icon320x320        argenta-logo-jakosc     PIBargenta

argentalabw

bestlabs2

diagnostyka-labw

odczynniki-chemicznew

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie ograniczeń, zakazów lub warunków produkcji, obrotu lub stosowania substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (…) - Dz.U. z 2005 r. nr 39 poz. 372, przy zakupie poniższych:

  • związki arsenu, rtęci, kadmu, organiczne związki cyny,
  • substancje i preparaty bardzo toksyczne lub żrące oznaczone zwrotem R35,
  • metanol,
  • preparaty zawierające ponad 3% metanolu.

może być wymagane wypełnienie/dostarczenie dodatkowego oświadczenia.

Przepis ten zobowiązuje naszą firmę do zgłaszania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej listy odbiorców substancji i preparatów bardzo toksycznych lub żrących oznaczonych zwrotem R35 oraz metanolu.

Wiadomości

Wydarzenia

Nasi partnerzy

Thermo-Scientific Fisher-Chemical Fisher-BioReagents Acros-Organics MaybridgeAlfa Aesar