2 lis
2023

Jak wygląda praca w laboratorium badawczym? Wyjaśniamy!

Praca laboranta kojarzy się z założeniem białego fartucha, odmierzaniem proporcji substancji i z obserwacją kolb. Jednak należy do niego o wiele więcej obowiązków, które wymagają uwagi i maksymalnego skupienia. W laboratoriach pracują osoby z odpowiednim, ścisłym wykształceniem, które muszą każdego dnia wykazywać się skrupulatnością i rygorystycznie przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Dowiedz się więcej o tym, jak wygląda praca w laboratorium badawczym.

Praca w laboratorium badawczym, czyli dokładnie gdzie?

Laboratorium badawcze to placówka często powiązana z innym podmiotem – np. z kliniką lub uniwersytetem. Może to być osobne pomieszczenie lub budynek, w którym bada się właściwości substancji, materii organicznej i nieorganicznej oraz przeprowadza eksperymenty. 

Laboratoria, które chcą liczyć się w branży, dbają o to, aby spełniać narzucone odgórnie normy. Pozwala to im otrzymać akredytację od Polskiego Centrum Akredytacji. Aby tak się stało, w placówce musi funkcjonować m.in. system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025. Takie laboratoria są wiarygodniejsze, jeżeli chodzi o wyniki badań, ich powtarzalność i kompetencje pracujących w nich specjalistów.

Kto może pracować w laboratorium badawczym?

W zależności od specyfiki danego laboratorium i tego, jaki jest cel jego działania, mogą w nim pracować osoby, które ukończyły studia wyższe lub szkoły policealne – na kierunku laborant chemiczny.

W placówkach, gdzie przeprowadza się badania dotyczące leków i diagnostykę, zatrudnia się specjalistów po studiach. Są to:

 • magistrowie analityki medycznej, farmacji lub chemii;
 • magistrowie lub inżynierzy biotechnologii i chemii;
 • absolwenci weterynarii. 

Takie wykształcenie uprawnia również do wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Wynika to wprost z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280).

Praca w laboratorium a obowiązki laboranta

Obowiązki laboranta różnią się w zależności od tego, czy dane laboratorium badawcze zajmuje się próbkami mikrobiologicznymi, biochemicznymi czy analizą substancji nieorganicznych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:

 • pobieraniu próbek do badań,
 • odpowiednie przygotowywanie próbek pobranych do analizy oraz potrzebnych odczynników,
 • analizę i interpretację wyników,
 • wykonywanie posiewu mikrobiologicznego,
 • utylizowanie odpadów mikrobiologicznych,
 • prowadzenie dokumentacji,
 • wydawanie opinii o jakości badanych materiałów i porównywanie wyników badań pod kątem ich zgodności z normami;
 • kalibrowanie sprzętu laboratoryjnego oraz ustawianie jego parametrów tak, aby umożliwiał przeprowadzanie badań
 • konserwację urządzeń laboratoryjnych,
 • oznaczanie wielkości fizycznych substancji.

Praca w laboratorium badawczym – zarobki

Mediana zarobków laborantów chemicznych wynosiła w Polsce w styczniu 2023 roku 4 750 zł brutto. Niewiele więcej w tym czasie zarabiali diagności laboratoryjni. Mediana ich wynagrodzenia to 4 880 zł brutto. Na tych stanowiskach najczęściej pracują kobiety. Zarobki laborantów są uzależnione od ich stażu pracy i wykształcenia, ale zdarza się też, że są wyższe ze względu na otrzymywane granty.

Zasady bezpieczeństwa pracy w laboratorium badawczym

Podczas pracy w laboratorium nie można pozwolić sobie na brak ochrony osobistej. Odpowiednia odzież ochronna jest barierą dla oparów, drażniących substancji, a nawet bakterii i wirusów. Dlatego laboranci – w zależności od tego, jaki materiał badają – powinni zakładać:

 • fartuch laboratoryjny – może być on np. odporny na działanie żrących chemikaliów;
 • rękawice – z PCW, gumy, nitrylu, neoprenu czy PVA. Będą one miały właściwości kwasoodporne,
 • okulary ochronne,
 • przyłbice.

W laboratorium należy być przygotowanym na każdą ewentualność, a w tym na wypadek przy pracy, który może zdarzyć się nawet najbardziej doświadczonemu laborantowi. Dlatego nie może tam zabraknąć apteczki i zestawu do udzielania pierwszej pomocy. Jest to obowiązkowe wyposażenie laboratorium – mówi o tym rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Praca w laboratorium badawczym – nie dla każdego 

Tak jak w przypadku każdego zawodu i do tego trzeba mieć odpowiednie predyspozycje. Laborant musi być skrupulatną osobą, która potrafi maksymalnie skupić się na wykonywanym zadaniu. Jest to zwykle samodzielne stanowisko, a kontakt z innymi ludźmi w czasie pracy jest mocno ograniczony. Mimo tego analiza, badanie próbek czy przeprowadzanie doświadczeń mogą dawać wiele satysfakcji osobom z powołaniem do tego zawodu.