Katalog

produktów do elektroforezy pionowej i poziomej

Elektroforeza – zjawisko elektrokinetyczne polegające na ruchu cząstek fazy rozproszonej w nieruchomej fazie rozpraszającej, pod wpływem pola elektrycznego.

pobierz katalog w pdf

W elektroforezie żelowej ośrodkiem, w którym przemieszczają się badane substancje, jest żel elektroforetyczny sporządzony z agarozy, poliakrylamidu lub agaru, uformowany w płytkę o długości od kilkunastu do kilkudziesięciu centymetrów i grubości od ułamka do kilku milimetrów. Kroplę analizowanej mieszaniny nanosi się do studzienki, czyli zagłębienia w żelu, które powstaje po wyciągnięciu tzw. grzebienia po zastygnięciu/spolimeryzowaniu żelu. Próbka po włączeniu zasilania migruje do żelu jako wąski prążek. W zależności od techniki, cały żel lub jego końce zanurzone są w przewodzącym prąd roztworze buforowym. Przebieg elektroforezy można monitorować, nanosząc (na osobnych ścieżkach lub razem z preparatem) specjalne barwniki lub cząsteczki kwasów nukleinowych (tak zwane markery) o znanej mobilności elektroforetycznej.

                Elektroforezę najczęściej stosuje się do rozdzielania DNA, RNA lub białek wyekstrahowanych z komórek lub syntetycznych. Ma ona też zastosowanie jako jedna z technik pomiaru masy cząsteczkowej i badania polidyspersji polimerów syntetycznych.

                Jeśli badaczowi zależy na ograniczeniu wpływu kształtu cząsteczek na szybkość ich migracji elektroforetycznej i ściślejszym powiązaniu ich ruchliwości z masą cząsteczkową, może badane substancje poddać denaturacji, na przykład detergentem dodecylosiarczanem sodu (w przypadku denaturacji białek), albo mocznikiem (w przypadku denaturacji DNA lub białek).

 

Elektroforeza pionowa

Rozdział odbywa się w żelu poliakrylamidowym (PAGE). Usieciowienie  żelu zależy od stężenia  akrylamidu i bisakrylamidu. Polimeryzacja żelu odbywa się w obecności nadsiarczanu amonu (APS) oraz N,N,N’,N’-tetrametyloetylenodiaminy (TEMED).

Aparaty (http://argentalab.pl/pionowe-aparaty-do-elektroforezy-owl-thermo-scientific/)

Standardowo zestaw zawiera: komory buforowe, szklane płyty, pokrywę, zestaw grzebieni i przekładki oraz kable zasilające.

Dla każdego modelu opcjonalnie dostępny jest system do wylewania żelu.

Model

Wymiar żelu

Rozdział

Objętość buforu

Cechy dodatkowe

P81

10 x 10 cm

X1

150 ml

PAGE

P8DS

8 – 10 x 10 cm

X2

300 ml

2-DE / PAGE

P9DS

14 – 16 x 16 cm

X2

550 ml

2-DE / PAGE

P10DS

20 x 20 cm

X 2

1250 ml

EMSA

S4S

45 x 20 cm

X1

800 ml

SEQ

S3S

45 x 35 cm

X1

950 ml

SEQ

 

Odczynniki

Nr kat produktu

Nazwa

Opakowanie

 

Akrylamid/bisakrylamid

 

BP1364-100

Acrylamide:Bis-Acrylamide 19:1 powder, DNase and RNase free, electrophoresis tested

100 gr

BP1368-100

Acrylamide:Bis-Acrylamide 37.5:1 powder, DNase and RNase free, electrophoresis tested

100 gr

BP1366-100

Acrylamide:Bis-Acrylamide 29:1 powder, DNase and RNase free, electrophoresis tested

100 gr

 BP1408-1

Acrylamide:Bis-Acrylamide 29:1 solution 40%, DNase and RNase free, electrophoresis tested

1l

BP1406-1           

Acrylamide:Bis-Acrylamide 19:1 solution 40%, DNase and RNase free, electrophoresis tested

1l

BP1410-1

Acrylamide:Bis-Acrylamide 37.5:1 solution 40%, DNase and RNase free, electrophoresis tested

1l

 

Promotory polimeryzacji

 

42058

N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine, 99%, for biochemistry, For electrophoresis

5/10/100/500 g/2,5 kg

BP150

TEMED (N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine), electrophoresis tested

20/100 g

 

Składniki buforów

 

T/P631

Tris(hydroxymethyl)methylamine hydrochloride, 'Tris-HCl', for biochemistry

100/500 g/1 kg

J67233

Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Molecular Biology Grade, 99+%

100 g

14050

Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99+%, for biochemistry

500 g/1/2,5/10 kg

32736

Tris(hydroxymethyl)aminomethane, 99.85%, for molecular biology, DNAse, RNAse and Protease free

1/5 kg

BP152

Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested

500g/1/5/10/25 kg

G/P460/53

Glycine, Buffer component for electrophoresis and blotting

500 g

BP381

Glycine

500 g/1/5 kg

BP2439-20

Tris-Glycine, 1X solution

20 l

BP1307-1

Tris-glycine 10X powder

Aluminium pouch

BP1306

Tris-glycine solution 10X, DNase RNase and protease free

1/4 l

BP1342-1

Tris glycine SDS 10X powder

 

BP1398-92        

SDS-PAGE Buffer mix, dry powder mix of Tris/Glycine/SDS, (Electrophoresis)

92 g

 

Markery

 

BP3601-500

EZ-Run™ Prestained Protein Marker

500 µl

BP3600

EZ-Run protein marker

500 µl/ 500 µl x 2

BP2578-100      

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; 1kb DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2576-100

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; Mid Range DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2580-100

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; 24kb Max DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2570-100      

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; 50 bp Mini Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2572-100

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; Low Range DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

 

Barwniki

 

21351

Stains-all, 97%, pure

25 mg/1/5 g

BP3620

EZ Run protein gel staining solution

1/4 l

BP1302-10

Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology

10 ml

 

Elektroforeza pozioma

Jest rodzajem elektroforezy w którym nośnik umieszczony jest w płaszczyźnie poziomej. Zaleta tego rozwiązania jest brak wycieków elektrolitu oraz możliwość łatwego odprowadzenia ciepła generowanego w trakcie przepływu prądu. Używana jest standardowo do rozdziału kwasów nukleinowych, a jako nośnik wykorzystuje się agarozę.

Agaroza to polisacharyd będący polimerem pochodnych galaktozy, otrzymywany przez oczyszczanie z agaru jadalnego. Agaroza jest łatwo rozpuszczalna w wodzie, w temperaturze pokojowej odwracalnie tworzy żel. Temperatura przejścia żelu w zol (potocznie topnienie agarozy) jest wyższa od temperatury zestalania.

Elektroforeza DNA w żelu agarozowym jest standardową metodą pozwalającą rozdzielić, zidentyfikować lub oczyścić fragmenty DNA. Do zalet tej metody należy zaliczyć jej prostotę a także możliwość bezpośredniej lokalizacji fragmentów DNA w żelu przy pomocy barwnika interkalującego – bromku etydyny. Coraz częściej stosuje się także barwniki fluorescencyjne, które są bezpieczniejsze w użyciu od bromku.

Aparaty (http://argentalab.pl/poziome-aparaty-do-elektroforezy-owl-easy-cast-thermo-scientific/ )

Standardowo dostarczany zestaw zawiera: komorę buforową, tacę żelową (saneczki), pokrywę, zestaw grzebieni oraz kable zasilające.

Model

Wymiar żelu

Max. ilość grzebieni

Ilość prób

Objętość buforu

B1A

8 x 7 cm

X 2

5 – 24

400 ml

B1

11 x 9 cm

X 2

5 – 34

600 ml

B2

14 x 12 cm

X 2

8 – 48

800 ml

B3

14 x 12 cm

X 2

8 – 50

1000 ml

D2

14,4 x 10,2 cm

X 2

10 – 80

600 ml

D3-14

14 x 23 cm

X 4

25 – 200

800 ml

A6

25 x 23 cm

X 10

25 – 500

3000 ml

A3-1

40 x 23 cm

X 12

25 – 600

4500 ml

A1

25 x 13 cm

X 4

8 – 150

1600 ml

A2

25 x 20 cm

X 4

8 – 432

2300 ml

A5

25 x 20 cm

X 4

8 – 432

2000 ml

A2-OK

6 x (8 x 7 cm)

X 12

5 – 144

2300 ml

D4

2 x (17 x 16 cm)

X 6

17 – 102

1800 mml

 

Odczynniki

Nr kat produktu

Nazwa

Opakowanie

 

Agaroza

 

23902

Agarose, for biochemistry, pure powder (Mr = - 0.17)

25/100/500 g

BP2410-100

Agarose, intermediate melting, (PCR grade)

100 g

BP160

Agarose, Low-EEO/Multi-Purpose, Molecular Biology Grade

100/500 g

BP164

Agarose, high gelling temperature, Protein Electrophoresis Grade

25/100/500 g

BP1356

Agarose broad separation range for DNA/RNA, Genetic Analysis Grade

100/500 g

 

Bufor TAE

 

BP152

Tris base, DNase RNase protease free, electrophoresis tested

500g/1/5/10/25 kg

BP118-500

Ethylenediaminetetraacetic acid

500 g

D/0452

Ethylenediaminetetraacetic acid, for analysis

100/250 g

A/0400

Acetic acid glacial, 99.7+%, for analysis, meets the specification of BP and Ph. Eur.

500 ml/1/2,5/25 l

 

Markery

 

BP3601-500

EZ-Run™ Prestained Protein Marker

500 µl

BP3600

EZ-Run protein marker

500 µl/ 500 µl x 2

BP2578-100      

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; 1kb DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2576-100

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; Mid Range DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2580-100

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; 24kb Max DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2570-100      

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; 50 bp Mini Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

BP2572-100

DNA Marker; Fisher BioReagents* exACTGene*; Low Range DNA Ladder; 100 Lanes

100 ścieżek

 

Barwniki

 

21351

Stains-all, 97%, pure

25 mg/1/5 g

BP3620

EZ Run protein gel staining solution

1/4 l

BP1302-10

Ethidium bromide, 1% Solution/Molecular Biology

10 ml

 

pobierz katalog w pdf

 

W celu otrzymania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt: media@argenta.com.pl