16 wrz
2020

Pomagamy podopiecznym schroniska w Gaju

Jedną z dziedzin znajdujących się w kręgu zainteresowań Argenty jest diagnostyka weterynaryjna. Oferujemy między innymi testy lateksowe, testy immunologiczne do szybkiej diagnostyki, analizatory, szczepy referencyjne, materiały zużywalne czy odczynniki.

Jedną z dziedzin znajdujących się w kręgu zainteresowań Argenty jest diagnostyka weterynaryjna. Oferujemy między innymi testy lateksowe, testy immunologiczne do szybkiej diagnostyki, analizatory, szczepy referencyjne, materiały zużywalne czy odczynniki.

Współdziałanie w celu tworzenia lepszego jutra wpisane jest w DNA naszej organizacji, dlatego postanowiliśmy poszerzyć dotychczasowe rutynowe oraz specjalistyczne działania. Efektem tego, 19 września przedstawiciele firmy Argenta odwiedzili podopiecznych schroniska w Gaju.

Nasza wizyta poprzedzona została zbiórką najpotrzebniejszych rzeczy, które pomogą zwierzętom przeżyć nadchodzące miesiące w bardziej komfortowych warunkach. 

W Argencie wiemy, jak ważne jest nieustanne poszerzanie horyzontów, dlatego podczas wizyty w Gaju skorzystaliśmy z możliwości spotkania z behawiorystą. Sami zaprosiliśmy także pracowników schroniska na organizowane cyklicznie szkolenia z podstaw diagnostyki mikrobiologicznej

Wierzymy, że dzieląc się kompetencjami, będziemy mogli bardziej precyzyjnie odpowiadać na potrzeby ciągle zmieniającej się rzeczywistości. 
Było to nasze pierwsze, ale na pewno nie ostatnie spotkanie w Gaju.