Aktualności

Zapraszamy do świata Argenty – w tym dziale znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące naszej bieżącej aktywności.

16 lis
2020

Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020

16.11.20 – 30.11.20

Webinarium Jesienna Szkoła Mikrobiologii Klinicznej 2020


16.11.20 – 30.11.20


SESJA I
Antybiotyki – metody oznaczania lekowrażliwości


1. Dlaczego tegoroczna Szkoła poświęcona jest wyłącznie antybiotykoterapii?
Waleria Hryniewicz (Warszawa) (15 min)
2. Metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – część I. Metoda dyfuzyjno - krążkowa.
Ewa Młodzińska (Warszawa) (30 min)
3. Metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – część II. Oznaczanie najmniejszych stężeń hamujących antybiotyki (MIC)
Ewa Młodzińska (Warszawa) (30 min)
4. Metody oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów – część III. Systemy automatyczne
Joanna Rybicka (Warszawa) (30 min)
5. Kontrola jakości oznaczania lekowrażliwości.
Anna Mikołajczyk (Warszawa) (30 min)
6. Specyfika oznaczania lekowrażliwości bakterii „wymagających”
Marlena Kiedrowska (Warszawa) (30 min)
7. Sytuacje szczególne oznaczania wrażliwości (kolistyna, fosfomycyna, daptomycyna)
Ewa Młodzińska (Warszawa) (15 min)

 

SESJA II
Mechanizmy oporności na antybiotyki i ich wykrywanie


8. Mechanizmy lekooporności u ziarenkowców Gram-dodatnich (MRSA, VISA, MLSb, VRE, LRE) i metody ich wykrywania.
Dorota Żabicka (Warszawa) (60 min)
9. Mechanizmy oporności na antybiotyki β-laktamowe u pałeczek Enterobacterales (ESBL, CPE) Marek Gniadkowski (Warszawa) (60 min)
10. Wykrywanie i interpretacja oporności na antybiotyki β-laktamowe u pałeczek Enterobacterales oraz pałeczek niefermentujących Elżbieta Literacka (Warszawa) (75 min)
11. Mechanizmy oporności na antybiotyki β-laktamowe u pałeczek niefermentujących Paweł Urbanowicz (Warszawa) (45 min)
12. Nowe kategoryzacje wrażliwości/oporności (EUCAST,CLSI)
Dorota Żabicka (Warszawa) (30 min)

 

SESJA III
Lekowrażliwość grzybów


13. Antybiotyki przeciwgrzybicze
Beata Sulik-Tyszka (Warszawa) (30 min)
14. Oznaczanie lekowrażliwości grzybów
Beata Sulik-Tyszka (Warszawa) (30 min)

SESJA IV
Terapia zakażeń


15. Optymalna terapia zakażeń wywołanych przez ziarenkowce Gram-dodatnie
Waleria Hryniewicz (Warszawa) (60 min)
16. Optymalna terapia zakażeń wywołanych przez pałeczki Enterobacterales
Waleria Hryniewicz (Warszawa) (60 min)
17. Optymalna terapia zakażeń wywołanych przez pałeczki niefermentujące
Waleria Hryniewicz (Warszawa) (30 min)
18. Rola mikrobiologa w konsultacji leczenia zakażeń
Katarzyna Pawlik (Warszawa) (45 min)
19. Rola farmaceuty klinicznego w konsultacji leczenia zakażeń
Łukasz Hońdo (Kraków) (45 min)

SESJA V
Antybiogram - jak raportować


20. Jak powinien wyglądać antybiogram: przykłady i komentarz
Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Wiktoria Papierowska-Kozdój, Katarzyna Pawlik,
Dorota Żabicka, Waleria Hryniewicz (Warszawa) (150 min)

 

UWAGA
PROGRAM może ulec niewielkim zmianom.
Będzie możliwość zadawania pytań wykładowcom.