12 gru
2023

Metody identyfikacji bakterii Salmonella spp. oraz Listeria spp. w żywności

Choroby przenoszone przez żywność są rezultatem spożycia zakażonej żywności zawierającej patogeny, takie jak: bakterie z rodzaju Salmonella oraz Listeria. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) szacuje, że na całym świecie z chorobami i epidemiami przenoszonymi przez żywność rocznie wiąże się około 600 milionów przypadków zakażeń i 420 000 zgonów (WHO, 2015).

W celu uniknięcia rozprzestrzeniania się patogenów przenoszonych przez żywność, takich jak: bakterie z rodzaju Salmonella oraz Listeria, niezbędne jest jej szybkie i niezawodne monitorowanie na etapie produkcji, przechowywania i handlu. Istnieje szereg różnych metod identyfikujących Salmonella spp. i Listeria spp. w żywności. Są to:

 1. Skrócone metody hodowlane – Precis Salmonella, Listeria Precis
 2. Szybkie metody molekularne – Real-time PCR
 3. Standardowe metody hodowlane zgodne z normami ISO

 

 

Skrócone metody hodowlana – Precis Salmonella i Listeria Precis

Metoda Salmonella PrecisTM oraz Listeria Precis to szybka i prosta metoda wzbogacania, wykrywania i  potwierdzenie obecności bakterii z rodzaju, odpowiednio, Salmonella i Listeria  w żywności, paszach dla zwierząt i próbkach środowiskowych. Metoda ta umożliwia uzyskanie wyniku w ciągu 2 dni, a więc w znacznie szybciej niż ma to miejsce w przypadku standardowej metody hodowlanej zgodnej z normami ISO.

 • Metody została zatwierdzone przez AFNOR zgodnie z normą ISO 16140-2:2016
 • Prosta i łatwa procedura – nie wymaga specjalistycznego sprzętu
 • Tylko jedno wzbogacanie
 • Pojedynczy transfer próbki
 • Tylko jedna 24-godzinna inkubacja na płytce
 • Szybkie i wygodne potwierdzenie:
 • Krótszy czas uzyskania wyniku: 2 dni w porównaniu z 4-5 dniami w przypadku standardowych metod hodowlanych zgodnych z ISO

Szybkie metody molekularne – Real-time PCR

 

Molekularne techniki detekcji bakterii Salmonella spp. oraz Listeria spp. Wykorzystują metodę Real-Time PCR, która pozwala na:

 • Znaczne skrócenie czasu analizy  (wynik analizy w ciągu 24-28h, zależnie od patogenu/matrycy)
 • Większa powtarzalność wyników, czułość analizy i specyficzność eliminuje wyniki fałszywe
 • Większa efektywność - więcej analiz w tym samym czasie i optymalne wykorzystanie czasu pracy analityków, możliwość analizy więcej niż jednego gatunku w jednej próbce (tzw.Mulitplex)
 • Łatwe wdrożenie metody - krótki czas potrzebny na przeszkolenie personelu
 • Duża różnorodność zastosowań - szeroka paleta dostępnych testów diagnostycznych

W naszej ofercie posiadamy dostępne gotowe zestawy testów do wykrywania szerokiej gamy patogenów (firm: Gold Standard Diagnostics, Hygiena, Thermo Scientific) m.in.: Salmonella spp. S. Typhimurium, S. Enteritidis, Listeria spp. L.monocytogenes, E.coli O157:H7, E.coli STEC, Campylobacter jejuni. C.coli i C.lari, Staphylococcus aureus, Vibrio cholerae, V. parahaemolyticus, V. vulnificus.

Oferujemy również szeroki wachlarz termocyklerów i pozostałych sprzętów niezbędnych do przeprowadzenia reakcji PCR (firm takich jak: Hygiena, Thermo Scientific, Life Technologies).

Standardowe metody hodowlane zgodne z normami ISO

 

Standardową metodą dedykowaną wykrywaniu Salmonelli spp. i Listeria spp. (w tym L.monocytogenes) jest metoda hodowlana przeprowadzana zgodnie z normami ISO. Dla Salmonelli spp. jest to norma PN-EN ISO 6579-1:2017-04, z kolei bakterie z rodzaju Listeria wykrywane są zgodnie z normą PN-EN ISO 11290-1:2017-07. Metody te obejmują takie etapy jak: namnożenie(wzbogacenie) bakterii, przesiew na podłoża selektywno – różnicujące, a następnie potwierdzenie podejrzanych kolonii. Metody te, pomimo swojej skuteczności, mają coraz więcej ograniczeń:

 • Pożywki tradycyjne opierają się na typowych cechach fenotypowych i biochemicznych, a coraz więcej szczepów jest obecnie nietypowych, co utrudnia prawidłową identyfikację bakterii.
 • Długi czas uzyskania wyniku (co najmniej 4-5 dni).
 • Pracochłonność i wysokie koszty.