icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew


Acros-Organics-logoUżywając wrażliwych na wilgoć rozpuszczalników czy odczynników chemicznych ważne jest, aby substancje te pozostały suche podczas przechowywania lub przez cały okres ich użytkowania. Firma Acros proponuje innowacyjne opakowania zapewniające utrzymanie bezwodnych właściwości odczynników. 

 

Opakowania AcroSeal® - gwarantują poprawę wydajności oraz spójności Państwa eksperymentów badawczych przy jednoczesnym zmniejszeniu odpadów chemicznych:

  • specjalnie zaprojektowana septa, wykonana z polimerowego elastomeru pokrytego warstwą fluoropolimeru zapewnia idealne uszczelnienie otworu powstałego podczas poboru substancji przy użyciu igły,
  • duża powierzchnia umożliwia wielokrotne podbieranie prób bez konieczności nakłuwania w to samo miejsce. W przypadku stosowania większej ilości rozpuszczalnika, nakrętkę można całkowicie otworzyć. 


Produkty AcroSeal® - szeroka gama rozpuszczalników, oraz innych odczynników chemicznych dostępna w opakowaniach o różnym spektrum pojemności (więcej informacji w załączonym katalogu producenta):

  • rozpuszczalniki bezwodne, w tym rozpuszczalniki przeznaczone dla biochemii oraz niektóre z najczęściej stosowanych rozpuszczalników deuterowanych,
  • związki metaloorganiczne (bogaty zbiór odczynników Grignarda),
  • reaktywne odczynniki i korozyjnie reagenty gazowe w gotowych do użycia rozwiązaniach, w tym aminy, borany, halogenki, wodorki, tlenki i silany,
  • produkty organiczne podatne na utlenianie i hydrolizę, czy posiadające intensywny zapach lub wysoką toksyczność: aldehydy, aminy, epoksydy, halogenki, fosfiny i silany.


Jak korzystać z opakowań AcroSeal® - aby zachować jak najważniejsze właściwości rozpuszczalnika, zalecany jest następujący proces:

  • nakłucie septy,
  • pobranie wymaganej objętości rozpuszczalnika,
  • szczelne zakręcenie butelki. 

 

nikotyna


Rozpuszczalniki należy przechowywać pionowo, w celu uniknięcia długotrwałego kontaktu produktu z uszczelką. 

W przypadku zużycia septy istnieje możliwość zakupu i samodzielnej wymiany.


Poniżej znajdą Państwo odnośnik do ulotki oraz link do krótkiego filmu o produktach AcroSeal®:
ULOTKA: AcroSeal 
FILM: http://www.youtube.com/watch?v=_PInqr8gH68&list=UU0gMcMj-YxP9uqH40oQQsdA

 

 

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia

Nasi partnerzy

Thermo-Scientific Fisher-Chemical Fisher-BioReagents Acros-Organics Maybridge