Testy i urządzenia do wykrywania mykotoksyn i alergenów w żywności

Katalogi produktów / Sprawdź ofertę

 • Bezpieczeństwo żywności dla ludzi oraz pasz dla zwierząt ma kolosalne znaczenie. Jednym z czynników, które znacząco mogą to bezpieczeństwo obniżyć, są mykotoksyny - produkty wtórnego metabolizmu grzybów strzępkowych (pleśni), wytwarzane jako produkt uboczny w procesach metabolicznych lub jako substancje służące celom obronnym.
 • Pleśnie mogą wzrastać w szerokiej gamie artykułów spożywczych i w różnych warunkach środowiskowych, a wytwarzane przez nie mykotoksyny mogą mieć silne działanie toksyczne oraz właściwości mutagenne i teratogenne. Ze względu na różnorodne efekty toksyczne i wysoką odporność na działanie temperatury, obecność mykotoksyn w żywności i w paszach stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może wywoływać negatywne skutki ekonomiczne.

W celu otrzymania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt: media@argenta.com.pl

Zobacz katalogi

1
Testy do wykrywania alergenów w żywności i próbkach środowiskowych
2
Wyposażenie laboratorium do oznaczania alergenów i mykotoksyn techniką ELISA
 • Automatyczny analizator do testów ELISA i chemiluminiscencji
 • Czytnik testów ELISA
 • Automatyczna płuczka do mikropłytek
 • Waga laboratoryjna
 • Homogenizator typu blender
 • Wirówka laboratoryjna
 • Wytrząsarka typu vortex
 • Łaźnia wodna bez wytrząsania
 • Łaźnia wodna z wytrząsaniem
 • Miernik pH i przewodności
 • Pipety automatyczne
 • Pipeta automatyczna 8-kanałowa
 • Pipeta automatyczna typu stepper
 • Minutnik
3
Wyposażenie laboratorium do oznaczania alergenów i mykotoksyn szybkimi testami przepływu bocznego (LFT)
 • Waga laboratoryjna
 • Homogenizator typu blender
 • Łaźnia wodna bez wytrząsania
 • Wirówka laboratoryjna
 • Wytrząsarka typu vortex
 • Wytrząsarka do probówek
 • Miniwirówka
 • Kompaktowy inkubator z suchym blokiem grzejnym
 • Czytnik testów paskowych S-Flow
 • Czytnik testów paskowych Cube Reader
 • Pipety automatyczne
 • Minutnik
4
Testy do wykrywania mykotoksyn w żywności i paszach - ELISA / LFT
Testy ELISA
 • Aflatoksyna B1 
 • Aflatoksyna M1
 • Aflatoksyny ogółem 
 • Deoksyniwalenol (DON)
 • Fumonizyna
 • Histamina
 • Ochratoksyna 
 • T2 
 • T2/HT2
 • Zearalenon (ZON)
Testy LFT 
 • Aflatoksyna B1 
 • Aflatoksyna M1 
 • Aflatoksyny ogółem 
 • Deoksyniwalenol (DON)
 • Fumonizyna
 • Histamina
 • Ochratoksyna
 • T2/HT2 
 • Zearalenon (ZON)
5
Wyposażenie laboratorium do diagnostyki PCR w przemyśle
Sprzęt i systemy do biologii molekularnej
 • Termocykler QuantStudio™ 5
 • System BAX® Q7
 • System BAX® X5
 • Termocykler Life Technologies
 • Termocykler SLAN® 96S Real-Time PCR / Montania 4896
 • Termocykler SimpliAmp
Pozostały sprzęt do badań PCR
 • Wirówka Thermo Micro CL17 z rotorem 24 x 1,5/2,0 ml
 • Fisherbrand™ lsotemp™ Łaźnia blokowa
 • Vortex mixer ZX3
Pipety
 • Fisherbrand™ Elite™ - pipeta automatyczna, jednokanałowa, o zmiennej pojemności
 • Thermo Scientific Finnpipette F2 - pipeta automatyczna, jednokanałowa, o zmiennej pojemności
 • Thermo Scientific Finnpipette™ Novus - elektroniczna pipeta automatyczna, jednokanałowa, o zmiennej pojemności
Izolacja DNA
 • Thermo Scientific™ KingFisher™ Duo Prime
 • Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex
Zagęszczenie próbek
 • Pathatrix®
6
Kluczowe korzyści z zastosowania techniki PCR i testów molekularnych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności
7
Oferta testów do diagnostyki PCR
Zestawy do wykrywania patogenów
 • Salmonella
 • Listeria monocytogenes
 • Listeria sp.
 • E. coli O157
 • STEC
 • Campylobacter
 • Cronobacter
 • Staphylococcus
 • Drożdże i pleśnie
 • Vibrio
 • Legionella
Zestawy do ekstrakcji DNA, RNA
Zestawy testowe do badań GMO
Zestawy testowe do badań gatunkowości mięsa
Zestawy testowe do badań wirusów
8
Plastikowe materiały zużywalne do laboratorium PCR
Końcówki do pipet
 • Końcówki do pipet Thermo Scientific Finntip z filtrem
 • Końcówki do pipet Thermo Scientific Finntip Flex z filtrem
 • Fisherbrand™ SureOne™ Aerosol Barrier - końcówki z filtrem
 • Końcówki firmy Brand w workach
Probówki
 • Probówki typu Eppendorf Eppendorf 1,5 ml Low Retention - probówki wirówkowe
 • MicroAmp™ Fast 8-Tube Strip, 0,2 mL - probówki
 • Fisherbrand™ Probówki - PCR 0,2 ml
 • Płytki 96-dołkowe do PCR
 • BRAND™ Self-adhesive Plate Sealing Film
 • Fisherbrand™ Statyw na 96 probówek PCR 0,2 ml
 • Fisherbrand™ PCR™ Cooler, 96-Well, 2 Pack
 • Fisherbrand™ Statyw na 80 probówek 1,5-2 ml - różne kolory
 • Statyw na mikroprobówki 1,5 ml 20-miejscowy
 • Biotube™ System Cluster Tubes
 • Korki optyczne do systemu BAX
Środki czystości
 • ZERO DNA Spray do usuwania pozostałości DNA i RNA