17 cze
2022

Nowa klasyfikacja zakażeń układu moczowego (ZUM)

Według wytycznych Międzynarodowego Towarzystwa Chorób Zakaźnych Zwierząt Towarzyszących (ISCAID)

Choroby dróg moczowych są często diagnozowane u psów i kotów, tym samym są regularnym powodem przepisywania antybiotykoterapii. Niewłaściwa terapia może prowadzić do wielu problemów zdrowotnych psów i kotów takich jak: brak efektu terapeutycznego, konieczność powtórnego lub wydłużonego leczenia, niewłaściwy dobór terapii, czy rozwój oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe. Pomocna w ustaleniu doboru odpowiedniego postępowania terapeutycznego jest klasyfikacja oparta o wytyczne ISCAID:

1.      Sporadyczne bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (dotychczas określane jako proste, niepowikłane ZUM) to incydentalne zakażenie bakteryjne pęcherza moczowego (< 3 epizodów / 12 miesięcy)
z występującymi objawami ze  strony dolnych dróg moczowych u psów lub kotów.

Sporadyczne zapalenie pęcherza moczowego było wcześniej używane do opisywania zwierząt, które nie miały zmian anatomicznych i czynnościowych nieprawidłowości dróg moczowych lub istotnych chorób współistniejących (np. endokrynopatie, choroba krążka międzykręgowego, cukrzyca) przy zachowaniu częstości występowania mniejszej niż 3 epizody / 12 miesięcy. Jednak u zwierząt z nieprawidłowościami lub chorobami współistniejącymi ze strony układu moczowego może rozwinąć się sporadyczne zapalenie pęcherza moczowego i niekoniecznie jest ono narażone na znacznie zwiększone ryzyko powikłań lub nawrotu, bądź też wykazywać cechy infekcji, które są trudniejsze do leczenia. Występujące po raz pierwszy lub incydentalnie zapalenie pęcherza moczowego u pacjentów z nieprawidłowościami lub chorobami współistniejącymi układu moczowego należy traktować jako sporadyczne bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego. Ważny z punktu widzenie klinicznego jest fakt, iż sporadyczne zapalenie pęcherza moczowego występuje rzadko u zdrowych psów, natomiast bakteryjne zapalenie gruczołu krokowego należy zawsze rozważyć u psów z objawami dolnych dróg moczowych.

 

2.      Nawracające bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego (dotychczas określane jako skomplikowane, powikłane ZUM) dotyczy zwierząt, u których wystąpiły 3 lub więcej epizodów klinicznego zapalenia pęcherza moczowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy i może być wynikiem nawracającej lub uporczywej infekcji lub reinfekcji.

Zwierzęta z bakteriomoczem bez objawów klinicznych należy oceniać ostrożnie, ponieważ bakteriuria nie zawsze wskazuje na zapalenie pęcherza moczowego i tym samym konieczność leczenia. W przypadku pojedynczych nawrotów sporadycznego zapalenia pęcherza moczowego w ciągu ostatnich 3 miesięcy należy postępować zgodnie z wytycznymi dla nawracającego bakteryjnego zapalenia pęcherza moczowego.

 

1.           Weese, J.S.; Blondeau, J.; Boothe, D.; Guardabassi, L.G.; Gumley, N.; Papich, M.; Jessen, L.R.; Lappin, M.; Rankin, S.; Westropp, J.L.; et al. International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) Guidelines for the Diagnosis and Management of Bacterial Urinary Tract Infections in Dogs and Cats. The Veterinary Journal 2019, 247, 8–25, doi:10.1016/j.tvjl.2019.02.008.