13 lip
2022

BS 600M

Potężny i wydajny

BS600M POTĘŻNY I WYDAJNY

 

Elastyczne zarządzanie próbkami

 • Ładowanie próbek w partiach
 • Ciągłe ładowanie próbek w statywach
 • Pierwszeństwo dla próbek CITO
 • Szybkie powtarzanie badań

HbA1c z krwi pełnej

 • Certyfikacja NSGP, metoda zgodna z standardem IFCC
 • Przygotowanie hemolizatu na pokładzie analizatora
 • Brak istotnych interferencji spowodowanych wariatami Hb
 • Niższy limit detekcji Hb, mniej powtórzeń

Zintegrowany moduł ISE

 • Jedna próbka dla testów ISE i fotometrycznych
 • Elektrody o długim okresie życia
 • Łatwa obsługa i konserwacja

Niezawodny system analityczny

 • Doskonałe wyniki z oryginalnymi
 • odczynnikami spełniające kryteria 6 sigma
 • Zaawansowany system monitorowania
 • przebiegu reakcji i powtarzania badań