Kontrola jakości w laboratoriach pozwala potwierdzić wiarygodność badań i ich niezmienną jakość. Szczególnie ważne jest sprawdzanie jakości i potwierdzania przydatności pożywek do zastosowania w badaniach w laboratoriach mikrobiologicznych. To właśnie od jakości pożywek zależy możliwość wzrostu drobnoustrojów, a także prawidłowa ich identyfikacja i właściwa ocena lekowrażliwości. Do kontroli jakości pożywek niezbędne są materiały pomocnicze, jak szczepy, zawiesiny pasożytów i inne produkty, w tym odczynniki mikrobiologiczne. Sklep online Argenta oferuje prawie 2500 produktów mogących znaleźć zastosowanie w szeroko pojętej kontroli jakości pożywek.

Kalibrator hematologiczny Dymind, op., 1x2ml
Hematologia \ Odczynniki

id 0CP010VA2
Bio-Techne Sas

Kontrola hematologiczna Dymind, 3 poziomy, op., 3x2x2ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 03D222TA2
Bio-Techne Sas

BC-5D Kontrola hematologiczna 5DIFF Tri-pack (2L, 2N, 2H), op., 6x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-000018-00
Mindray

BC-3D Kontrola hematologiczna 3DIFF poziom wysoki (High), op., 6x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 003C-30-83715
Mindray

BC-6D Kontrola hematologiczna 6DIFF poziom niski (Low), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001486-00
Mindray

BC-3D Kontrola hematologiczna 3DIFF poziom niski (Low), op., 6x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 003C-30-83713
Mindray

BC-RET Kontrola hematologiczna retikulocytów poziom normalny (Normal), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001493-00
Mindray

BC-6D Kontrola hematologiczna 6DIFF poziom wysoki (High), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001484-00
Mindray

BC-3D Kontrola hematologiczna 3DIFF poziom normalny (Normal), op., 6x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 003C-30-83714
Mindray

SC-CAL PLUS Kalibrator hematologiczny, op., 1x3ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001496-00
Mindray

BC-6D Kontrola hematologiczna 6DIFF poziom normalny (Normal), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001485-00
Mindray

SC-CAL PLUS Kalibrator hematologiczny, op., 2x3ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 003C-30-83703
Mindray

BC-5D Kontrola hematologiczna 5DIFF poziom niski (Low), op., 6x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-000021-00
Mindray

BC-6D Kontrola hematologiczna 6DIFF Tri-pack (2L, 2N, 2H), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001487-00
Mindray

BC-RET Kontrola hematologiczna retikulocytów poziom wysoki (High), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001492-00
Mindray

BC-RET Kontrola hematologiczna retikulocytów poziom niski (Low), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001494-00
Mindray

BC-RET Kontrola hematologiczna retikulocytów Tri-pack (2L, 2N, 2H), op., 6x4.5ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-001495-00
Mindray

BC-5D Kontrola hematologiczna 5DIFF poziom wysoki (High), op., 12x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-000024-00
Mindray

BC-5D Kontrola hematologiczna 5DIFF poziom normalny (Normal), op., 12x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-000023-00
Mindray

BC-3D Kontrola hematologiczna 3DIFF Tri-pack (2L, 2N, 2H), op., 6x3.0ml
Kontrola jakości \ Hematologia

id 040-000009-00
Mindray
Skuteczna kontrola jakości pożywek w laboratoriach mikrobiologicznych
Kontrola jakości badań mikrobiologicznych

Do sprawdzenia jakości badań mikrobiologicznych stosuje się wystandaryzowane procedury. Celem takiej kontroli jest potwierdzenie wiarygodności badań, wykazanie ich jakości niezmieniającej się w czasie poprzez m.in. kontrolę i monitorowanie warunków badań, użytych do nich materiałów i środowiska, w którym są przeprowadzane. Sprawdza się także kompetencje techniczne kadry naukowej. Kontrola jakości badań w laboratorium obejmuje m.in. wewnętrzną kontrolę wyników badań, kontrolę wyposażenia pomiarowego i materiałów pomocniczych czy nawet zorganizowanie badań biegłości lub porównawczych badań między laboratoriami. W ramach kontroli materiałów pomocniczych dokonuje się kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych, testów, odczynników, szczepów wzorcowych czy filtrów membranowych. Pożywki są badane pod kątem jałowości, selektywności i żyzności oraz zgodności z normami. Właśnie do tego celu niezbędne są dodatkowe materiały jak szczepy czy zawiesiny pasożytów.

Wiodący dystrybutor produktów do kontroli jakości pożywek

Argenta jest wiodącym na rynku dystrybutorem wysokiej klasy, zgodnych ze standardami branżowymi produktów przydatnych w kontroli jakości pożywek. Ponadto oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z zakresu mikrobiologii i chemii, jak odczynniki, a także systemy i analizatory, sprzęty, wyposażenie i szkło laboratoryjne, materiały zużywalne, system do diagnostyki molekularnej i inne produkty przydatne w prawidłowej pracy laboratoriów biologicznych, obiektów badawczych, ośrodków badania żywności, zakładach higieny weterynarii, inspektoratach sanitarnych. Argenta współpracuje z producentami o światowej renomie, specjalizującymi się w wyposażeniu laboratoriów, zapewniając klientom jedynie sprawdzone i jakościowe produkty.

Katalog produktów