Aktualności

Zapraszamy do świata Argenty – w tym dziale znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej aktywności.

2 lis
2020

Vademecum klinicysty – cykl szkoleń 2020


Szanowni Państwo, wobec ograniczeń i skutków, jakie epidemia COVID-19 niesie dla naszego życia, chcielibyśmy zaproponować cykl szkoleń internetowych- webinarów, dedykowanych specjalnie diagnostyce weterynaryjnej.

Webinar to wykład szkoleniowy oparty na prezentacji wraz z krótkimi filmami pokazowymi, jednak z elementami interakcji z uczestnikami (czat, ankiety, biała tablica, itp.). Posiada układ: małe okno wideo, duże okno prezentacji, mały czat. Udział w webinarach nie wymaga instalacji specjalnego oprogramowania, a jedynie dostęp do komputera stacjonarnego lub notebooka wyposażonego w mikrofon, głośniki i dostęp do Internetu (zalecamy przeglądarkę Chrome). Szkolenia odbywają się za pomocą platformy internetowej ClickMeeting.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat uczestnictwa. Istnieje również możliwość zadawania pytań prelegentowi po zakończeniu prezentacji oraz kontakt mailowy.

Webinary to doskonały wstęp do szkoleń warsztatowych. Cykl szkoleń prowadzimy w tematyce mikrobiologii i analityki weterynaryjnej.

Obecnie dostępny jest udział w szkolenia on-line:

Webinaria 2020

LISTOPAD:

VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA

Cykl warsztatów: PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ - Cześć 3. Schematy wykrywania drobnoustrojów istotnych dla diagnostyki weterynaryjnej.

Termin: 05.11.2020, godz. 10.00-13.00. Cena 400zł/os. netto + VAT 23 %. Możliwość odsłuchu offline. Wykładowcy: lek. wet. Ludwika Piwowarczyk - diagnosta laboratoryjny, Kierownik Naukowy Działu Diagnostyki Weterynaryjnej, ARGENTA; mgr inż. Dorota Merlak - specjalista mikrobiologii, ARGENTA.

Formularz zgłoszeniowy 

 

VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA  

Diagnostyka Mastitis na poziomie lecznicy weterynaryjnej i laboratorium.

Termin: 18-19.11.2020, godz. 18.00-20.00 (18.11.2020), godz. 17:00-20:00 (19.11.2020). Cena 400zł/os. netto + VAT 23 %. Możliwość odsłuchu offline.
Wykładowcy: Dr n.wet. Sebastian Smulski - Katedra Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UP Poznań; vetlab.pl; Seek; 

Olgierd Uljanow - Animal Health Field Application Scientist, Thermo Fisher Scientific.

Formularz zgłoszeniowy

 

VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA 

Gronkowce koagulazoujemne w weterynarii.

Termin: 26.11.2020, godz. 10.00-13.00. Cena 400zł/os. netto + VAT 23 %. Możliwość odsłuchu offline. Wykładowcy: lek. wet. Ludwika Piwowarczyk - diagnosta laboratoryjny , Kierownik Naukowy Działu Diagnostyki Weterynaryjnej, ARGENTA; mgr inż. Dorota Merlak - specjalista mikrobiologii, ARGENTA.

Formularz zgłoszeniowy

 

GRUDZIEŃ:

VADEMECUM KLINICYSTY – ANALITYKA

Praktyczne informacje z zakresu weterynaryjnej diagnostyki laboratoryjnej + przypadki kliniczne

Termin: 03.12.2020, godz. 11.00-12.30, Cena 200zł/os. netto + VAT 23 %. Możliwość odsłuchu offline. Wykładowcy: lek. wet. Ludwika Piwowarczyk – diagnosta laboratoryjny, Kierownik Naukowy Działu Diagnostyki Weterynaryjnej, ARGENTA.

Formularz zgłoszeniowy

 

VADEMECUM KLINICYSTY – MIKROBIOLOGA

Cykl warsztatów: PODSTAWY WETERYNARYJNEJ DIAGNOSTYKI MIKROBIOLOGICZNEJ – Cześć 4. Zasady postepowania w oznaczaniu lekowrażliwości drobnoustrojów izolowanych z materiału pochodzącego od zwierząt.

Termin: 10.12.2020, godz. 10.00-13.00. Cena 400zł/os. netto + VAT 23 %. Możliwość odsłuchu offline. Wykładowca: dr n. wet. Tomasz Nowak, Vet-Lab Brudzew.

Formularz zgłoszeniowy

 

VADEMECUM KLINICYSTY - MIKROBIOLOGA 

Diagnostyka pałeczek Salmonella.
Termin: 17-18.12.2020, godz. 11.00-13.00. Cena 400zł/os. netto + VAT 23 %. Możliwość odsłuchu offline. Wykładowca: lek. wet. Anna Łukomska – pracownik naukowy, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, UP Poznań.

Formularz zgłoszeniowy