icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

Nowy, czuły test przeciw Mycoplasma pneumoniae oparty na innowacyjnej metodzie LAMP

elisa

Mycoplasma pneumoniae to niewielka, atypowa bakteria całkowicie pozbawiona ściany komórkowej, która jest najczęstszym patogenem wywołującym atypowe zapalenia płuc, a w szczególności infekcje u dzieci. Jest odpowiedzialna za ponad 20% wszystkich przypadków zapaleń płuc. Zachorowalność u dzieci jest 10-krotnie wyższa w porównaniu do dorosłych.

Do mycoplazmatycznego zapalenia płuc dochodzi droga kropelkową. Może częściowo przebiegać bezobjawowo z późniejszymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych: suchy, męczący kaszel, bóle głowy, mięśni i podwyższona temperatura. Coraz częściej można zauważyć powikłania, np. wysiękowe zapalenie opłucnej, ropnie płuc, a nawet niewydolność oddechowa. Najczęściej stosowanymi metodami diagnostycznymi są testy: odczyn wiązania dopełniacza OWD (złoty standard), hodowla oraz testy immunoenzymatyczne ELISA bądź kasetkowe.

elisa 2

W Polsce testy ELISA są najczęściej wykonywane, ale charakteryzują się dużym nakładem pracy, nieodpowiednią czułością i potrzebą wykonywania ich w czasie największego wysypu przeciwciał IgM, IgG i IgA (3-6 tydzień). Serologia może wykryć tylko 25% zakażeń w pierwszym tygodniu. Testy molekularne mogą wykryć zakażenie już od pierwszego dnia i wykazują wysoka czułość analityczna i kliniczną. Test molekularny illumiGene Mycoplasma Direct (nr kat. 280250) oparty jest na amplifikacji sekwencji DNA 208 par zasad (genu białka P1) w genomie Mycoplasma pneumoniae. Detekcja prowadzona jest na małym, kompaktowym aparacie illumipro-10 w niespełna 40 minut. Procedura testu jest niezwykle prosta, nie wymagająca ekstrakcji i umożliwiająca wykonanie badania molekularnego w pracowni mikrobiologicznej. Materiałem wyjściowym jest wymaz z gardła. Opakowanie testu zawiera wszystkie potrzebne odczynniki. Czułość i specyficzność testu to odpowiednio 96% i 97,7%.

Zachęcamy do zapoznaniem się z szczegółami w specjalistów Działu Klinicznej Biologii Molekularnej.

elisa 3elisa 4

 

Macierze DNA firmy Master Diagnostica.

     Wykonanie testu oparte jest na amplifikacji wybranych fragmentów DNA oraz następującej po amplifikacji hybrydyzacji DNA na membranie nitrocelulozowej do sond specyficznych dla szukanej sekwencji. Czas otrzymania wyniku do 4 godzin. W zależności od oznaczenia, próbką badaną jest wymaz, kolonia, biopsja jelita, próbki parafinowe ffpe albo namnożone patogeny krwi w bulionie. Do interpretacji wyników służy dołączone oprogramowanie, które automatycznie określa wynik bez konieczności ręcznej interpretacji. Oprogramowanie pozwala również na autoryzację wyników przez diagnostę oraz pozwala na automatyczne przesyłanie wyników do LIS. W skład instrumentu wchodzi termocykler PCR, aparat do automatycznej hybrydyzacji, komputer oraz oprogramowanie. Oznaczenia charakteryzują się czułością i specyficznością charakterystyczną dla metod molekularnych, tj. w granicach 96-99%. Każde oznaczenie zawiera w sobie potrójną kontrolę procesu (w tym pozytywną), jedną dla każdego etapu: określającą dostępność DNA w próbce, poprawność wykonania amplifikacji oraz poprawność wykonania hybrydyzacji DNA. Dodatkowo każdy wynik jest oznaczony dwukrotnie; pełen wynik diagnostyczny charakteryzuje się obecnością wszystkich w/w czynników na membranie. Cechą charakterystyczną tej technologii jest innowacyjne zastosowanie hybrydyzacji przepływowej DNA, która w odróżnieniu od tradycyjnych metod charakteryzuje się krótszym czasem inkubacji przy wyższych wartościach sygnału detekcji, wyższej specyficzności oraz czułości testu. Ponadto radykalnie skraca się czas do otrzymania wyniku. Hybrydyzacja zachodzi aktywnie w matriksowym, trójwymiarowym środowisku membrany, a nie tylko na jej powierzchni.

 

dna flow

Specyfikacja techniczna:

 • w pełni zautomatyzowany proces od próbki do wyniku
 • potrójne kontrole procesu
 • wbudowana lampa UV dla dekontaminacji
 • zaawansowane oprogramowanie pozwalające na administrację próbkami, wprowadzanie kodów kreskowych, przesyłanie danych do LIS, walidację i autoryzację wyników, drukowanie pełnych raportów
 • detekcja i opracowanie wyniku w ciągu kilku minut w trybie automatycznym
 • możliwość wykonywania do 24 próbek jednoczasowo, ale jest także możliwe wykonanie jednej próbki bez straty odczynników.
 • do każdego testu jest dedykowany kompletny zestaw odczynników w cenie oznaczenia, czyli brak dodatkowych kosztów (nie licząc końcówek do pipet i probówek do przechowywania próbek).

 

Zestaw do identyfikacji patogenów oraz genów lekooporności do instrumentu HS24 – Hybrispot24 firmy Master Diagnostica – SEPSIS FLOW CHIP

Zestaw opracowany z myślą o szybkim wykrywaniu złożonych zakażeń systemowych oraz identyfikacji patogenów i ich genów lekooporności obecnych w próbce. Zastosowanie na aparacie Hybrispot24 pozwala na pełną automatykę procesu, od podania próbki do wyniku. Zestaw pozwala na detekcję poszczególnych grup i gatunków patogenów, wykluczenie innych oraz wykrycie genów produkujących odpowiedź lekoodporności, celem zastosowania szybkiej i celowanej antybiotykoterapii.

 

Zestaw identyfikuje 40 patogenów:

40 patogenów

 

oraz 20 genów lekooporności jednoczasowo na jednym krążku razem z identyfikacją patogenów:

20 patogenów

W ofercie dostępny również inne zestawy, między innymi:

 • HPV – identyfikujący 36 genotypów, w tym wszystkie wysokiego ryzyka
 • Choroby odkleszczowe – identyfikuje 7 gatunków bakterii odpowiedzialnych za choroby przenoszone przez kleszcze
 • Viral CNS – jednoczesna detekcja 8 wirusów powodujących zakażenia płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Bacterial CNS - jednoczesna detekcja 10 bakterii powodujących zakażenia płynu mózgowo-rdzeniowego oraz 4 genów lekooporności
 • Produkty dostępne niedługo w ofercie firmy Master Diagnostica:
 • KRAS/NRAS/BRAF – zestaw identyfikujący mutacje w tych genach
 • MYCOBACTERIA – identyfikacja gatunków rodzaju MTBC oraz ważnych klinicznie gatunków MOTT. Dodatkowo identyfikacja MDR-TB oraz XDR-TB
 • Panele patogenów oddechowych – bakterie, wirusy oraz geny lekooporności w jednoczesnej identyfikacji.


W celu szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z specjalistami działu Klinicznej Biologii Molekularnej w naszej firmie.

 

Nowy test Real Time PCR firmy Anatolia Geneworks do wykrywania wirusa Zika

 anatolia

 

 

 

 

Wirus Zika z rodzaju Flavivirus, z rodziny Flaviviridae, przenoszony jest przez komary. Pochodzi z Afryki, jednak rozprzestrzenił się w Azji, Ameryce oraz odnotowano przypadki na terenie Europy. Powoduję gorączkę Zika charakteryzująca się bólami głowy, mięśni lub stawów, gorączką, zapaleniem spojówek, wysypką, światłowstrętem lub paraliżem. W wielu przypadkach choroba przebiega bezobjawowo. Wirus Zika jest niezmiernie groźny dla kobiet w ciąży. Najprawdopodobniej wywołuje wady wrodzone u noworodków w postaci mikrocefalii oraz objawy neurologiczne w postaci porażeń.
W związku z potwierdzonym pojawianiem się wirusa Zika w Polsce informujemy i zachęcamy do nabycia testu Real Time PCR firmy Anatolia Geneworks do wykrywania wirusa Zika w próbkach ludzkich. Test walidowany jest na próbki krwi pełnej, osocza, surowicy, innych płynów ustrojowych, moczu, tkanek i próbek z wymazów.

Test charakteryzuje się wysoką czułością analityczną wynosząc 2.4 kopie/µl. Wykrywa region w genie kodującym poliproteinę. Detekcja sondy zachodzi w kanale FAM. Zestaw zawiera kontrolę wewnętrzną, służącą do sprawdzania inhibicji reakcji PCR i jakości izolacji RNA. Test walidowany jest na większość instrumentów Real Time PCR posiadających filtr FAM i HEX. Zestaw o nazwie Bosphore Zika Virus Detection Kit v1 konfekcjonowany jest w opakowaniach 25, 50 i 100 reakcji o numerach katalogowych odpowiednio ABZIK1, ABZIK2 i ABZIK3. W celu szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu z specjalistami działu Klinicznej Biologii Molekularnej w naszej firmie

 

zika

Detekcja Clostridium difficile metodami molekularnymi.

Z przyjemnością informujemy, że posiadamy w swojej ofercie różne testy genetyczne, wykrywający Clostridium difficile, geny toksyn A, B i binarnej oraz geny odpowiedzialne za hiperwirulentność (zależnie od testu). Testy są przeznaczone do diagnostyki in vitro i posiadają certyfikaty CE IVD.

 

W ofercie:
- detekcja C. difficile w próbkach kału
- oznaczanie szczepów toksynotwórczych
- mutacje i delecje
- geny toksyn A i B
- gen toksyny binarnej
- hiperwirulentność
- O27, O78, tcdC, mutacja gyrA
- kontrole dodatnie i ujemne, panel weryfikacyjny

 

Testy przeznaczone do aparatów Real-time PCR:
• Multipleks firmy QUIDEL – detekcja jakościowa genów toksyn A i B oraz kontroli procesu. Nie wymaga ekstracji DNA.

• Multipleksy firmy Genetic Signatures – detekcja jakościowa genów toksyn A i B (nr kat. CDD001) lub detekcja jakościowa szczepów hiperwirulentnych, O27, O78, delecji w pozycji 117 genu tcdC, genu toksyny binarnej oraz mutacji genu gyrA (nr kat CDD002).

 

Testy na automatyczne systemy przeznaczone dla laboratorium mikrobiologicznego (nie wymagają posiadania laboratorium PCR):
• System Illumigene firmy Meridian. Instrument wraz z testami do oznaczania m.in. Clostridium difficile. Uproszczona metodyka, wyniki w czasie poniżej jednej godziny. Wykrywa geny toksyny A i B. Nie wymaga ekstrakcji DNA. Dodatkowo kontrole pozytywne i negatywne.

• System Eazyplex firmy Amplex. Instrument pozwalający na wykrywanie genów GDH, toksyny A i B, toksyny binarnej i kontroli procesu z jednej próbki. Bez ekstrakcji DNA. Wyniki można podejrzeć w czasie rzeczywistym. Całkowity czas oznaczenia tylko 25 minut!

 

 Oczywiście w ofercie dużo innych oznaczeń zarówno na systemy otwarte jak i aparaty Illumigene oraz Amplex. Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem biologii molekularnej w klinice lub biurem handlowym w Poznaniu.

 

amplex

Zestaw do podwójnego oznaczenia M. pneumoniae + C. pneumoniae metodą real-time PCR

LABSYSTEMS speaking your language

 

Z przyjemnością informujemy, że wprowadziliśmy do naszej oferty ilościowy test metodą reakcji PCR w czasie rzeczywistym do szybkiego oznaczania Mycoplasma pneumoniae oraz Chlamydophila pneumoniae w próbkach z ludzkiego układu oddechowego firmy Labsystems. Ten zestaw jest przeznaczony do diagnostyki in vitro i jako taki posiada certyfikaty CE IVD. Ten zestaw jest przeznaczony do użytku na próbkach pochodzących z ludzkich dróg oddechowych, po izolacji DNA z tych próbek (odczynniki do izolacji nie zawarte w tym zestawie).

 

Najważniejsze cechy:

- gotowy miks amplifikacyjny

- kontrola pozytywna

- kontrola negatywna

- zestaw jest przeznaczony do użytku na wszystkich termocyklerach do reakcji PCR w czasie rzeczywistym wyposażonych w minimum trzy kanały pomiaru fluorescencji (FAM, VIC oraz ROX). Zestaw jest przeznaczony zarówno dla szybkich termocyklerów (takich jak: system ABI 7500FAST Real-Time PCR firmy Life Technologies; PikoReal24 firmy Thermo Scientific; Rotor-Gene Q firmy Qiagen) a także standardowych termocyklerów (takich jak ABI Prism 7500, 7700 and 7900 firmy Life Technologies). Zestaw nie zawiera barwnika referencyjnego.

- sekwencje identyfikowane przez zestaw zostały wyselekcjonowane z konserwowanych regionów patogenu:

 

 

Cel   

Gen

Mycoplasma pneumoniae

gen cytoadhezyny P1

Chlamydophila pneumoniae

gen głównego białka zewnątrzbłonowego ompA

 

 

Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem biologii molekularnej w klinice lub biurem handlowym w Poznaniu.

 

 

 

Nowość w ofercie – wykrywanie gatunków Aspergillus metodą real-time PCR

biotech 2                                        biotech

 

 

Z przyjemnością informujemy, że wprowadziliśmy do naszej oferty nowy test genetyczny, wykrywający cztery ważne klinicznie gatunki kropidlaka metodą real-time PCR. Ten zestaw jest przeznaczony do diagnostyki in vitro i jako taki posiada certyfikaty CE IVD. Rozróżnia, a także oznacza ilościowo gatunki Aspergillus fumigatus, A. flavus, A. niger oraz A. terreus.

 

Najważniejsze cechy:


- gotowy miks amplifikacyjny
- wewnętrzna kontrola pozytywna
- cztery oddzielne premiksy do oznaczania w/w gatunków oddzielnie, dające możliwość dowolnego doboru oznaczenia, zależnie od potrzeb
- trzy standardy ilościowe do wyznaczania krzywej standardowej w oznaczeniach ilościowych
- zestaw zwalidowany na aparaty Rotor-Gene 3000, 6000, Bio-Rad iCycler iQ5, CFX96, ABI 7300, 7500, 7900
- zestaw otwarty, który ma zastosowanie na większości dostępnych termocyklerów na rynku, warunkiem jest posiadanie kanału fluorescencji FAM/SYBR
- detekcja już od 1 kopii DNA, wysoka specyficzność oraz trwałość

 

 

Po więcej informacji serdecznie zapraszamy do kontaktu z działem biologii molekularnej w klinice (dr Rafał Czyżyk, Piotr Darski) lub biurem handlowym w Poznaniu.

Aktualności

Wiadomości

Wydarzenia