Testy do wykrywania mykotoksyn w żywności i paszach

Katalog

Katalog

 • Bezpieczeństwo żywności dla ludzi oraz pasz dla zwierząt ma kolosalne znaczenie. Jednym z czynników, które znacząco mogą to bezpieczeństwo obniżyć, są mykotoksyny - produkty wtórnego metabolizmu grzybów strzępkowych (pleśni), wytwarzane jako produkt uboczny w procesach metabolicznych lub jako substancje służące celom obronnym.
 • Pleśnie mogą wzrastać w szerokiej gamie artykułów spożywczych i w różnych warunkach środowiskowych, a wytwarzane przez nie mykotoksyny mogą mieć silne działanie toksyczne oraz właściwości mutagenne i teratogenne. Ze względu na różnorodne efekty toksyczne i wysoką odporność na działanie temperatury, obecność mykotoksyn w żywności i w paszach stanowi potencjalnie duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz może wywoływać negatywne skutki ekonomiczne.

Katalog zawiera:

Testy ELISA 

 • Aflatoksyna B1 
 • Aflatoksyna M1 
 • Aflatoksyny ogółem 
 • Deoksyniwalenol (DON) 
 • Fumonizyna 
 • Histamina 
 • Ochratoksyna 
 • T2 
 • T2/HT2
 • Zearalenon (ZON) 

Testy LFT 

 • Aflatoksyna B1 
 • Aflatoksyna M1 
 • Aflatoksyny ogółem 
 • Deoksyniwalenol (DON) 
 • Fumonizyna 
 • Histamina 
 • Ochratoksyna 
 • T2/HT2 
 • Zearalenon (ZON) 

- pobierz katalog w pdf

 

W celu otrzymania szczegółowej oferty cenowej prosimy o kontakt: media@argenta.com.pl

Zobacz inne katalogi

Kluczowe korzyści z zastosowania techniki PCR i testów molekularnych w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności

Wyposażenie laboratorium do diagnostyki PCR w przemyśle

Oferta testów do diagnostyki PCR

Plastikowe materiały zużywalne do laboratorium PCR