10 cze
2022

Dziękujemy za udział w webinarach!

Cykl szkoleń internetowych- webinarów, dedykowanych specjalnie diagnostyce weterynaryjnej

Webinary to doskonały wstęp do szkoleń warsztatowych. Cykl szkoleń prowadzimy w tematyce diagnostycznej i analityki weterynaryjnej.

Szkolenia były realizowane w ramach cyklu webinarów Szkoły Diagnostyki Weterynaryjnej Argenta obejmujących zagadnienia z obszarów analityki ogólnej, mikrobiologii oraz cytologii weterynaryjnej wykorzystywanych w codziennej pracy lekarza klinicysty.

Zapraszamy do pobrania prezentacji!

Diagnostyka Point of Care Testing (POCT) –
jak ją wykorzystać do poprawy wyników leczenia w chorobach odkleszczowych u psów i kotów?

Zakażenia układu moczowego (ZUM)
u psów i kotów – aktualne wyzwania diagnostyczne

Najczęściej występujące dermatozy
o etiologii bakteryjnej u psów – postępowanie diagnostyczne

Płyny z jam ciała – ważne aspekty kliniczne w codziennej praktyce weterynaryjnej