Kontrola jakości

Proponujemy wszelkiego rodzaju szczepy, zawiesiny pasożytów i odczynniki, które pozwolą kontrolować jakość i potwierdzać przydatność zastosowań pożywek w laboratoryjnych badaniach mikrobiologicznych. 

Kontrola jakości w laboratoriach pozwala potwierdzić wiarygodność badań i ich niezmienną jakość. Szczególnie ważne jest sprawdzanie jakości i potwierdzania przydatności pożywek do zastosowania w badaniach w laboratoriach mikrobiologicznych. To właśnie od jakości pożywek zależy możliwość wzrostu drobnoustrojów, a także prawidłowa ich identyfikacja i właściwa ocena lekowrażliwości. Do kontroli jakości pożywek niezbędne są materiały pomocnicze, jak szczepy, zawiesiny pasożytów i inne produkty, w tym odczynniki mikrobiologiczne. Sklep online Argenta oferuje prawie 2500 produktów mogących znaleźć zastosowanie w szeroko pojętej kontroli jakości pożywek.

Skuteczna kontrola jakości pożywek w laboratoriach mikrobiologicznych

Kontrola jakości badań mikrobiologicznych

Do sprawdzenia jakości badań mikrobiologicznych stosuje się wystandaryzowane procedury. Celem takiej kontroli jest potwierdzenie wiarygodności badań, wykazanie ich jakości niezmieniającej się w czasie poprzez m.in. kontrolę i monitorowanie warunków badań, użytych do nich materiałów i środowiska, w którym są przeprowadzane. Sprawdza się także kompetencje techniczne kadry naukowej. Kontrola jakości badań w laboratorium obejmuje m.in. wewnętrzną kontrolę wyników badań, kontrolę wyposażenia pomiarowego i materiałów pomocniczych czy nawet zorganizowanie badań biegłości lub porównawczych badań między laboratoriami. W ramach kontroli materiałów pomocniczych dokonuje się kontroli jakości pożywek mikrobiologicznych, testów, odczynników, szczepów wzorcowych czy filtrów membranowych. Pożywki są badane pod kątem jałowości, selektywności i żyzności oraz zgodności z normami. Właśnie do tego celu niezbędne są dodatkowe materiały jak szczepy czy zawiesiny pasożytów.

Wiodący dystrybutor produktów do kontroli jakości pożywek

Argenta jest wiodącym na rynku dystrybutorem wysokiej klasy, zgodnych ze standardami branżowymi produktów przydatnych w kontroli jakości pożywek. Ponadto oferuje wiele innowacyjnych rozwiązań z zakresu mikrobiologii i chemii, jak odczynniki, a także systemy i analizatory, sprzęty, wyposażenie i szkło laboratoryjne, materiały zużywalne, system do diagnostyki molekularnej i inne produkty przydatne w prawidłowej pracy laboratoriów biologicznych, obiektów badawczych, ośrodków badania żywności, zakładach higieny weterynarii, inspektoratach sanitarnych. Argenta współpracuje z producentami o światowej renomie, specjalizującymi się w wyposażeniu laboratoriów, zapewniając klientom jedynie sprawdzone i jakościowe produkty.

Katalog produktów