9 lis
2023

Aplikacje medycyny laboratoryjnej i dla placówek badawczych – poznaj sekrety nowoczesnych laboratoriów

Biotechnologia to multidyscyplinarna dziedzina nauki. Osoby, które decydują się na studia na tym wymagającym kierunku, mają wiele możliwości, jeżeli chodzi o ścieżkę kariery zawodowej. Biotechnolog to zdecydowanie zawód przyszłości, a kompetencje takich specjalistów są już dziś doceniane w placówkach badawczych na całym świecie. Oto, czym może zajmować się absolwent tego kierunku!

Praca po biotechnologii – czym może zajmować się biotechnolog?

Zgodnie z Konwencją o różnorodności biologicznej biotechnologia to „każde rozwiązanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, żywe organizmy lub ich pochodne do wytworzenia lub modyfikowania produktów lub procesów”. Jednocześnie jest to dziedzina nauki, która ma tak naprawdę bardzo długą historię. 

Procesy biotechnologiczne wykorzystywano już 6000 lat p.n.e., aby produkować piwo i wino z wykorzystaniem drożdży. Biotechnologami można nazwać też tych, którzy 2000 lat później opracowali produkcję sera i jogurtów z użyciem bakterii. Chińczycy jeszcze w epoce starożytnej potrafili selekcjonować grzyba kropidlaka, którego wykorzystywali do przyrządzania m.in. pasty sojowej. 

Dziś ta gałąź nauki znajduje się na zupełnie innym poziomie, jednak jej idea jest taka sama. Biotechnolodzy wykorzystują organizmy żywe (np. bakterie czy grzyby) do tego, aby tworzyć lub udoskonalać istniejące już produkty.

Praca w przemyśle biotechnologicznym i nie tylko – jakie umiejętności i wiedzę ma absolwent biotechnologii?

Biotechnolog jest przygotowany do tego, aby realizować interdyscyplinarne projekty i badania. Są to doświadczenia i analizy z pogranicza nauki (np. biologii, chemii) i techniki. Absolwent studiów biotechnologicznych potrafi wykorzystywać żywe organizmy, ich systemy i substancje pochodne do tego, aby ulepszyć już istniejącą technologię lub stworzyć nową. 

Biotechnolog podczas swojej pracy bada mikroorganizmy, wirusy, komórki zwierzęce i roślinne, substancje pozakomórkowe i składniki komórek, aby następnie użyć je do określonych celów. Taki specjalista potrafi też ingerować w materiał genetyczny i go modyfikować.

Dziś absolwenci biotechnologii nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Ich umiejętności są wykorzystywane w różnych branżach – od nauki po przemysł.

Praca po biotechnologii w branży medycznej

Medycyna śmiało czerpie dziś ze zdobyczy biotechnologii. To dzięki biotechnologom w laboratoriach powstają nowe, coraz skuteczniejsze leki, a stare preparaty są ulepszane. Tacy specjaliści opracowują też i przeprowadzają badania dotyczące:

 • terapii genowej – pracują nad tym, aby móc usuwać wady genetyczne powodujące nieprawidłowy rozwój i choroby;
 • precyzyjnej diagnozy genetycznej, która pozwala szybko wykryć wady i podjąć decyzje co do ich leczenia. 

Ochrona środowiska a praca po biotechnologii

Biotechnolodzy opracowują technologie i materiały, dzięki którym człowiek może żyć w zgodzie z przyrodą. Ich praca ma duże znaczenie dla ochrony środowiska, gdyż zajmują sie oni m.in opracowywaniem:

 • biodegradowalnych tworzyw, które w przeciwieństwie do plastiku rozkładają się szybko i bez szkody dla przyrody;
 • biopaliw, które gdy są spalane, uwalniają do atmosfery minimalna ilość szkodliwych substancji. To one mają w przyszłości zastąpić np. benzynę;
 • procesów biologicznych, dzięki którym będzie można skutecznie i w zgodzie z naturą oczyszczać ścieki.

Praca po biotechnologii w rolnictwie

Rolnicy od dawna korzystają z produktów, których autorami są właśnie biotechnolodzy. Naukowcy, którzy poświęcają się badaniom mającym przysłużyć się rolnictwu, opracowują oni techniki i środki mające np. uodpornić zwierzęta hodowlane i rośliny na niekorzystne czynniki i zmiany klimatyczne. Poszukują oni sposobów, aby susze, insekty, pasożyty czy zasolenie gleby nie odbiły się na hodowli i uprawie w gospodarstwach rolnych.

Praca w zakresie opracowywania i wdrażania nowych technologii biotechnologicznych a produkcja żywności

Biotechnolodzy opracowują też substancje, które mają zapewnić większe zyski z produkcji żywności oraz sprawiać, że będzie ona atrakcyjniejsza dla konsumentów. W laboratoriach powstają składniki produktów spożywczych, które mają na celu:

 • poprawę smaku i wyglądu jedzenia,
 • spowolnienie procesu psucia się żywności,
 • zwiększenie wartości odżywczych jedzenia.

Gdzie szukać pracy po biotechnologii?

Ta gałąź nauki dzieli się na pięć działów. Absolwent biotechnologii może znaleźć zatrudnienie w sektorze:

 • biotechnologii białej – taki specjalista będzie zajmował się np. badaniem mikroorganizmów pod kątem tego, czy mogą one przysłużyć się w oczyszczaniu ścieków i do ochrony środowiska. Biotechnologia biała zajmuje się też szukaniem szczepów bakterii, które można wykorzystać podczas produkcji sera, piwa oraz wina;
 • biotechnologii zielonej – w tym sektorze będzie pracować ten, kto zwiąże swoją przyszłość z branżą rolniczą oraz z przemysłem spożywczym. Biotechnolodzy potrafią tak modyfikować materiał genetyczny zwierząt hodowlanych i roślin uprawnych, aby produkcja żywności przynosiła jak najwięcej korzyści finansowych. Zajmują się tym ci, którzy wyspecjalizowali się w inżynierii genetycznej;
 • biotechnologia czerwona – to gałąź nauki i badania, które mają na celu zwiększenie standardów ochrony zdrowia i produkcje biofarmaceutyków.;
 • biotechnologię niebieską – to dział biotechnologii zajmujący się szeroko rozumianą problematyką wód;
 • biotechnologię fioletową – to nauka badająca uwarunkowania prawne i społeczne biotechnologii. 

Jaka praca po biotechnologii? Co czeka absolwenta tego wymagającego kierunku?

Dziś nawet przed świeżo upieczonymi absolwentami biotechnologii świat stoi otworem. Młodzi ludzie mogą wybrać różną ścieżkę kariery, która będzie związana z ich przydatnym w wielu branżach wykształceniem. Biotechnolodzy mogą szukać pracy:

 • zakładach przemysłowych i spożywczych,
 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i opracowywaniem środków ochrony roślin i nawozów;
 • w firmach kosmetycznych, które inwestują w produkcję nowoczesnych kosmetyków;’
 • w koncernach farmaceutycznych.

Praca po biotechnologii – jakie stanowisko można zajmować?

To, że warto ukończyć studia biotechnologiczne, wynika także z liczby zawodów, które można wykonywać, będąc ich absolwentem. Osoba z dyplomem biotechnologa może zajmować stanowisko:

  • laboranta diagnostycznego – o tym, że biotechnolog może wykonywać taki zawód, mówi art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej (Dz. U. poz. 2280);
 • inżyniera genetycznego;
 • specjalisty ds. hodowli komórek;
 • specjalisty ds. kontroli jakości;
 • biologa terenowego;
  • bioinformatyka – można studiować taki kierunek studiów, ale zawód ten wykonują również biotechnolodzy o odpowiednich kwalifikacjach (np. po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji studiów lub po studiach podyplomowych);
 • biotechnologa procesowego;
 • koordynatora obszaru produkcyjnego;
 • przedstawiciela handlowego – koncernu farmaceutycznego czy firmy sprzedającej sprzęt medyczny i diagnostyczny.

Praca w przemyśle biotechnologicznym a zarobki

Niestety praca biotechnologów nie jest wyceniana w Polsce tak dobrze jak za granicą. Z danych pochodzących z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń wynika, że mediana wynagrodzenia osoby na takim stanowisku wynosi 5140 zł brutto . Niewiele więcej zarabiają ci, którzy zdecydowali się na ścieżkę kariery zawodowej bioinżyniera. Mediana ich zarobków wynosi 6050 zł brutto. 

Więcej mogą zarobić ci, którzy wybiorą pracę poza laboratorium. Mediana wynagrodzenia zarobków biotechnologów, którzy zdecydowali się zostać przedstawicielami handlowymi w branży medycznej, wynosi 8610 zł brutto.

Niska płaca i wymagająca praca – biotechnologia w Polsce traci przez emigrację zarobkową

Nie wszyscy studenci uczą się po to, aby być przedstawicielami handlowymi firm farmaceutycznych czy kosmetycznych. Jednak tylko takie zawody dają realną szansę godziwych zarobków po tym kierunku. Dlatego marzący o pracy w laboratorium często opuszczają Polskę.

W USA biotechnolog, który ma mniej niż rok doświadczenia zawodowego, zarabia od 75 tys. do 130 tys. dolarów rocznie. Jednak na najlepszych absolwentów atrakcyjne warunki finansowe czekają tuż za granicami Polski. W Niemczech biotechnolodzy zarabiają równowartość od 10 000 do 15 000 zł brutto miesięcznie. 

Jak znaleźć dobrą pracę po biotechnologii?

By zostać zatrudniony na dobrze płatnym stanowisku i realizować ciekawe projekty, nie wystarczy samo CV i aplikacje. Biotechnologia to obszerny dział nauki, dlatego już w czasie studiów warto znaleźć swoją niszę. Aby jako absolwent móc liczyć na dobrą pracę, to podczas nauki można m.in. odbywać staże, brać udział w wymianach oraz starać się o własne publikacje w czasopismach branżowych.

Praca po biotechnologii – wyzwania i misja

Pracę biotechnologa można potraktować jako misję. Naukowcy pracujący w laboratoriach tworzą coraz skuteczniejsze leki i opracowują sposoby na jeszcze efektywniejszą ochronę środowiska. To także laboratoryjni diagności i specjaliści, którzy badają mikroorganizmy, by wykorzystać je w służbie człowiekowi. Biotechnolog to ciekawy i pełen wyzwań zawód, który gwarantuje uczestnictwo w wielu ciekawych oraz wymagających projektach.