4 aug
2022

Rozwiązanie qPCR w onkologii

Diatech Phrmacogenetics

 

EasyPGX® ready KRAS (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12, 13), eksonu 3 (kodony 59, 61) i eksonu 4 (kodony 117, 146) genu KRAS. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
 
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, utrwalone w parafilozofii (FFPE) i osocza*.

* Nalezy pamietac, ze odsysanie plazmy jest sprzedawane oddzielnie (cat.n. H8040)

EasyPGX® ready BRAF (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie głównych mutacji kodonu 600 genu BRAF. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
 
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, utrwalone w parafilozofii (FFPE) i osocza*.

* Nalezy pamietac, ze odsysanie plazmy jest sprzedawane oddzielnie (cat.n. H8040)

EasyPGX® ready EGFR cat. no. RT023 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie głównych mutacji eksonów 18, 19, 20, 21 genu EGFR. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
 
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, utrwalone w parafilozofii (FFPE) i osocza*.

* Nalezy pamietac, ze odsysanie plazmy jest sprzedawane oddzielnie (cat.n. H8040)

EasyPGX® ready NRAS cat. no. RT024 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12, 13), eksonu 3 (kodony 59, 61) i eksonu 4 (kodony 117, 146) genu NRAS. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
 
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, utrwalone w parafilozofii (FFPE) i osocza*.

* Nalezy pamietac, ze odsysanie plazmy jest sprzedawane oddzielnie (cat.n. H8040)

 

EasyPGX® ready ALK ROS1 RET MET cat. no. RT025 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie duzych translokacji chromosomalnych translokacje chromosomalne obejmujace geny ALK, ROS1, Pominiecie eksonu 14 w RET i MET. Kazda mieszanka pozwala na współamplifikacje jednego lub wiecej fuzje oraz endogenny gen kontrolny.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
RNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, utrwalone w parafilozofii (FFPE) i próbek cytologicznych.

 

EasyPGX® ready DPYD cat. no. RT026 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie, metoda rozrózniania alleli, polimorfizmów genu DPYD: DPYD*2A (IVS14+1G>A, c.1905+1G>A), DPYD*13 (c.1679T>G), DPYD D949V (c.2846A>T) i DPYD IVS10 (c.1129-5923C>G), zwiazanych z toksycznoscia wynikajaca z leczenia fluoropirymidynami. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje sekwencji zmutowanej oraz sekwencji typu dzikiego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA z krwi pełnej.
 

EasyPGX® ready UGT1A1 cat. no. RT027 (48 test, CE IVD)
 

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie, metoda dyskryminacji allelicznej, polimorfizmów genu UGT1A1 UGT1A1*36 (TA)5, UGT1A1*1 (TA)6, UGT1A1*28 (TA)7 i UGT1A1*37 (TA)8, zwiazanych z toksycznoscia wynikajaca z leczenia irinotekanem.
Kazda mieszanka umozliwia współamplifikacje polimorfizmów docelowych oraz endogennego genu kontrolnego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA z krwi pełnej.

EasyPGX® ready THYROID cat. no. RT028 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12,13), eksonu 3 (kodon 61) genów KRAS, NRAS, HRAS oraz kodonów 600 i 601 genu BRAF. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, utrwalonych w formalinie tkanek utrwalonych w parafilozofii (FFPE) oraz próbek cytologicznych.

EasyPGX® ready FL-DNA cat. no. RT029 (48 test, CE IVD)
 

GŁÓWNE CECHY
Bezwzgledne ilosciowe wykrywanie fluorescencyjnego długiego DNA z próbek kału. Kazda mieszanina pozwala na koamplifikacje docelowego DNA (APC i TP53) oraz egzogennego genu kontrolnego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA z próbek odchodów.

EasyPGX® ready EGFR PLUS cat. no. RT030 (48 test, CE IVD)


GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie mutacji T790M i C797S (c.2389 T>A, c.2390 G>C) genu EGFR. Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, utrwalone w parafilozofii (FFPE) i osocza*.

EasyPGX® ready IDH 1-2 cat. no. RT031 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrycie głównych mutacji genu IDH1 (kodony 105 i 132) oraz genu IDH2 (kodony 140 i 172). Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
DNA ze swiezych, zamrozonych, tkanki utrwalone w formalinie, tkanki parašin-embedded (FFPE), krew obwodowa pełna i szpik kostny.

EasyPGX® ready THYROID FUSION cat. no. RT032 (48 test, CE IVD)

GŁÓWNE CECHY
Wykrywanie translokacji chromosomalnych z udziałem RET/PTC1: CCDC6-RET; RET/PTC2: PRKAR1A-RET; RET/PTC3: NCOA4-RET i PAX8/PPARG. Kazda mieszanina pozwala na współamplifikacje jednej lub kilku fuzji oraz endogennego genu kontrolnego.
MATERIAŁ WYJSCIOWY
RNA ze swiezych, zamrozonych, utrwalonych w formalinie tkanek utrwalonych w parafilozofii (FFPE) oraz próbek cytologicznych.

Kit linea Easy®


Zestawy Easy® umozliwiaja jakosciowe wykrywanie głównych mutacji somatycznych genów EGFR, KRAS, NRAS i BRAF metoda Real-Time PCR w połaczeniu z systemem wzbogacania zmutowanych alleli.
Zestaw Easy® ALK jest przeznaczony do jakosciowego wykrywania nieprawidłowej ekspresji domeny kinazy tyrozynowej ALK, która jest spowodowana rearanzacja genu, za pomoca jednoetapowego Real-Time RT-PCR.
Kazdy zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbedne do wykonania testu oraz pozytywne kontrole reakcji. Zestawy zostały zwalidowane na nastepujacych urzadzeniach:

  • Rotor-Gene Q

  • Rotor-Gene 6000

  • ABI 7500

  • Stratagene Mx3000P

  • Stratagene Mx3005P

  • ABI 7300

  • Bio-Rad CFX96


Wszystkie zestawy (w kazdym z wymienionych wyzej aparatów) maja ten sam profil termiczny do wykrywania mutacji somatycznych.

*Zarejestrowane nazwy i znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie nalezy uznac za prawnie chronione, nawet jesli nie zostało to wyraznie zaznaczone.

 

Helix® Circulating Nucleic Acid cod. H8040 (50 test, CE IVD)

 

Zestaw umozliwia reczna ekstrakcje krazacego wolnego DNA (cfDNA) z osocza.
Zestaw Helix® Circulating Nucleic Acid, w połaczeniu z zestawem Easy® EGFR, umozliwia analize
mutacyjna genu EGFR w krazacym DNA guza (płynna biopsja), gdy tkanka guza nie nadaje sie do
oceny, zgodnie z zaleceniami EMA/129677/2014 Z 25 wrzesnia 2014 r.

Główne cechy

Wychwytywanie DNA przez membrane krzemionkowa i system prózniowy. System do trzykrotnego
zatezania eluatu koncowego, dołaczony do zestawu.

Materiał wyjsciowy

1-5 ml swiezego lub mrozonego osocza.

Czas realizacji

3 godziny

 

 

Easy® DPYD cat. no. RT006 (24 test, CE IVD)

Główne cechy

Wykrywanie, metoda dyskryminacji allelicznej, polimorfizmów genu DPYD: DPYD 2A (IVS14+1G>A,
c.1905+1G>A, rs3918290), DPYD 13 (c.1679T>G, rs55886062), DPYD D949V (c.2846 A>T, rs67376798)
iDPYD IVS10 (c.1129-5923C>G, rs75017182), zwiazanych z toksycznoscia wynikajaca z leczenia
fluoropirymidynami, z zastosowaniem 4 mieszanek oligo.
Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje sekwencji zmutowanej (FAM) oraz sekwencji typu
dzikiego (HEX).

Kontrole Kontrola pozytywna DPYD WT: Kontrola pozytywna DNA zawierajaca mieszanine syntetycznych
sekwencji DNA typu dzikiego dla analizowanych polimorfizmów DPYD.
Kontrola pozytywna DPYD MT: Kontrola pozytywna DNA zawierajaca mieszanine syntetycznych
zmutowany DNA typu dzikiego dla analizowanych polimorfizmów DPYD.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego z krwi pełnej.

Czas realizacji

2 godziny

 

 

Easy® UGT1A1 cat. no. RT007 (24 test, CE IVD)

 

Główne cechy

Wykrywanie, poprzez rozróznianie alleli, polimorfizmów genu UGT1A1*1 (TA)6, UGT1A1*28 (TA)7,
UGT1A1*36 (TA)5 e UGT1A1*37 (TA)8 zwiazanych z toksycznoscia wynikajaca z leczenia irinotecanem,
przy uzyciu 1 mieszanki oligo.
Mieszanina UGT1A1 zawiera sondy znakowane HEX dla UGT1A1*28 i UGT1A1*37 oraz sondy znakowane
FAM dla UGT1A1*1 e UGT1A1*36.

Kontrole Kontrola pozytywna UGT1A1 WT: Kontrola pozytywna DNA zawierajaca syntetyczne DNA typu dzikiego
UGT1A1*1/*1 sekwencje DNA.
Kontrola pozytywna UGT1A1 MT: Kontrola dodatnia DNA zawierajaca syntetyczny mutant
UGT1A1*28/*28 sekwencje DNA.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego z krwi pełnej.

Czas realizacji

2 godziny

 

Easy® THYROID cat. no. RT008 (24 test, CE IVD)

 

Główne cechy

Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12,13), eksonu 3 (kodony 61) genów KRAS, NRAS,
HRAS oraz kodonów 600 i 601 genu BRAF przy uzyciu 8 mieszanek oligo.
Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz
endogennego genu kontrolnego.

Kontrole DNA kontroli pozytywnej zawierajace mieszanine syntetycznych sekwencji DNA, które odpowiadaja
kazdej mutacji wykrytej przez ten zestaw na tle genomowego DNA typu dzikiego.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych lub
utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.
Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego z próbek cytologicznych.

Czas realizacji

2 godziny

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośredni: media@argenta.com.pl