icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

MICROBIOLOGICS LAB-ELITE: Certyfikowane materiały referencyjne do użycia w laboratorium farmaceutycznym.

Rozpoczynamy promocję na Certyfikowane Materiały Odniesienia Lab-EliteTM (CRM)  dedykowanym badaniom zgodnym z Farmakopea.


Lab-Elite™ Certified Reference Material (CRM) jest autentycznym, czystym, homogennym i stabilnym liofilizatem mikroorganizmów pochodzących bezpośrednio z kolekcji ATCC®* – pasaż pierwszy. Pakowany jest w postaci zestawu KWIK-STIKTM.


Homogenność CRM sprawdzana jest przez badanie w próbkach z każdej nowej serii czystości, żywotności oraz charakterystyki morfologicznej. Aby nowa seria CRM została dopuszczona do sprzedaży, wszystkie próbki muszą być czyste, dawać zadawalający wzrost oraz wykazywać typową charakterystykę morfologiczną dla danego szczepu. Stabilność jest monitorowana przez badanie żywotności każdej serii CRM, na końcu okresu przydatności do użycia. Stabilność jest zaakceptowana, gdy uzyskuje się dobry wzrost z badanej próbki.

Lab-Elite™ Certified Reference Materiał dostarczany jest w tubusie zawierającym jeden zestaw KWIK-STIK™, Świadectwo analiz (Certificate of Analysis) oraz instrukcję użycia. Świadectwo analiz: podaje nazwę mikroorganizmu, numer katalogowy, numer kolekcji ATCC® lub innej uznanej kolekcji, czystość, odzysk, datę ważności, informacje o dopuszczeniu, cechy mikroskopowe i makroskopowe i wyniki badania fenotypowego.
Do produktu dołączone jest: Świadectwo analiz zgodnie z ISO Guide 34 oraz Certyfikat Kontroli Jakości.

Poniżej znajdziecie Państwo link do broszury promocyjnej.

 

Pobierz broszurę promocyjną


Zapraszamy do zakupów! W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

Michał Kowalczuk     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.         tel.: 502 901 641

Maciej Piotrowski     Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.        tel.: 517 368 257

Doskonałe rozwiązania redukujące koszty utrzymania szczepów kontrolnych

Wszyscy zdajemy sobie sprawę, że zakup niskotemperaturowej zamrażarki przeznaczonej do przechowywania szczepów kontrolnych w laboratorium, to duża inwestycja. Koszty takiej inwestycji to również czas i pieniądze potrzebne na kwalifikacje i walidacje nowego sprzętu oraz na nadzór nad urządzeniem w czasie jego pracy.

 

Należy pamiętać, że głębokie mrożenie, jako sposób na prowadzenie własnej kolekcji szczepów macierzystych wymaga zabezpieczenia zamrażarki przed skutkami awarii sieci. Dodatkowy czas i koszty generuje również prowadzenie ciągłego monitorowania temperatury wewnątrz zamrażarki i regularne jej serwisowanie. Ponadto zamrażarki utrzymujące temperaturę poniżej -80 °C, nie są urządzeniami energooszczędnymi, a rachunki za energię elektryczną są naprawdę wysokie.

 

Czy próbowałeś to wszystko policzyć? Kwota jest dość wysoka, prawda?
Jednak o wiele wyższe koszty wynikają nie z kwoty opłaconych faktur. To, co najważniejsze to ryzyko niepowodzenia skutkującego błędami w procesie mikrobiologicznej kontroli bezpieczeństwa produktu oraz ogromna odpowiedzialności za właściwe jej wyniki.

 

Bądź świadomy ukrytych kosztów utrzymywania własnej kolekcji szczepów!

 

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ


Microbiologics GIF

Najbogatsza kolekcja gotowych form szczepów kontrolnych dla przemysłu farmaceutycznego
Zawsze pewnie i zawsze zgodnie z wymaganiami Farmakopea Ph.Eur., USP, JP.

 

W ZAŁĄCZNIENIU DO POBRANIA BROSZURA - Pharmaeutilcal & Personal Care

Groth Promotion Test – Kontrola jakości podłoży do badania czystości mikrobiologicznej produktów wg wymagań Farmakopea

Microbiologics GIFMicribio 23Micribio 11Micribio 1

Ocena działania podłoży hodowlanych stosowanych w badaniach biologicznych, jest jednym z ważniejszych elementów wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w laboratorium. Pozwala potwierdzić przydatność podłóż stosowanych w metodach do wykrywania i oznaczania liczby drobnoustrojów w produktach. Zasady przeprowadzania kontroli żyzności podłoży (GPT) opisane są w Farmakopea w rozdziale 2.6.12. oraz 2.6.13. Badanie powinno być wykonywane dla każdej nowej serii podłoża gotowego, podłoża przygotowywanego z produktu suchego, podłoża komponowanego z pojedynczych składników.

 

Więcej informacji w artykule opublikowanym w kwartalniku "Świat Przemysłu Kosmetycznego", WYDANIE 4/2016: kliknij TUTAJ

 

Micribio 24Micro1Micribio 2

Micribio 17MB KwikStik

 

Dokumentacja dotycząca szczepów kontrolnych Microbiologics: TUTAJ 

 

 

Serratia marcescens - oportunistyczny patogen

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem: "Serratia marcescens - oportunistyczny patogen" autorstwa Doroty Merlak i Marcina Achcińskiego.

Ukazał się on w kwartalniku "Świat Przemysłu Farmaceutycznego", nr 3/2016.

 

Życzymy miłej lektury!

 

Artykuł do pobrania: LINK-pdf.

świat przemsyłu

 

obraz1112 

 

 

Micrococcus luteus – izolat środowiskowy pomieszczeń typu clean - room

Micrococcus luteus jest jednym z najczęściej izolowanych drobnoustrojów  w trakcie monitoringu środowiska produkcyjnego w zakładach przemysłu farmaceutycznego. Bakteria ta stanowi naturalną florę fizjologiczną skóry człowieka, szczególnie głowy, rąk i nóg. W konsekwencji niewłaściwego stosowania technik aseptycznych oraz nieprawidłowego używania odzieży roboczej i złego zarządzania pomieszczeniami typu clean - room, dochodzi do częstych zanieczyszczeń tym drobnoustrojem.

Wygląd kolonii:

Gram - dodatnie, nieruchliwe, nie tworzące spor kuliste komórki (ziarenkowce), tworzące kolonie w formie pakietów.

Warunki wzrostu:

Bakteria rośnie w warunkach tlenowych. Optymalny zakres temperatury dla wzrostu wynosi 25 ° - 37 ° C, ale może również rosnąć w temperaturze 45 ° C i w obecności 10% roztworu NaCl w podłożu. Rośnie na różnych podłożach, m.in. TSA (Tryptone Soya Agar), agarze odżywczym (Nutrient Agar) i agarze z krwią (Columbia Agar).

Morfologia kolonii:

Kolonie są okrągłe, żółte, wypukłe o gładkiej powierzchni.

Miejsce bytowania:

Skóra ludzi i innych ssaków. Stwierdzono również występowanie tego drobnoustroju w środkach spożywczych, takich jak mleko, ser kozi i ryby.

Cechy dodatkowe:

Bakteria katalazo – dodatnia. Odporna na enzym lizostafinę, odpowiedzialną za degradację ściany komórkowej bakterii (Staphylococcus aureus jest wrażliwy na lizostafinę). Micrococcus luteus rozkłada zawiązki w pocie, w tym produkujące nieprzyjemne zapachy. Ma również zdolność do rozkładu zanieczyszczeń, takich jak benzyna.

Patogenność:

Choć Micrococcus luteus jest niegroźnym saprofitem, może stać się oportunistycznym patogenem powodującym m.in. zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych, stawów i wsierdzia oraz przewlekłe skórne infekcje u pacjentów zakażonych wirusem HIV.

Potencjalne skażenie:

Micrococcus luteus jest często izolowany w pomieszczeniach typu clean-room w zakładach farmaceutycznych. Prawdopodobnym źródłem zakażenia jest człowiek. Obecność tego drobnoustroju w pomieszczeniach czystych może wskazywać na potrzebę większego przestrzegania technik aseptycznych i odpowiednich praktyk stosowania odzieży roboczej.

Systematyka:

Rodzina: Micrococcaceae, rodzaj: Micrococcus sp.. Rodzina Micrococcacea ulega ciągłemu pomniejszaniu, ponieważ wielu jej członków zostało przekwalifikowanych do innych grup. Na przykład Micrococcus varians znany jest obecnie jako Kocuria varians. Innym ciekawym członkiem tej rodziny jest gatunek Micrococcus antarcticus wyizolowany z Antarktydy i zdolny do wzrostu w temperaturze 4 °C. 

Piśmiennictwo:

Becker, K., von Eiff, C. (2011). Staphylococcus, Micrococcus, and Other Catalase-Positive Cocci. In Manual of Clinical Microbiology (10th ed., Vol. 1, pp. 692-713). Washington, DC: ASM Press.

Busse, H-J. (2012). Genus I. Ralstonnia.  In Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (2nd ed., Vol. 5, pp. 571-577). New York: Springer.

Clontz, L. (2009). Microbial Life and Ecology. In Microbial Limit and Bioburden Tests: Validation Approaches and Global Requirements (2nd ed.). Boca Raton, Florida: CRC Press.

Jyothi K., et al. (2012). Identification and Isolation of Hydrocarbon Degrading Bacteria by Molecular Characterization. Helix Vol 2; 105-111.

Public Health Agency of Canada. (2011). Public Safety Data Sheet-Infectious Substances.

Personal Care Products Council. (2012). Cosmetic Microbiological Safety.

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Przedstawicielem Regionalnym w celu uzyskania oferty cenowej na szczep wzorcowy Micrococcus luteus.

 

 

1

 

Bacillus cereus - zagrożenie mikrobiologiczne środowiska produkcji w wytwórni farmaceutycznej

Coraz częściej izolowanym drobnoustrojem środowiska produkcyjnego w wytwórni farmaceutycznej jest Bacillus cereus. Bakteria ta jest jednym z najczęściej cytowanych mikroorganizmów powodujących zanieczyszczenia procesu produkcji. Do najważniejszych przyczyn zanieczyszczeń tym patogenem należą:

 

 • Niewłaściwy program czyszczenia i dezynfekcji i/lub utrata skuteczności działania preparatów sporobójczych stosowanych w procesie dezynfekcji
 • Brak wystarczającej kontroli czystości mikrobiologicznej nad elementami wprowadzonymi do środowiska produkcyjnego, służącymi  zapewnieniu czystości
 • Niewłaściwe systemy wentylacyjne

 

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji o tym patogenie:

 

Wygląd kolonii:

Gram - dodatnie laseczki, ruchliwe, tworzące endospory

 

Warunki wzrostu:

Bakteria jest względnym beztlenowcem, ale rośnie w warunkach tlenowych. Optymalny zakres temperatury dla jej wzrostu wynosi 20 ° - 40 ° C, choć psychrotolerancyjne szczepy mogą również rosnąć w temperaturze 4 ° C. Zarodniki, które mają zdolność przeżywania w niesprzyjających warunkach są odporne na ciepło, środki dezynfekujące, osuszanie i promieniowanie. 

 

Morfologia kolonii:

Większość szczepów dobrze rośnie na agarze odżywczym, podłożu z krwią (powodują hemolizę α lub β) i TSA, tworząc  duże kolonie (2 – 7 mm średnicy) o kształcie okrągłym do nieregularnego.

 

Miejsce bytowania:

Bakteria jest szeroko rozpowszechniona w środowisku: w glebie, wodzie słodkiej i morskiej, żywności, mleku, przyprawach, piórach, skórze, odchodach, roślinach, papierze i owczym runie.

 

Patogenność:

B.cereus powoduje choroby związane z żywnością (dwa typy: wymiotny powodujący nudności i wymioty 1 – 5 godzin po spożyciu oraz typ biegunkowy występujący 8 – 16 godzin po spożyciu). Bakteria ta może powodować zapalenie oka, które nieleczone może prowadzić do ślepoty. B.cereus może być przyczyną zapalenia rogówki u osób stosujących szkła kontaktowe. Ponadto patogen ten może powodować posocznicę, zapalenie płuc u noworodków, alkoholików, narkomanów i osób z obniżoną odpornością.

 

Potencjalne skażenie:

B.cereus może być wprowadzony do środowiska produkcyjnego wraz z surowcami, takimi jak np. sypkie proszki, a także w opakowaniach tekturowych, na ubraniach pracowników i w formie zanieczyszczeń pyłowych.

 

Systematyka:

Rodzina: Bacillaceae, rodzaj: Bacillus sp. Innymi gatunkami tego rodzaju są B. licheniformis i B.subtilis, które powodują zakażenia mieszane związane z niedoborem odporności. Gatunki B. circulans, B. coagulans, B. pumilus, B. sphaericus i B. thuringiensis powodujące sporadyczne infekcje.   

 

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Przedstawicielem Regionalnym w celu uzyskania oferty cenowej na szczep wzorcowy Bacillus cereus (oferujemy formę wegetatywną i przetrwalniki).

 

 

2

Ralstonia picketti - nowe zagrożenie mikrobiologiczne

 

Ostatnie doniesienia wskazują, że bakteria Ralstonia picketti powoduje skażenia wody wykorzystywanej do procesów produkcyjnych jako woda oczyszczona lub wysoko oczyszczona. Z tego też powodu drobnoustrój ten powinien być wykorzystywany do kontroli mikrobiologicznej czystości wody. Bakteria ta stanowi szczególne zagrożenie dla producentów leków sterylnych, ponieważ ma zdolność przechodzenia przez filtry o średnicy porów 0,2 µm. Ponadto patogen ten coraz cześciej izolowany jest w środowisku szpitalnym, szczególnie u osób z obniżoną odpornością.

 

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji o tym patogenie:

 

Czytaj więcej...

Kompletna oferta do badań mikrobiologicznych suplementów diety.

Oferujemy Państwu kompletną ofertę do badań czystości mikrobiologicznej suplementów diety zgodną z normami ISO.

Nasza oferta obejmuje pożywki w formie sypkiej i gotowej w butelkach i na płytkach oraz testy i odczynniki potwierdzające. Proponujemy Państwu także alternatywne metody wykrywania patogenów zwalidowane wg Normy PN-EN ISO 16140:2004.


Dodatkowo, nasza kompleksowa oferta obejmuje również jednorazowe materiały zużywalne, szczepy testowe uznanych kolekcji (m.in. ATCC®), sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne. O szczegóły prosimy pytać naszych Przedstawicieli Regionalnych.

3    2a   1a

Nasza oferta jest zgodna z normami ISO:

 1. PN-EN ISO 11290-1:1999/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda wykrywania obecności
 2. PN-EN ISO 1129-2:2000/A1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania obecności i oznaczania liczby Listeria monocytogenes -- Metoda oznaczania liczby
 3. PN-EN ISO 6579:2003/A1:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania Salmonella spp.
 4. PN-EN ISO 6888-1:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 1: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej Baird-Parkera
 5. PN-EN ISO 6888-2:2001/A1:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 2: Metoda z zastosowaniem pożywki agarowej z plazmą króliczą i fibrynogenem
 6. PN-EN ISO 6888-3:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby gronkowców koagulazo-dodatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) -- Część 3: Wykrywanie obecności i oznaczanie małych liczb metodą NPL
 7. PN-ISO 4831:2007  Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda najbardziej prawdopodobnej liczby
 8. PN-ISO 4832:2007 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby bakterii z grupy coli -- Metoda płytkowa
 9. PN-ISO 215828-1:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 1: Wykrywanie i oznaczanie liczby metodą NPL z przednamnażaniem
 10. PN-ISO 21528-2:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Enterobacteriaceae -- Część 2: Metoda płytkowa
 11. PN-ISO 16649-2:2004 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli -- Część 1: Metoda płytkowa w temperaturze 44 stopni C z zastosowaniem membran i 5-bromo-4-chloro-3-indolilo beta-D-glukuronidu
 12. PN-EN ISO 7932:2005 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby przypuszczalnych Bacillus cereus -- Metoda liczenia kolonii w temperaturze 30 stopni C 
 13. PN-ISO 21527-1:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 1: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody wyższej niż 0,95
 14. PN-ISO 21527-2:2009 Mikrobiologia żywności i pasz -- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni – Część 2: Metoda liczenia kolonii w produktach o aktywności wody niższej lub równej 0,95

Oferta do suplementów diety.

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Oferta na materiały zużywalne w przemyśle farmaceutycznym.

Miło nam poinformować, że firma Argenta poszerzyła swoją ofertę do Mikrobiologii farmaceutyków o materiały zużywalne niezbędne w Państwa laboratorium. Nasza oferta obejmuje podstawowe portfolio czołowych producentów materiałów zużywalnych na świecie, gwarantując tym samym najwyższą jakość oferowanych produktów. W swoich zasobach posiadamy dodatkową, bardzo bogatą ofertę materiałów zużywalnych, tym samym jesteśmy bardzo elastyczni na potrzeby naszych klientów, dzięki czemu możemy dostosować produkty do Państwa indywidualnych oczekiwań. 

materialy-zuzywalne-logotypy

Poniżej znajdą Państwo szczegółowe informacje dotyczące oferty:

                                                                                                         OFERTA - MATERIAŁY ZUŻYWALNE

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą u Państwa Przedstawicieli Regionalnych.

Argenta dystrybutorem szczepów testowych firmy Microbiologics.

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, że firma Argenta jest jedynym na Polskę dystrybutorem szczepów testowych firmy Microbiologics®. W swojej ofercie posiadamy szczepy testowe zgodne z wymogami Farmakopei, pochodzące z uznanych kolekcji zarejestrowanych w Europejskiej Kolekcji Kultur (ECCO) lub Światowej Federacji Kolekcji Kultur (WFCC), m.in. ATCC® lub NCTC. Szczepy testowe mogą być wykorzystane mi.in. w wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań, do sprawdzenia przydatności (walidacji) metod badawczych do laboratorium, do rutynowej kontroli testów diagnostycznych używanych do badań, do wewnętrznej kontroli biegłości laboratoryjnej i szkoleń personelu, w kontrolach międzylaboratoryjnych oraz do specjalnych metod badawczych, np. oznaczania pozostałości antybiotyków i skuteczności biobójczej preparatów. W swojej ofercie posiadamy preparaty jakościowe (o niewystandaryzowanej liczbie komórek) i ilościowe (o określonej liczbie komórek) oraz Certyfikowane Materiały Referencyjne (CRM - Certified Reference Material).

 

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po szczepach testowych w Przemyśle Farmaceutycznym.  

 

Microbiologics-logo
Aktualny wykaz szczepów testowych firmy Microbiologics® jest dostępny na stronie www.microbiologics.com 

 

 

PHE-logoZa pośrednictwem naszej firmy istnieje także możliwość zakupu szczepów testowych bezpośrednio z kolekcji Public Health England (pasaż "0"). Lista dostępnych produktów znajduje się na stronie www.phe-culturecollections.org.uk .

 

 

 

Proponujemy także podłoża do ożywania drobnoustrojów testowych oraz systemy do ich przechowywania. O szczegóły prosimy pytać naszych Przedstawicieli Regionalnych. 

 

                                                                      9  6

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

 

NOWOŚĆ! Badania biegłości suplementów diety.

Szawnoni Państwo,

Miło nam poinformować, że firma Argenta została dystrybutorem brytyjskiej firmy Public Health England - PHE w zakresie badań biegłości.

Public Health England jest agencją wykonawczą Ministerstwa Zdrowia w Wielkiej Brytanii i pełni funkcje uprzednio sprawowane m.in. przez HPA (Health Protection Agency).

Testy biegłości oferowane przez firmą PHE obejmują m.in. Mikrobiologiczne Badanie Żywności.

Z uwagi na to, że badania mikrobiologiczne suplementów diety podlegają wymogom badań mikrobiologicznych żywności, proponujemy Państwu w wybranych programach biegłości.

PHE-logoPHE dostarcza i prowadzi badania biegłości w różnych schematach w ponad 1000 laboratoriach w 67 krajach. Zaprojektowane próbki służą  sprawdzaniu zadań wynikających z problemów mających wpływ na zdrowie ludzi. Co bardzo istotne, do projektowania próbek używane są tzw. szczepy dzikie, nie pochodzące z kolekcji ATCC lub NCTC, w pełni scharakteryzowane, zapewniające rzeczywiste warunki do rutynowego badania. 

Dlaczego warto uczestniczyć w badaniach biegłości PHE?

 • wszystkie schematy są akredytowane,
 • próbki są stabline i homogenne,
 • wszystkie próbki są opracowywane, przygotowane i sprawdzane przez mikrobiologów z PHE,
 • testy kontroli jakości odzwierciedlają powszechnie stosowane metody,
 • mikroflora reprezentuje rzeczywiste zanieszyszczenie próbek,
 • duża liczba uczestników (od 50 do 350 w schemacie) dająca dużo danych do analizy,
 • bezpieczny serwis dostarczający próbki,
 • łatwe do prześledzenia systemy statystyczne i systemy wartościujące (scoring system),
 • terminowe raporty zawierające informacje i wskazówki,
 • całkowita poufność wyników,
 • wsparcie merytoryczne mikrobiologów,
 • strony internetowe i narzędzia on-line,
 • zazwyczaj 2 do 6 rund w roku zależnie od schematu,
 • każda runda ma swój osobny numer - każda runda zawiera 2 lub 3 próbki z osobnym numerem próbki.

Poniżej znajdą Państwo szczgółowe informacje:

KALENDARIUM

SCHEMATY

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

Kompletna oferta do monitoringu środowiska produkcji.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy kompletną ofertę do monitoringu środowiska produkcji.

 

W naszym portfolio znajdują się podłoża gotowe na płytkach do kontorli powierzchni metodą odciskową, jak i do kontroli potwietrza metodą sedymentacyjną i zderzeniową. Płytki pakowane są zarówno pojedynczo, jak i potrojnie, lub w opakowaniu typu blister. Oferujemy również produkty sterylizowane radiacyjnie. 

 

Gotowe podłoża na płytkach posiadają długi termin przydatności i możliwość przechowywania w temperaturze pokojowej. Podłoża zawierają w swoim składzie liczne substancje neutralizujące: lecytynę, histydynę, Tween80, tiosiarczan sodu, wodorofosforan sodu, a dla wytwórców antybiotyków także penazę i cefalosporynazę.

O szczegóły oferty prosimy pytać Państwa Przedstawiciela Regionalnego.

 

OFERTA - MONITORING ŚRODOWISKA PRODUKCJI

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Wiadomości

Wydarzenia