28 paź
2021

T-SPOT®.TB test do wykrywania utajonego zakażenia prątkiem gruźlicy w próbkach krwi

Rozpoznaj ukryte niebezpieczeństwo

Zastosowanie testu T-SPOT®.TB

  • do badań prewencyjnych w grupach osób z obniżoną odpornością, włączając pacjentów z: HIV, przed terapią anty-TNFα , chemioterapią, dializowanych, poddawanych przeszczepom
  • do diagnostyki osób podwyższonego ryzyka zakażeń: podejrzanych o gruźlicę, osób z ich otoczenia, imigrantów, więźniów, osób w domach opieki
  • badania przesiewowe wśród pracowników i osób zatrudnianych: lekarze oraz personel szpitala

Natychmiastowe korzyści ze stosowania testu T-SPOT®.TB

  • Zastosowanie testu T-SPOT®.TB
  • pojedyncza próbka krwi. Brak powtórnych wizyt
  • brak reakcji krzyżowych ze szczepionką BCG oraz mykobakteriami środowiskowymi
  • bezkonkurencyjna czułość, zachowana również u osób z obniżoną odpornością
  • zredukowane koszty kontroli zakażeń prątkami gruźlicy

Jak pomaga test T-SPOT®.TB

T-SPOT®.TB przy niewielkim nakładzie pracy daje wiarygodne, powtarzalne wyniki we wszystkich grupach pacjentów.

Czułość

T-SPOT®.TB ma czułość na poziomie 95,6%1, nawet u pacjentów z obniżoną odpornością2,3, włączając nosicieli HIV4. W porównaniu z innymi testami, T-SPOT®.TB identyfikuje większy procent próbek zakażonych prątkiem i jest pomocny w zdiagnozowaniu w ciągu 24 godzin osób z podejrzeniem gruźlicy.

Łatwość wykonania

T-SPOT®.TB wymaga pojedynczej próbki krwi, dzięki czemu pacjent odwiedza lekarza tylko raz. Próbki krwi można pobierać do probówek Vacutainer® Cell Preparation lub standardowych probówek z heparyną litową.

Specyficzność


W teście T-SPOT®.TB użyto antygenów ESAT-6 i CFP10 pochodzących z regionu RD1, co gwarantuje, że nie wystapi reakcja krzyżowa ze szczepionką BCG,
ani mykobakteriami środowiskowym5,6. Specyficzność testu T-SPOT®.TB została potwiedzona na poziomie 97,1%7. Wyniki fałszywie dodatnie występują rzadko i ograniczają konieczność dodatkowych potwierdzeń i chemioprofilaktyki.

 

Pobierz katalog

 

W celu otrzymania oferty prosimy o kontakt mailowy media@argenta.com.pl