Aktualności

Zapraszamy do świata Argenty – w tym dziale znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej aktywności.

22 sty
2021

Podłoża chromogenne

Katalog

„ZŁOTY STANDARD„


Hodowla bakteryjna uznawana jest za „złoty standard” w diagnostyce bakteriologicznej. Wprowadzenie do oferty podłóż chromogenach znacznie usprawniło postępowanie diagnostyczne, zapewniając skrócenie czasu analiz, proste protokoły odczytu oraz wiarygodne
wyniki badań.

Konstrukcja podłóż chromogennych oparta jest na dodatku do pożywki rozpuszczalnej bezbarwnej cząsteczki zwanej chromogenem, która w wyniku aktywności enzymatycznej mikroorganizmu, powoduje tworzenie kolorowych kolonii mikroorganizmu. W zależności od koloru kolonii określa się obecność lub brak mikroorganizmu docelowego. Zastosowanie podłóż chromogennych służy do izolowania, identyfikacji, różnicowania określonych mikroorganizmów z heterogennej populacji oraz ilościowego oznaczenia mikroorganizmów.

W naszym katalogu znajdują się m.in. podłoża chromogenne do wstępnej identyfikacji: pałeczek z rodzaju Salmonella spp. (BrillianceTM Salmonella), ziarenkowców koagulazo-dodatnich z rodzaju Staphylococcus spp. (BriillianceTM Staph 24 Agar), paciorkowców z grupy B-Streptococcus agalactiae
(BrillianceTM GBS Agar), ważnych klinicznie gatunków Candida spp. (BrillianceTM Candida ). Dodatkowo w katalogu znajdują się podłoża chromogenne, pozwalające na izolację, wstępną identyfikację oraz ilościowe oznaczanie mikroorganizmów m.in.: wywołujących zakażenia dróg moczowych (BrillianceTM UTI), gatunków Listeria oraz Listeria monocytogenes, Escherichia coli w próbkach żywności (Chromogenic Listeria Agar (ISO), TBX Chromogenic Medium), bakterii z grupy coli i E.coli w wodzie i żywności (BrillianceTM E.coli/Coliform Selective), Camplylobacter spp. w żywności (BrillianceTM CampyCountAgar). Opracowano również podłoża chromogenne wykrywające określone mechanizmy oporności wśród bakterii odgrywających istotną rolę w zakażeniach szpitalnych: dla szczepów ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamases), MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus), VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus).

 

Pobierz katalog pdf

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o odpowiedź na maila z treścią "OFERTA" lub prosimy o kontakt bezpośredni:

e-mail: media@argenta.com.pl