Niektóre testy nie wymagają zastosowania luminometru. Wynik pokazuje się bezpośrednio na powierzchni testu, znacznie usprawniając całą procedurę. Takich informacji nie można gromadzić na komputerze, jednak pozwalają one na szybsze sprawdzenie skuteczności zabiegów higienicznych przeprowadzanych w danym miejscu. Jeśli badanie wskazuje na obecność białek, glutenu lub bakterii na kontrolowanych powierzchniach, konieczne jest powtórzenie procesu dezynfekcji do momentu uzyskania odpowiednich wyników.

Katalog produktów