Kontrola jakości

Proponujemy wszelkiego rodzaju szczepy, zawiesiny pasożytów i odczynniki, które pozwolą kontrolować jakość i potwierdzać przydatność zastosowań pożywek w laboratoryjnych badaniach mikrobiologicznych. 

Katalog produktów