icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Coraz częściej izolowanym drobnoustrojem środowiska produkcyjnego w wytwórni farmaceutycznej jest Bacillus cereus. Bakteria ta jest jednym z najczęściej cytowanych mikroorganizmów powodujących zanieczyszczenia procesu produkcji. Do najważniejszych przyczyn zanieczyszczeń tym patogenem należą:

 

  • Niewłaściwy program czyszczenia i dezynfekcji i/lub utrata skuteczności działania preparatów sporobójczych stosowanych w procesie dezynfekcji
  • Brak wystarczającej kontroli czystości mikrobiologicznej nad elementami wprowadzonymi do środowiska produkcyjnego, służącymi  zapewnieniu czystości
  • Niewłaściwe systemy wentylacyjne

 

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych informacji o tym patogenie:

 

Wygląd kolonii:

Gram - dodatnie laseczki, ruchliwe, tworzące endospory

 

Warunki wzrostu:

Bakteria jest względnym beztlenowcem, ale rośnie w warunkach tlenowych. Optymalny zakres temperatury dla jej wzrostu wynosi 20 ° - 40 ° C, choć psychrotolerancyjne szczepy mogą również rosnąć w temperaturze 4 ° C. Zarodniki, które mają zdolność przeżywania w niesprzyjających warunkach są odporne na ciepło, środki dezynfekujące, osuszanie i promieniowanie. 

 

Morfologia kolonii:

Większość szczepów dobrze rośnie na agarze odżywczym, podłożu z krwią (powodują hemolizę α lub β) i TSA, tworząc  duże kolonie (2 – 7 mm średnicy) o kształcie okrągłym do nieregularnego.

 

Miejsce bytowania:

Bakteria jest szeroko rozpowszechniona w środowisku: w glebie, wodzie słodkiej i morskiej, żywności, mleku, przyprawach, piórach, skórze, odchodach, roślinach, papierze i owczym runie.

 

Patogenność:

B.cereus powoduje choroby związane z żywnością (dwa typy: wymiotny powodujący nudności i wymioty 1 – 5 godzin po spożyciu oraz typ biegunkowy występujący 8 – 16 godzin po spożyciu). Bakteria ta może powodować zapalenie oka, które nieleczone może prowadzić do ślepoty. B.cereus może być przyczyną zapalenia rogówki u osób stosujących szkła kontaktowe. Ponadto patogen ten może powodować posocznicę, zapalenie płuc u noworodków, alkoholików, narkomanów i osób z obniżoną odpornością.

 

Potencjalne skażenie:

B.cereus może być wprowadzony do środowiska produkcyjnego wraz z surowcami, takimi jak np. sypkie proszki, a także w opakowaniach tekturowych, na ubraniach pracowników i w formie zanieczyszczeń pyłowych.

 

Systematyka:

Rodzina: Bacillaceae, rodzaj: Bacillus sp. Innymi gatunkami tego rodzaju są B. licheniformis i B.subtilis, które powodują zakażenia mieszane związane z niedoborem odporności. Gatunki B. circulans, B. coagulans, B. pumilus, B. sphaericus i B. thuringiensis powodujące sporadyczne infekcje.   

 

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu z Przedstawicielem Regionalnym w celu uzyskania oferty cenowej na szczep wzorcowy Bacillus cereus (oferujemy formę wegetatywną i przetrwalniki).

 

 

2

Wiadomości

Wydarzenia