5 lip
2022

Poznaj produkty do badań w medycynie precyzyjnej

Diatech Phrmacogenetics

 

 

 

 

Easy® KRAS cat.no. RT001 (24 test, CE IVD)

Główne cechy

Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12, 13), eksonu 3 (kodony 59, 61) i eksonu 4 (kodony 117, 146) genu KRAS przy uzyciu 12 mieszanek oligo.

Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.

Specjalna mieszanka kontrolna oligo umozliwia ocene jakosci i ilosci DNA w kazdej próbce.

Kontrola

Kontrolne DNA pozytywne dla wszystkich mutacji wykrywanych przez zestaw.

Wzorzec referencyjny DNA Horizon KRAS G12V 1% do monitorowania procesu analitycznego i działania systemu.

Standard charakteryzuje sie dobrze zdefiniowanym stosunkiem alleli typu dzikiego do mutanta.

Czułość

Zestaw umozliwia wykrycie niewielkiego odsetka zmutowanych alleli w obecnosci duzej ilosci genomowego DNA typu dzikiego poprzez amplifikacje w czasie rzeczywistym z uzyciem specyficznych sekwencyjnie sond znakowanych FAM i HEX (LOD do 0,5%).

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize DNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych i utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.

Czas realizacji

2 godziny

 

 

Easy® BRAF cod. RT002 (24 test, CE IVD)

Główne cechy

Wykrywanie głównych mutacji eksonów 18,19, 20, 21 genu EGFR przy uzyciu 8 mieszanek oligo.

Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.

Specjalna mieszanka kontrolna oligo umozliwia ocene jakosci i ilosci DNA w kazdej próbce.

Kontrolne DNA pozytywne dla wszystkich mutacji wykrywanych przez zestaw.

Kontrole

Wzorzec referencyjny DNA Horizon EGFR  E746-A750 1% do monitorowania procesu analitycznego działania systemu.

Standard charakteryzuje sie dobrze zdefiniowanym stosunkiem alleli typu dzikiego do mutanta.

Czułość

Zestaw umozliwia wykrycie niewielkiego odsetka zmutowanych alleli w obecnosci duzej ilosci genomowego DNA typu dzikiego poprzez amplifikacje w czasie rzeczywistym z uzyciem specyficznych sekwencyjnie sond znakowanych FAM i HEX (LOD do 0,5%).

 

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize DNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych i utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie oraz krazacego DNA nowotworowego wyekstrahowanego z osocza.

Czas realizacji

2 godziny

 

 

Easy® EGFR cod. RT003 (24 test, CE IVD)

 

Główne cechy

Wykrywanie głównych mutacji eksonów 18,19, 20, 21 genu EGFR przy uzyciu 8 mieszanek oligo.
Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
Specjalna mieszanka kontrolna oligo umozliwia ocene jakosci i ilosci DNA w kazdej próbce.

Kontrolne DNA pozytywne dla wszystkich mutacji wykrywanych przez zestaw.

Kontrole

Kontrolne DNA pozytywne dla wszystkich mutacji wykrywanych przez zestaw.
Wzorzec referencyjny DNA Horizon EGFR  E746-A750 1% do monitorowania procesu analitycznego i
działania systemu.
Standard charakteryzuje sie dobrze zdefiniowanym stosunkiem alleli typu dzikiego do mutanta.

Czułość

Zestaw umozliwia wykrycie niewielkiego odsetka zmutowanych alleli w obecnosci duzej ilosci genomowego DNA typu dzikiego poprzez amplifikacje w czasie rzeczywistym z uzyciem specyficznych sekwencyjnie sond znakowanych FAM i HEX (LOD do 0,5%).

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize DNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych i utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie oraz krazacego DNA nowotworowego wyekstrahowanego z osocza.

Czas realizacji

2 godziny

 

Easy® NRAS cod. RT004 (24 test, CE IVD)

Główne cechy

Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12, 13), eksonu 3 (kodony 59, 61) i eksonu 4 (kodony 117, 146) genu NRAS genu EGFR przy uzyciu 8 mieszanek oligo.
Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz endogennego genu kontrolnego.
Specjalna mieszanka kontrolna oligo umozliwia ocene jakosci i ilosci DNA w kazdej próbce.

Kontrole

Kontrolne DNA pozytywne dla wszystkich mutacji wykrywanych przez zestaw.
Wzorzec referencyjny DNA Horizon NRAS Q61K 1% do monitorowania procesu analitycznego i działania systemu.
Standard charakteryzuje sie dobrze zdefiniowanym stosunkiem alleli typu dzikiego do mutanta.

Czułość

Zestaw umozliwia wykrycie niewielkiego odsetka zmutowanych alleli w obecnosci duzej ilosci genomowego DNA typu dzikiego poprzez amplifikacje w czasie rzeczywistym z uzyciem specyficznych sekwencyjnie sond znakowanych FAM i HEX (LOD do 0,5%).

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize DNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych i utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.

Czas realizacji

2 godziny

Easy® ALK cod. RT005 (24 test, CE IVD)

Główne cechy

Jakosciowe wykrywanie nieprawidłowej ekspresji domeny tyrozyna-kinaza ALK zwiazanej z fuzja genów poprzez retrotranskrypcje i koamplifikacje regionu znajdujacego sie na 3' koncu mRNA ALK (wykrywanego przez sonde znakowana FAM) oraz endogennego genu kontrolnego (wykrywanego przez sonde znakowana HEX).

Kontrole

Kontrolna RNA do monitorowania procesu analitycznego.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize RNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych lub utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.

Czas realizacji

2 godziny

Kit linea Easy®


Zestawy Easy® umozliwiaja jakosciowe wykrywanie głównych mutacji somatycznych genów EGFR, KRAS, NRAS i BRAF metoda Real-Time PCR w połaczeniu z systemem wzbogacania zmutowanych alleli.
Zestaw Easy® ALK jest przeznaczony do jakosciowego wykrywania nieprawidłowej ekspresji domeny kinazy tyrozynowej ALK, która jest spowodowana rearanzacja genu, za pomoca jednoetapowego Real-Time RT-PCR.
Kazdy zestaw zawiera wszystkie odczynniki niezbedne do wykonania testu oraz pozytywne kontrole reakcji. Zestawy zostały zwalidowane na nastepujacych urzadzeniach:

  • Rotor-Gene Q

  • Rotor-Gene 6000

  • ABI 7500

  • Stratagene Mx3000P

  • Stratagene Mx3005P

  • ABI 7300

  • Bio-Rad CFX96


Wszystkie zestawy (w kazdym z wymienionych wyzej aparatów) maja ten sam profil termiczny do wykrywania mutacji somatycznych.

*Zarejestrowane nazwy i znaki towarowe wymienione w niniejszym dokumencie nalezy uznac za prawnie chronione, nawet jesli nie zostało to wyraznie zaznaczone.

 

Helix® Circulating Nucleic Acid cod. H8040 (50 test, CE IVD)

 

Zestaw umozliwia reczna ekstrakcje krazacego wolnego DNA (cfDNA) z osocza.
Zestaw Helix® Circulating Nucleic Acid, w połaczeniu z zestawem Easy® EGFR, umozliwia analize
mutacyjna genu EGFR w krazacym DNA guza (płynna biopsja), gdy tkanka guza nie nadaje sie do
oceny, zgodnie z zaleceniami EMA/129677/2014 Z 25 wrzesnia 2014 r.

Główne cechy

Wychwytywanie DNA przez membrane krzemionkowa i system prózniowy. System do trzykrotnego
zatezania eluatu koncowego, dołaczony do zestawu.

Materiał wyjsciowy

1-5 ml swiezego lub mrozonego osocza.

Czas realizacji

3 godziny

 

 

Easy® DPYD cat. no. RT006 (24 test, CE IVD)

Główne cechy

Wykrywanie, metoda dyskryminacji allelicznej, polimorfizmów genu DPYD: DPYD 2A (IVS14+1G>A,
c.1905+1G>A, rs3918290), DPYD 13 (c.1679T>G, rs55886062), DPYD D949V (c.2846 A>T, rs67376798)
iDPYD IVS10 (c.1129-5923C>G, rs75017182), zwiazanych z toksycznoscia wynikajaca z leczenia
fluoropirymidynami, z zastosowaniem 4 mieszanek oligo.
Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje sekwencji zmutowanej (FAM) oraz sekwencji typu
dzikiego (HEX).

Kontrole Kontrola pozytywna DPYD WT: Kontrola pozytywna DNA zawierajaca mieszanine syntetycznych
sekwencji DNA typu dzikiego dla analizowanych polimorfizmów DPYD.
Kontrola pozytywna DPYD MT: Kontrola pozytywna DNA zawierajaca mieszanine syntetycznych
zmutowany DNA typu dzikiego dla analizowanych polimorfizmów DPYD.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego z krwi pełnej.

Czas realizacji

2 godziny

 

 

Easy® UGT1A1 cat. no. RT007 (24 test, CE IVD)

 

Główne cechy

Wykrywanie, poprzez rozróznianie alleli, polimorfizmów genu UGT1A1*1 (TA)6, UGT1A1*28 (TA)7,
UGT1A1*36 (TA)5 e UGT1A1*37 (TA)8 zwiazanych z toksycznoscia wynikajaca z leczenia irinotecanem,
przy uzyciu 1 mieszanki oligo.
Mieszanina UGT1A1 zawiera sondy znakowane HEX dla UGT1A1*28 i UGT1A1*37 oraz sondy znakowane
FAM dla UGT1A1*1 e UGT1A1*36.

Kontrole Kontrola pozytywna UGT1A1 WT: Kontrola pozytywna DNA zawierajaca syntetyczne DNA typu dzikiego
UGT1A1*1/*1 sekwencje DNA.
Kontrola pozytywna UGT1A1 MT: Kontrola dodatnia DNA zawierajaca syntetyczny mutant
UGT1A1*28/*28 sekwencje DNA.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego z krwi pełnej.

Czas realizacji

2 godziny

 

Easy® THYROID cat. no. RT008 (24 test, CE IVD)

 

Główne cechy

Wykrywanie głównych mutacji eksonu 2 (kodony 12,13), eksonu 3 (kodony 61) genów KRAS, NRAS,
HRAS oraz kodonów 600 i 601 genu BRAF przy uzyciu 8 mieszanek oligo.
Kazda mieszanina umozliwia współamplifikacje jednego lub wiecej zmutowanych alleli oraz
endogennego genu kontrolnego.

Kontrole DNA kontroli pozytywnej zawierajace mieszanine syntetycznych sekwencji DNA, które odpowiadaja
kazdej mutacji wykrytej przez ten zestaw na tle genomowego DNA typu dzikiego.

Materiał wyjsciowy

Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego ze swiezych, zamrozonych lub
utrwalonych w formalinie tkanek zatopionych w parafinie.
Zestaw umozliwia analize genomowego DNA wyekstrahowanego z próbek cytologicznych.

Czas realizacji

2 godziny

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt bezpośredni: media@argenta.com.pl