System zgłaszania naruszeń prawa funkcjonuje na podstawie przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.


Zgłoszenia naruszenia prawa można dokonać poprzez:

 1. Wysyłkę na adres mailowy naruszenia@argenta.com.pl

  lub
 2. Wysyłkę listowną na adres:

  Cezary Godlewski
  Pełnomocnik ds. zgłoszeń naruszenia prawa
  Argenta Sp. z o.o.
  Ul. Polska 114
  60-401 Poznań

Funkcję Pełnomocnika ds. zgłoszeń naruszenia prawa w Argenta Sp. z o.o. pełni Cezary Godlewski.

Celem efektywnego podjęcia działań następczych zgłoszenie powinno zawierać co najmniej następujące informacje:

 • dane personalne osoby zgłaszającej
 • dane kontaktowe (telefon, e-mail lub adres korespondencyjny) osoby zgłaszającej
 • szczegółowy opis naruszenia wraz z okolicznościami i datami zajścia. 

Pliki do pobrania:

 1. Regulamin zgłoszeń wewnętrznych  
 2. Formularz zgłoszenia naruszenia prawa
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Dyrektywa UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii