Mykotoksyny są substancjami toksycznymi – metabolitami – wytwarzanymi przez kilka szczepów grzybów podczas ich namnażania się. Dotyczy to gatunków grzybów występujących w paszach oraz żywności. Z racji tego, że mykotoksyny są niewidoczne, bezzapachowe oraz cechują się stabilnością chemiczną w wysokich temperaturach i w długim czasie, to trudno je wykryć. Mogą dostać się poprzez skażoną żywność, głównie zboża, do łańcucha żywnościowego człowieka. Wykazują się szkodliwym wpływem na zdrowie, stąd konieczność wykonywania badania na obecność mykotoksyn w produktach. Akredytowane metody ilościowego badania mykotoksyn pozwalają na szybkie ustalenie ich ewentualnej obecności w produktach żywieniowych.

Histamine Card; op.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id CI015
Tecna S.r.l.

SMART STRIP Fumonizyna; 20 ozn.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id MF800
Tecna S.r.l.

LAB LFD Reading System; 1 szt.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id LT905
Tecna S.r.l.

SMART STRIP ZON; 20 szt.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id MZ800
Tecna S.r.l.

SMART STRIP Aflatoksin B1; 20 szt.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id MA820
Tecna S.r.l.

Smart Strip DON; 20 szt.
Testy immunologiczne \ Testy immunochromatograficzne

id MD800
Tecna S.r.l.
Występowanie mykotoksyn
Zalety stosowania szybkich testów do badania mykotoksyn

Mykotoksyny jako wtórne metabolity pleśni występują najczęściej w produktach takich jak suszone owoce, świeże owoce i soki owocowe, ziarna, zboża, kawa, orzechy, przyprawy, nasiona oleiste, skrobię i oleje. Poprzez oznaczanie mykotoksyn w laboratoriach mikrobiologicznych można wykryć je w żywności i zapobiec ich szkodliwemu działaniu dla człowieka.

Testy do badania mykotoksyn to rodzaj szybkich testów diagnostycznych. Szybkie testy wyróżniają się nie tylko pokazywaniem wyników już w kilka czy kilkanaście minut, ale także prostotą, precyzją i powtarzalnością, dzięki czemu można przeprowadzać badania na dużą skalę. Zastosowanie szybkich testów do oznaczenia mykotoksyn umożliwia zaoszczędzenie na czasie i środkach, pozwala odczytać jednocześnie wyniki z wielu testów, a do tego nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy.  

Rodzaje testów diagnostycznych

Poza szybkimi testami do analizy mykotoksyn Argenta ma w ofercie także testy immunologiczne do sprawdzania obecności przeciwciał, testy narkotykowe, testy do wykrywania drobnoustrojów, testy alergiczne, testy ATP, a ostatnio także testy wykorzystywane do diagnostyki SARS-CoV-2, typy serologiczne i antygenowe.

Oferta Argenty

Argenta stawia na kompleksowość asortymentu. Jest dostawcą szerokiego spektrum produktów do laboratoriów mikrobiologicznych, medycznych, weterynaryjnych, obiektów badawczych, zakładów higieny weterynarii i inspektoratów sanitarnych, a także ośrodków badania żywności. Zwłaszcza te ostatnie obiekty będą zainteresowane możliwością zakupu wysokiej klasy, szybkich i precyzyjnych testów do badania mykotoksyn. Dostawca Argenta oferuje m.in. odczynniki, systemy, analizatory, szczepy, pożywki, testy, materiały zużywalne, sprzęty i szkło stosowane w mikrobiologii, hematologii, kontroli jakości, chemii, weterynarii.

Czemu warto wybrać Argentę?

Argenta zajmuje się dostawą materiałów do diagnostyki mikrobiologicznej i wyposażenia laboratoriów od ponad 30 lat. Współpracuje tylko z renomowanymi producentami, znanymi na całym świecie i stosującymi się do standardów branżowych. Misją firmy jest zapewnianie ośrodkom naukowym innowacyjnych, wysokiej klasy rozwiązań, a dodatkowo profesjonalnego doradztwa na każdym etapie sprzedaży.


Szybkie testy do badań mykotoksyn – Argenta

Porażone przez grzyby patogeniczne, niechronione rośliny mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Grzyby strzępkowe (pleśnie) wytwarzają bowiem mykotoksyny. Jako szczególnie szkodliwe dla zdrowia ludzi i zwierząt substancje toksyczne, mykotoksyny mogą powstawać w wielu produktach rolnych. Dzieje się to w różnych fazach ich rozwoju – zarówno podczas ich wzrostu, transportu, jak i obróbki.

Ze względu na to, że mykotoksyny wykazują stabilność chemiczną w wysokich temperaturach (i rozłożoną w czasie), są bezzapachowe i niewidoczne gołym okiem, zaleca się regularne wykonywanie akredytowanych badań na obecność mykotoksyn w produktach spożywczych, zwłaszcza zbożowych. Wybierz nowoczesne, szybkie testy do badań mykotoksyn, dostępne w ofercie sklepu Argenta.

Jak interpretować ich wyniki? Na drodze administracyjnej ustanowione zostały progi stężeń dla poszczególnych mykotoksyn, zróżnicowane pod względem gatunku zboża, stopnia przetworzenia i przeznaczenia (wyroby spożywcze lub pasze), aby przeciwdziałać ostrym i przewlekłym zatruciom, również śmiertelnym.

Niewykryta mykotoksyna może powodować również alergiegrzybicechoroby układu oddechowegopokarmowego i wątroby, a także wiele innych, związanych z osłabieniem układu odpornościowego. Testy do badań mykotoksyn stanowią jedyne i bezpieczne wyjście z tej sytuacji.

Analiza mykotoksyn – testy dla laboratoriów mikrobiologicznych

Do ilościowego badania mykotoksyn służą szybkie testy diagnostyczne, które opierają swoje działanie na łączeniu się antygenów (mykotoksyn) ze specyficznymi dla nich przeciwciałami. Obserwowana reakcja przebiega na pasku przepływu bocznego. Po wykonaniu testu pasek zostaje umieszczony w czytniku, gdzie natężenie barwy porównywane jest automatycznie z krzywą wzorcową. W ten sposób uzyskuje się wyniki ilościowe w [mg/kg] = [ppm].

Konieczność systematycznego wykonywania badania mykotoksyn w produktach spożywczych oraz pogłębiona analiza zawartości mykotoksyn w żywności i paszy za pomocą nowoczesnych testów diagnostycznych, dostępnych w sklepie internetowym Argenta, w tym testu immunoenzymatycznego lub chromatografii ciekłej, pozwalają sprawdzić zgodność dostarczonych próbek produktów z rygorystycznymi przepisami międzynarodowymi, dotyczącymi ochrony zdrowia zwierząt i ludzi.

Analiza mykotoksyn jest w rzeczywistości badaniem zanieczyszczenia żywności. Poprzez oznaczanie mykotoksyn w laboratoriach mikrobiologicznych można wykryć w pożywieniu toksyczne substancje i przede wszystkim zapobiec ich szkodliwemu oddziaływaniu na zdrowie człowieka.

Badania zanieczyszczenia żywności – analiza mykotoksyn

Gwarancja, że produkty żywnościowe mieszczą się w bezpiecznych limitach stężenia mykotoksyn, oznacza nie tylko konieczność przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, ale także potencjalną możliwość uniknięcia strat gospodarczych, związanych z zanieczyszczeniem mykotoksynami.

Straty te mogą obejmować utratę plonów lub zwierząt, wiązać się z gorszą wydajnością trzody, skutkować pozwami o odszkodowania oraz dalszymi konsekwencjami niekorzystnymi dla handlu wewnętrznego i międzynarodowego.

Zadbaj o wyposażenie laboratorium lub ośrodka badań żywności w światowej klasy, szybkie i precyzyjne testy do badań mykotoksynArgenta zajmuje się dostawą profesjonalnych materiałów do diagnostyki mikrobiologicznej od ponad 30 lat.

Katalog produktów